Alkoholistrategia jumittumassa komissioon – järjestöt protestoivat

uutinen1

Alkoholiasioista vastaava komissaari Andriukaits kertoi muutama viikko sitten foorumille näkemyksiään alkoholihaittojen vähentämisen keinoista. Itsenäinen alkoholistrategia ei kuulunut näihin. Komissio sivuuttaa näin suoraan Euroopan parlamentin huhtikuun lopussa tekemät päätökset, jotka velvoittavat komission käynnistämään uuden alkoholistrategian valmistelun vuosille 2016-2022. Järjestöt ovat tyrmistyneitä komission toimista ja tavasta, jolla komissio asettaa alkoholiteollisuuden intressit demokraattisen päätöksenteon, kansanterveyden edistämisen ja haittojen vähentämisen edelle.

Alkoholihaittojen kustannuksiksi EU-tasolla on laskettu 155,8 miljardia euroa. Alkoholilla on yhteys noin 60 sairauteen ja on toiseksi suurin työikäisten kuolinsyy Euroopassa. Yhdeksän miljoonaa lasta Euroopassa elää perheessä, jossa toisella vanhemmalla on alkoholiriippuvuus. OECD julkaisi 12.5.2015 laajan raportin, jossa se kannustaa jäsenmaita aktiiviseen alkoholipolitiikkaan.