Asunnottomuus- ja päihdetoimijat: Koronakriisistä huolimatta jatkamme työtämme – huoli kriisin vaikutuksista on silti suuri

aamu ja auringon nousu pellon yllä.

Asunnottomat, päihteidenkäyttäjät ja monet erityisen tuen tarpeessa olevat ihmiset ovat suurentuneessa riskissä koronaviruksen aiheuttaman COVID-19-tartuntataudin vakaville seurauksille. Riskiä suurentavat muun muassa päihteiden käyttö, opioidien ja bentsodiatsepiinin käyttö, korvaushoito, tupakointi sekä krooniset sairaudet. Monella on myös heikot mahdollisuudet huolehtia hygieniasta, puutteelliset asuinolot, ja lisäksi näiden kansalaisten riittävä ravitsemus on ollut sidoksissa ruoka-apuun, jota nyt on merkittävästi supistettu.

 

Epidemialla on vakavia seurauksia vaikeassa asemassa eläviin

Epidemian takia asunnottomuus- ja päihdetyön toimijat ovat joutuneet sulkemaan monia erityisryhmille tarkoitettuja palveluita, kuten päiväkeskuksia, kohtaamispisteitä ja vertaistukiryhmiä. Tämä on vaikeuttanut jo valmiiksi vaikeassa asemassa olevien ihmisten tilannetta, mikä on noussut esiin myös julkisessa keskustelussa huolestuneina kannanottoina.

Joudumme tällä hetkellä huolehtimaan asiakkaidemme terveydestä järein keinoin, mutta samanaikaisesti meillä on vakava huoli siitä, kuinka muutenkin vaikeassa asemassa elävät pärjäävät kriisin aikana ja sen jälkeen.

Jatkuvasti muuttuva tilanne voi ajaa esimerkiksi asunnottomat lähes mahdottomaan asemaan. Joissain maissa jo käytössä oleva ulkonaliikkumiskielto on asunnottomalle mahdoton toteuttaa, jos majoituspaikkaa ei ole saatavilla. Kaikki asunnottomat ja päihteidenkäyttäjät eivät myöskään ole tietoisia epidemiasta, ja esimerkiksi vieraskielinen väestö, kuten asunnottomat Itä-Euroopan romanit ja paperittomat, ovat erittäin hankalassa tilanteessa tiedon ja tuen saamisen suhteen.

Osa epidemian vaikutuksista näkyy vasta pidemmän ajan päästä. Luultavasti epidemia syrjäyttää vaikeassa tilanteessa olevat entistä pahemmin, lisää yksinäisyyttä ja pahentaa päihdeongelmia. Lisäksi epidemia voi vaikeuttaa avun ja ihmisen kohtaamista myös tulevaisuudessa.

Vaikeassa tilanteessa olevien ihmisten palvelupaikkoja ei tietenkään ole suljettu kevyin perustein vaan hallituksen ohjeiden mukaisesti sosiaalisen kanssakäymisen vähentämiseksi, jotta epidemian kulku tasaantuisi. Lisäksi moni palveluiden asiakas kuuluu riskiryhmiin, joiden suojaaminen on välttämätöntä.

 

Emme hylkää tukea tarvitsevia

Me asunnottomuus- ja päihdealan toimijat olemme reagoineet nopeasti epidemiatilanteeseen.

Samalla, kun olemme sulkeneet palvelupaikkoja, ylläpidämme ja kehitämme jatkuvasti uusia, turvallisia tapoja auttaa. Tukea saa esimerkiksi netin ja puhelimen kautta, ruoka-apuna ja kadulle jalkautuvien palveluiden muodossa. Kehitämme toimivia avunmuotoja yhdessä asiakkaiden kanssa ja heitä kuullen. Lisäksi varaudumme siihen, että tuen tarve kasvaa epidemia-ajan jälkeen entisestään.

Olemme saaneet myös asiakkailtamme, asunnottomilta ja päihteidenkäyttäjiltä tärkeän viestin, joka julkisessa keskustelussa ei tällä hetkellä kuulu. Vaikka asiakkaamme ovat huolissaan tilanteestaan ja palveluiden sulkeminen vaikeuttaa elämää, suurin osa haluaa, että heidän terveyttään suojataan hidastamalla COVID-19-epidemian leviämistä.

Huoli on iso, mutta emme hylkää ketään emmekä lopeta työtämme.

 

Allekirjoittajat:

Diakonissalaitos, Diakonissalaitoksen Hoiva, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, Ehkäisevän päihdetyön jäsenverkosto, Irti Huumeista ry, Kipinä ry, Monika-Naiset liitto ry, Pro-tukipiste, Sininauhaliitto, Sininauhasäätiö ja Tukikohta ry.

 

Näin tuemme asiakkaita epidemia-aikana:

 

Apua netissä

Ehkäisevän Päihdetyön jäsenverkosto: Kattava lista järjestöjen tarjoamasta tuesta ja palveluista poikkeustilanteen aikana. Lisätietoja: https://www.ept-verkosto.fi/blog-post/jarjestot-tarjoavat-tukea-ja-palveluja-myos-korona-kriisin-aikana/

Kriisikeskus Monika: Chat päivystää maanantaisin (4.4.20 alkaen) klo 18-20 (arabia, englanti, ranska, suomi, venäjä), ti-ke klo 10-12 (arabia, ranska, englanti), to klo 10 -12 (suomi, venäjä).

Mielikahvila: Keskusteluseuraa kaipaaville Mielikahvila etäkahvilana Zoomissa.

Pro-tukipiste: Seksi- ja erotiikka-alalla työskenteleville chat-päivystys ti ja ke klo 13-18 sekä to ja pe 13-16 verkkosivulla pro-tukipiste.fi.

Sininauhaliitto: Hyviä esimerkkejä uusista järjestöjen palveluista. Lisätietoja: https://www.sininauhaliitto.fi/ajankohtaista/poikkeustilanne-vaatii-poikkeusvalineet-jarjestot-tarjoavat-tukea-nyt-etana/

Sininauhaliitto: Esteetön mielenterveys- ja päihdepalvelu Emppa, chatti ma klo 15-17.

 

Hätämajoitus, päiväkeskukset ja turvakodit

Diakonissalaitos: Liikkuvalle romaniväestölle ja paperittomille mahdollisuus peseytymiseen, ruuanvalmistukseen ja asiointiin Hirundo- ja Suojattomat päiväkeskuksissa. Lisätietoja: https://www.hdl.fi/blog/2020/03/16/diakonissalaitoksen-toiminnassa-on-muutoksia/

Diakonissalaitos: Liikkuvan väestön hätämajoitus on auki normaalisti 18-08 joka päivä. Lisätietoja: https://www.hdl.fi/blog/2020/03/16/diakonissalaitoksen-toiminnassa-on-muutoksia/.

Turvakoti Mona: auki normaalisti. Puhelinnumero 045 6396 274 päivystää 24/7.

 

Jalkautuvaa työtä:

Diakonissalaitos, Tukialus: Asunnottomille ja päihteidenkäyttäjille mm. palveluohjausta ja keskusteluapua kadulle jalkautuen Helsingissä, Tampereella, Jyväskylässä ja Lahdessa. Lisäksi D-asemat jalkautuvat omilla alueillaan Helsingissä.

Sininauhasäätiö: Asunnottomille ja päihteidenkäyttäjille tukea kadulle jalkautuen Helsingin kantakaupungin alueella.

 

Palveluohjausta ja saattoapua

Sininauhasäätiö: Asunnottomille palveluohjausta ja palveluihin saattoapua. Lisätietoja: Sininauhasaatio.fi

 

Pesutilat

Sininauhasäätiö: Asunnottomille mahdollisuus käydä suihkussa ja puhtaita vaatteita Helsingissä. Lisätietoja: sininauhasaatio.fi.

 

Puhtaita käyttövälineitä ja opioidikorvaushoitoa

Diakonissalaitoksen Hoiva: Päihteidenkäyttäjille puhtaita ruiskuja ja neuloja Helsingissä, Tampereella ja Vantaalla Liikkuvasta terveysneuvonnasta. https://www.hoiva.fi/2020/03/16/hoivan-toiminnassa-muutoksia-koronavirustilanteen-vuoksi/

Diakonissalaitoksen Hoiva: Opioidiriippuvaisten korvaushoidon palvelut jatkuvat normaalisti Helsingissä, Lahdessa ja Tampereella, mutta yhteisötoiminta ja ryhmät on keskeytetty epidemia-ajaksi.

Sininauhasäätiö: Päihteidenkäyttäjille puhtaita ruiskuja ja neuloja Helsingissä. Lisätietoja: sininauhasäätiö.fi

Sininauha Oy: Korvaushoidon palvelut jatkuvat Helsingissä.

 

Ruoka-apua

EHYT Elokolot: Osassa Elokoloista tarjotaan kauppakassiapua tarvitseville. Lisätietoja paikallisista Elokoloista: http://www.ehyt.fi/fi/elokolot-ja-kohtaamispaikat

Sininauhasäätiö: Asunnottomille ruokakasseja kolmena päivänä viikossa. Lisätietoja: sininauhasaatio.fi.

 

Tukea puhelimitse:

Diakonissalaitoksen D-asemat: Tarvitseville keskustelutukea puhelimitse D-asemien aukioloaikojen mukaan. Lisätietoja: hdl.fi

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry: Tukea päihteisiin ja huumeisiin liittyvissä kysymyksissä ja maksutonta ammattiapua 24/7 Päihdeneuvontapuhelimessa 0800 900 45.

EHYT Elokolot: Juttuseuraa kaipaaville puhelinpäivystystä aukioloaikojen mukaan. Helsinki: 040 593 5305, Lahti: 0400 252 511, Tampere: 050 407 1044, Turku: 040 455 2874.

Kipinä Ry: Päihderiippuvaisille tukea, tietoa, neuvontaa ja ohjausta puhelimitse. Lisätietoja: https://www.kipina.info/yhteystiedot-1.

Kriisikeskus Monika: maksuton auttava puhelin väkivaltaa kokeneille 0800 05058 ma-pe klo 9 -16. Tukea tarjotaan arabian, englannin, ranskan, suomen ja venäjän kielillä.

Kotoutumiskeskus Monika: maksuton puhelin 0800 05059, ma, to ja pe klo 9-16 ja ti & ke 9-18. Kielet: suomi, englanti, viro, venäjä, espanja ja farsi/dari.

Mielikahvilat: Puhelinpäivystystä juttuseuraa kaipaaville aukioloaikojen mukaan.

Pro-Tukipiste: Seksi- ja erotiikka-alalla toimiville puhelinpäivystys kaikkina arkipäivinä. Tutut työntekijät tavoitettavissa myös omissa puhelinnumeroissaan ja sähköpostitse.

Sininauhasäätiö: Asunnottomien nuorten ja aikuisten asioissa puhelinpäivystystä. Myös paperittomille. Lisätietoja sininauhasaatio.fi.

Sininauhasäätiö, SPR ja Helsingin seurakuntayhtymä: Paperittomien puhelinneuvontaa. Lisätietoja esim. sininauhasaatio.fi.

Tukikohta ry: Päihteitä käyttäville, kuntoutujille ja läheisille tukea, neuvontaa ja ohjausta puhelimitse ja muiden etäyhteyksien avulla. Lisätietoja: https://tukikohta.org/tukikohta-ryn-toiminta-koronaviruksen-aiheuttamassa-poikkeustilanteessa/