Ånni-hanke: Lapset haluavat keskustella päihteistä

uutinen1
Onni-hankeLapsilla on oikeus saada keskustella vanhempiensa ja muiden kasvatuksesta vastaavien aikuisten kanssa heitä kiinnostavista asioista – myös päihteistä. Lapset myös haluavat tätä. Asia ilmenee ånni-hankkeen syksyllä 2014 järjestämistä 5.- ja 6.-luokkalaisten keskusteluista Varsinais-Suomen alueen kouluissa.

Päihdeilmiö ja siitä käyty keskustelu herättävät lasten kysymyksiä ja siksi he tarvitsevat aikuisia, joiden kanssa keskustella asiasta. Varsinais-Suomen alueella on keskustelua jatkettu peruskoululaisten vanhempien kanssa vanhempainilloissa ja tulokset ovat rohkaisevia.

”Vanhempien tulee puhua ajoissa lastensa kanssa päihdeasioista. Muuten voi olla, että lapset saavat informaatiota ihan jostain muualta kuin kotoa tai koulusta, ja valitettavasti sellainen tieto on usein myös kyseenalaista”, toteaa ånni-hankkeen projektipäällikkö Anne Ahlefelt EHYT ry:stä.

”Vanhempainilloissa on käyty paljon keskustelua ja pohdintaa siitä, miten näitä keskusteluja tulisi käydä kotona. Vanhemmillakin on halua ryhtyä keskusteluihin, mutta he eivät aina kuitenkaan koe olevansa niihin valmiita. Rohkaisevana esimerkkinä oli eräs isä, joka aikoi rohkeasti kysyä lapseltaan aikuisten alkoholin käytön aiheuttamista tuntemuksista”, Ahlefelt jatkaa.

ånni-hanke järjestää vuosina 2015–2016 keskustelutilaisuuksia asiasta Joensuussa ja Vantaalla. Myös tänään julkaistut hankkeen tietoiskut johdattavat aiheeseen. Ajatuksia herättävät tietoiskut ovat nähtävissä youtubessa.

Hankekumppanit toivovat vanhempien puhuvan lapsilleen päihteistä vastuullisesti, mutta avoimesti ja neutraalisesti. Keskusteluissa tulisi olla vähemmän puhetta aineista ja enemmän ilmiöistä ja sosiaalisista tilanteista, joissa lapsi näkee päihteiden käyttöä.

EHYT ry, Helsingin NMKY, Koulutus Elämään -säätiö, Music Against Drugs ry, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Raittiuden Ystävät ry ja Suomen Vanhempainliitto järjestävät ånni-hankkeen vuosina 2014–2017. Hanke toteutetaan Raha-automaattiyhdistyksen tuella.

Lisätietoja:
projektipäällikkö Anne Ahlefelt, p. 050 373 3120, anne.ahlefelt(a)ehyt.fi
ånni-hankkeesta: www.ehyt.fi/fi/koordinaatio/anni-hanke