Alkoholilakiesitys on ristiriitainen ja yhteiskunnalle kallis

eduskunta.

Lakiesityksessä ongelmallisinta on se, että se toisi kauppoihin, huoltamoille ja kioskeille vahvat, 5,5-prosenttiset nelosoluet ja limuviinat. Kun entistä vahvempien alkoholijuomien saatavuus paranee ja hinnat laskevat, niin alkoholin kokonaiskulutus ja sitä myöten haitat kasvavat. Tämä kehitys on osoitettu useissa kansainvälisissä tutkimuksissa.

Esitys alkoholilaiksi on ristiriitainen

Esitys alkoholilaiksi on myös hyvin ristiriitainen. Kokonaisuudistuksen tavoitteena on alkoholihaittojen ehkäiseminen, mutta lain sisältö ei ole linjassa tavoitteiden kanssa.

Lakiesitys on ristiriidassa muun muassa hallituksen hyvinvointia ja terveyttä koskevien tavoitteiden ja sote-uudistuksen kanssa. Lakiesitys uhkaa lyhentää työuria ja alentaa tuottavuutta, lisätä sosiaali- ja terveysmenoja sekä vaarantaa julkisen talouden vakauttamistavoitteen. Se yksityistää hyödyt alkoholielinkeinolle ja ulkoistaa kustannukset julkisen sektorin kannettavaksi.

”Surullista on, että esitys ei pitkällä tähtäimellä pönkitä taloutta, vaan lisääntyvien alkoholihaittojen muodossa aiheuttaa paljon nykyistä suuremman taakan niin kunnille kuin elinkeinoelämälle”, sanoo EHYTin toiminnanjohtaja Kristiina Hannula.

Limuviinat lisäävät nuorten juomista

Esityksessä halutaan myös purkaa käymistaparajoite kaupoissa myytävästä alkoholista. Tämä tarkoittaa, että kauppoihin ja kioskeille tulisivat nuoria houkuttelevat makeat ns. limuviinat. Hallituksen kärkitavoitteena on kuitenkin lasten ja nuorten suojelu.

”Tällaisenaan uusi alkoholilaki ei tue tätä kärkitavoitetta. Tämän vuoksi vähittäismyynnissä pitää säilyttää alkoholijuomien käymistaparajoite, jotta entistä vahvemmat limuviinat eivät päädy kauppoihin”, Hannula sanoo.

Lakiesityksen perusteluissa esitetään vaihtoehtoisia malleja uudistukselle. EHYT ry pitää näistä realistisimpana mallia, jossa alkoholijuomien vähittäismyyntiä koskevia säännöksiä ei vapautettaisi juuri toteutettua kauppojen aukioloaikojen vapauttamista enempää.

”Anniskelua koskevia rajoituksia olisi syytä joiltain osin purkaa, näin alkoholin kulutusta saataisiin suunnattua nykyistä enemmän ravintolohin. Tämä malli säilyttäisi nykyiset alkoholilainsäädännön periaatteet eikä alkoholin kulutus ja haitat merkittävästi kasvaisi”, toteaa Hannula EHYTin lausunnossa.

Laki säädettävä määräaikaiseksi

Mikäli esitys kuitenkin annetaan pääosin luonnoksen mukaisena, EHYT ry esittää, että laki säädettäisiin määräaikaiseksi ja se olisi voimassa enintään neljä vuotta. Määräajan päätyttyä tilannetta voitaisiin arvioida ja vahvistaa lain voimassaolon jatkuminen soveltuvin osin vain siinä tapauksessa, että haitat väestölle, sosiaali- ja terveydenhuollolle tai elinkeinoelämälle eivät ole lisääntyneet.

EHYT ry:n lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi alkoholilain kokonaisuudistukseksi (pdf)