ånni-hanke: Lapset haluavat keskustella päihteistä

pojat

Miten vanhemmat kasvattavat lapsiaan kohtaamaan päihteiden maailman? Ja mitkä tekijät luovat vastuullisuutta tulevaisuuden päättäjien elämään? Muun muassa näistä ånni-hankkeen kohtaamista asioista kerrottiin ånni- hankkeen mediatilaisuudessa 9. helmikuuta klo 10 Logomossa Turussa (Köydenpunojankatu 14). Aihetta oli kommentoimassa stand up -koomikko Miika Pettersson. Tilaisuudessa päihdekysymyksiin johdattivat eri kieliryhmiin kuuluvien stand up -koomikoiden videot.

Päihdeilmiö herättää lasten kysymyksiä

”Vanhempien tulee puhua ajoissa lastensa kanssa päihdeasioista. Muuten voi olla, että lapset saavat informaatiota ihan jostain muualta kuin kotoa tai koulusta, ja valitettavasti sellainen tieto on usein myös kyseenalaista”, toteaa hankkeen projektipäällikköAnne Ahlefelt EHYT ry:stä.

”Vanhempainilloissa on käyty paljon keskustelua ja pohdintaa siitä, miten näitä keskusteluja tulisi käydä kotona. Vanhemmillakin on halua ryhtyä keskusteluihin, mutta he eivät aina kuitenkaan koe olevansa niihin valmiita. Rohkaisevana esimerkkinä oli eräs isä, joka aikoi rohkeasti kysyä lapseltaan aikuisten alkoholin käytön aiheuttamista tuntemuksista”, Ahlefelt jatkaa.

ånni-hanke järjestää vuosina 2015–2017 keskustelutilaisuuksia asiasta Joensuussa ja Vantaalla. Myös ajatuksia herättävät hankkeen tietoiskut johdattavat aiheeseen. Tietoiskut ovat nähtävissä Youtubessa https://www.youtube.com/user/Ehytry

Hankekumppanit toivovat vanhempien puhuvan lapsilleen päihteistä vastuullisesti, mutta avoimesti ja neutraalisti. Keskusteluissa tulisi olla vähemmän puhetta aineista ja enemmän ilmiöistä ja sosiaalisista tilanteista, joissa lapsi näkee päihteiden käyttöä.

EHYT ry, Koulutus Elämään -säätiö, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Music Against Drugs ry, Raittiuden Ystävät ry, Suomen NMKY:n Liitto ja Suomen Vanhempainliitto järjestävät ånni-hankkeen vuosina 2014–2017. Hanke toteutetaan Raha-automaattiyhdistyksen tuella.

Lisätietoja:
projektipäällikkö Anne Ahlefelt, p. 050 373 3120, anne.ahlefelt[a]ehyt.fi
ånni-hankkeesta: www.ehyt.fi/fi/koordinaatio/anni-hanke