KUPLAs evenemangs- utbildningar (4 delar)

Högskoleprojektet KUPLAs evenemangsutbildningar är en utbildningshelhet i fyra delar. Utbildningarna är i form av PowerPoint -presentationer som innehåller instruktioner för handledaren.

Evenemangsutbildningarna är riktade till alla som ordnar studentevenemang – evenemangsansvariga för studentkårer, evenemangsansvariga för studentföreningar och studentaktörer som är intresserade av ämnet.

Utbildningen är indelad i fyra temahelheter som kan utnyttjas antingen i delar eller som en helhet. Beskrivning på de olika delarnas innehåll hittar du nedan.

Version 2.1, publicerad 30.6.2021

Ladda ner material
KUPLA_evenemangskoncept_s ( 653,53 KB, pptx ) Ladda ner
KUPLA_evenemangssäkerhet_s ( 8,01 MB, pptx ) Ladda ner
KUPLA_evenemangskommunikation_s ( 1,17 MB, pptx ) Ladda ner
KUPLA_tillgänglighet_i_ordnandet_av_evenemang_s ( 15,56 MB, pptx ) Ladda ner
Alla presentationer kan laddas ner gratis ovan.

Beskrivning

Utbildningen är indelad i fyra temahelheter som kan utnyttjas antingen i delar eller som en helhet.

Materialet är producerat i Projektet KUPLA – Studerande som förnyare av rusmedelskultur, som var Nyyti ry:s och EHYT rf:s gemensamma projekt och genomfördes 2018–2020.

I utbildningen funderar vi på goda evenemangskoncept och brainstormar gemensamt fram idéer för helt nya evenemang. I utbildningen utvecklar vi evenemangskoncept utifrån våra gemensamma idéer. Dessutom begrundar vi under utbildningen varför det ibland kan vara svårt att få publik till alkoholfria evenemang. Utbildningen tar ca 1,5h.

“Kom-ihåg-listan för evenemangsplanering var ett väldigt bra tips!”

2. Utbildning i evenemangssäkerhet

Utbildningen i evenemangssäkerhet behandlar säkerheten vid studentevenemang ur en fysisk och social säkerhetsaspekt. Med fysisk säkerhet avses faktorer som påverkar den materiella säkerheten, till exempel evenemangslokaler, utrustning och förebyggande av fysiska olyckor. Med social säkerhet avses faktorer som skapar en känsla av trygghet hos deltagaren, till exempel regler, förebyggande av trakasserier och mobbning och principer för en säker lokal. Utbildningen tar ca 1,5h.

”Jag lärde mig att evenemangssäkerheten kan förbättras avsevärt även genom små åtgärder.” 

3.Utbildning i evenemangskommunikation

Existerar festen eller bingokvällen om ingen får höra om den? Vilka faktorer är det bra att beakta då vi informerar målpubliken om evenemanget och på vilket sätt är hela teamet ansvarigt för evenemangskommunikationen? I utbildningen behandlas kommunikationen som en väsentlig del av evenemangsplaneringen: vad är god evenemangskommunikation, hur kan kommunikationen sänka tröskeln för att delta i evenemanget och vilka faktorer är det bra att beakta då evenemangskommunikationen planeras.Utbildningen tar ca 1,5h.

”Jag fick klarhet i vad evenemangskommunikation är, hurdan en god evenemangsbeskrivning är och hur vi kan förbättra vår kommunikation och marknadsföring.” 

4.Tillgänglighet i ordnandet av evenemang

Studentevenemang bör vara tillgängliga för samtliga studerande. Av denna anledning är det viktigt att evenemangsarrangören funderar på evenemangets tillgänglighet för målgruppen, dvs. högskolestuderandena. Utbildningen ser på hur inkludering och tillgänglighet möjliggör deltagande. Utbildningen erbjuder idéer för hur olika deltagare och deras önskemål och behov kan beaktas på de evenemang som gemenskapen ordnar. Den röda tråden i utbildningen är att visa hur viktig en tillgänglig studentkultur är för studerandenas välbefinnande.Utbildningen tar ca 1,5h.

”Jag lärde mig att öka tillgängligheten för sammankomster och göra det lättare att kontakta evenemangsarrangören.”

 

Det förebyggande rusmedelsarbetet är en viktig del av högskolans handledning och arbete för att främja välbefinnande. Alla medlemmar i högskolegemenskapen har en egen roll i det förebyggande rusmedelsarbetet: oavsett om du är studierådgivare eller studieplanerare, lektor, forskare, tutor eller studerande, kan du förebygga de negativa effekterna av rusmedelsbruk i din gemenskap.

Materialet har sammanställts av projektet KUPLA – Studerande som förnyare av rusmedelskultur (2018–2020). Mer material finns här.

Målet med EHYT rf:s och Nyyti ry:s projekt KUPLA var att stöda högskolestuderandenas välbefinnande och studieförmåga, stärka högskolegemenskapernas beredskap att förebygga rusmedelsskador samt att främja en gemensam och tillgänglig studiekultur.

KUPLA uppmuntrar till att öppet diskutera frågor som gäller rusmedel och psykiskt välbefinnande i högskolegemenskaperna.