Alkoholin matkustajatuonti vähentyi vuonna 2014

Katuvilinää.

TNS Gallup seuraa viikoittain matkustajatuontia Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Alkon toimeksiannosta. Seurantaa on tehty samalla menetelmällä vuodesta 2004, jolloin matkustajatuonnin kehittymistä on voitu seurata pitkäjänteisesti.

Alkoholiveron korotus 2014 ei näytä kasvattaneen matkustajatuonnin kokonaisvolyymiä. Sen sijaan vuonna 2013 matkustajatuonti kasvoi, vaikka alkoholiveroa ei tuona vuonna korotettu. Vuonna 2013 kasvoi sekä väkevien että panimotuotteiden tuonti. Tulli puuttui syksyllä 2013 matkustajatuontiin edellyttämällä, että varustamot eivät enää toimita juomatilauksia suoraan matkustajaterminaariin vaan matkustajien tuli itse kuljettaa ostoksensa maihin. Heinäkuussa 2014 omaan käyttöön tuotaville alkoholijuomille asetettiin laissa määrälliset ohjetasot ja tulli myös lisäsi tuonnin valvontaa.

Alkoholin matkustajatuonti Suomessa on edelleen korkealla tasolla viiden prosentin laskusta huolimatta. Virotuonnin osuus matkustajatuonnista on noin 70 prosenttia. Matkustajatuontiin liittyvässä keskustelussa on kuitenkin aina huomattava, että valtaosa suomalaisten kuluttamasta alkoholista ostetaan Suomesta. Esimerkiksi oluen matkustajatuonti oli viime vuonna 34,6 miljoonaa litraa oluen yhteensä 462 miljoonan litran kokonaiskulutuksesta. Matkustajatuontiin onkin puututtava keinoilla jotka eivät lisää alkoholin kokonaiskulutusta ja päihdehaittoja. Esimerkiksi vuonna 2004 varauduttiin EU-siirtymäsäädösten päättymiseen ja Viron EU-jäsenyyteen mittavilla alkoholiveron kevennyksillä. Matkustajatuonnin kasvu ja alkoholin kotimaisen kysynnän samanaikainen lisääntyminen johtivat tuolloin kokonaiskulutuksen ja päihdehaittojen nopeaan kasvuun.