Nuorten kulttuuri ja päihteet -selvitys

Suomen OnlineTutkimus Oy toteutti Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n toimeksiannosta Nuorten kulttuuri ja päihteet –selvityksen, jonka pääaiheena oli nuorten päihdeasenteisiin ja päihteiden käyttöön sekä pelaamiseen liittyvät ajankohtaiset ilmiöt. Kyselyssä kysyttiin, kuinka trendikkäänä nuoret kokevat päihteet ja digi- sekä rahapelaamisen ja kuinka heidän kaveripiirissään suhtaudutaan näihin.

Selvityksen kohderyhmänä ovat 15 -29–vuotiaat Suomessa asuvat henkilöt. Selvitys toteutettiin sähköisenä kyselynä internet-paneelia käyttäen aikavälillä 13. -16.1.2022, jolloin kyselyllä kerättiin 1032 vastausta kohderyhmään kuuluvilta henkilöiltä.

EHYT ry on jo vuosina 2016, 2018 ja 2020 toteutettujen kyselyjen avulla selvittänyt nuorten ja nuorten aikuisten asenteita eri päihteisiin liittyen sekä nuorten päihteiden käyttöön ja pelaamiseen liittyviä asioita. Nyt vuonna 2022 toteutettu selvitys on jatkoa näille. Uutena osiona tämän vuoden selvityksessä ovat rahapelaamiseen liittyvät kysymykset.

Lataa materiaalit
2022 NKJP raportti ( 1,01 Mt, pdf ) Lataa