Alkoholi käy kalliiksi työpaikoille, siksi ongelmia kannattaa ehkäistä

Kahvi kaatuu näppäimistölle.

 

Suomalaisilla työpaikoilla alkoholi aiheuttaa esimerkiksi poissaoloja, työtehon alenemista ja lisää virheitä. Se voi näkyä esimerkiksi väsymyksenä, jolloin työntekijä tekee töitä puoliteholla. Myös työtapaturmat lisääntyvät.

Alkoholi aiheuttaa myös ns. epäsuoria kustannuksia työnantajalle: esimerkiksi rokulipäivä voi kasvattaa muiden työntekijöiden työtaakkaa tai poissaolijalle pitää palkata sijainen.  Näihin ongelmiin voidaan kuitenkin tehokkaasti vaikuttaa työpaikan päihdeohjelmalla.

”Päihdeohjelma on asiakirja, jossa kuvataan tavoitteet, pelisäännöt, asiasisällöt, toimenpiteet ja tehtäväjaot organisaation ehkäisevää päihdetyötä ja hoitoonohjausta varten. Ensisijaisen tärkeää on työpaikan sisällä käyty keskustelu ohjelmasta”, kertoi EHYTin kouluttaja Timo Nerkko seminaarissa.

Puhuminen on avain ehkäisyyn

Jos epäilee, että työkaverilla tai alaisella on päihteiden kanssa ongelmia, niin asiasta pitäisi keskustella heti työntekijän kanssa. Työpaikan päihdeohjelmasta saa tukea puheeksiottoon.

”Huolellinen valmistautuminen helpottaa tilannetta ja siihen löytyy myös vinkkejä. Pitää muistaa, että Ihmiset ovat usein helpottuneita, kun hankalia asioita otetaan puheeksi. He eivät vain välttämättä itse uskalla tai osaa tehdä aloitetta”, Nerkko kertoo,

Tärkeää on olla syyllistämättä ja kuunnella. Aihe kannattaa kuitenkin rajata tiukasti työhön, koska puheeksiotto ei ole terapiaa.

”On tärkeää, että asia ei jää puheen tasolle, vaan tilanteessa sovitaan, miten asiassa edetään”. Nerkko sanoo.

Päihdehaittoihin puuttuminen ei ole vain inhimillistä, vaan se myös säästää työnantajan euroja. Jos 1000 hengen organisaatio sijoittaa yhden euron vaikuttaakseen työntekijöidensä alkoholinkäyttöön, niin sen voi realistisesti olettaa tuottavan työnantajalle 1­-2 euroa.  Summa koostuu muun muassa parantuneesta tuottavuudesta ja vähentyneistä sairaspoissaoloista, käy ilmi EHYTin teettämästä Numerot puhuvat -tutkimusraportista. (linkki)

”THL:n Juomatapatutkimuksen mukaan vähintään 13 prosenttia väestöstä käyttää alkoholia yli riskirajojen. Tämä vastaa yli 560 000:ta suomalaista., joista suurella osalla on työpaikka. Eli on hienoa, että päihdeohjelmia on työpaikoilla yhä enemmän”, kertoi EHYTin aikuistyön päällikkö Tuomas Tenkanen.