Nuorten kulttuuri ja päihteet -selvitys

Suomen OnlineTutkimus Oy toteutti Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n toimeksiannosta Nuorten kulttuuri ja päihteet –selvityksen, jonka pääaiheena oli nuorten päihdeasenteisiin ja päihteiden käyttöön sekä pelaamiseen liittyvät ajankohtaiset ilmiöt. Kyselyssä kysyttiin, kuinka trendikkäänä nuoret kokevat päihteet ja digi- sekä rahapelaamisen ja kuinka heidän kaveripiirissään suhtaudutaan näihin.

Selvityksen kohderyhmänä ovat 15-29–vuotiaat Suomessa asuvat henkilöt. Selvitys toteutettiin sähköisenä kyselynä internet-paneelia käyttäen aikavälillä 1. -19.2.2024, jolloin kyselyllä kerättiin 1008 vastausta kohderyhmään kuuluvilta henkilöiltä.

EHYT ry on jo vuosina 2016, 2018, 2020 ja 2022 toteutettujen kyselyjen avulla selvittänyt nuorten ja nuorten aikuisten asenteita eri päihteisiin liittyen sekä nuorten päihteiden käyttöön ja pelaamiseen liittyviä asioita. Nyt vuonna 2024 toteutettu selvitys on jatkoa näille. Uutena asiana tämän vuoden selvityksessä oli sosiaalisen median käyttö.

Lataa materiaalit
Nuorten kulttuuri ja päihteet -raportti 2024 ( 5,05 Mt, pdf ) Lataa
Nuorten kulttuuri ja päihteet -raportti 2022 ( 1,01 Mt, pdf ) Lataa