Förebyggande rusmedelsarbete vid högskolorna (plansch)

Planschen beskriver förebyggande rusmedelsarbete i högskolegemenskaper och vilka åtgärder man bör fästa uppmärksamhet vid på strukturell, gemenskaplig och individuell nivå för att förebyggandet av skador ska ha större effekt.

Ladda ner material
KUPLA_forebyggande_rusmedelsarbete_vid_hogskolorna_web ( 488,47 KB, pdf ) Ladda ner

Beskrivning

Det förebyggande rusmedelsarbetet är en viktig del av högskolans handledning och arbete för att främja välbefinnande. Alla medlemmar i högskolegemenskapen har en egen roll i det förebyggande rusmedelsarbetet: oavsett om du är studierådgivare eller studieplanerare, lektor, forskare, tutor eller studerande, kan du förebygga de negativa effekterna av rusmedelsbruk i din gemenskap.

Planschen beskriver vad det förebyggande rusmedelsarbetet i högskolegemenskaper innebär och vilka åtgärder man bör fästa uppmärksamhet vid för att förebyggandet av skador ska ha större effekt.

Materialet har sammanställts av projektet KUPLA – Studerande som förnyare av rusmedelskultur (2018–2020). Mer material finns här.

Målet med EHYT rf:s och Nyyti ry:s projekt KUPLA var att stöda högskolestuderandenas välbefinnande och studieförmåga, stärka högskolegemenskapernas beredskap att förebygga rusmedelsskador samt att främja en gemensam och tillgänglig studiekultur.

KUPLA uppmuntrar till att öppet diskutera frågor som gäller rusmedel och psykiskt välbefinnande i högskolegemenskaperna.