Hubu – lektioner, personal- och föräldramöten

Hubu-metoden stöder hela skolgemenskapen i det förebyggande rusmedelsarbetet. Målet är att öka kunskapen om rusmedel och diskutera attityder och rusmedel med elever, lärare och föräldrar.

Hubu-lektion.
Foto: Lassi Lintunen / EHYT rf

Jag tycker att presentationen inte kunnat vara bättre. Vi fick veta om de negativa sidoeffekterna om de olika rusmedlen men utbildaren som höll presentationen överdrev inte med det. Presentationen och faktan förklarades på så bra sätt att man förstod allting. Det var en bra och lärorik timme.

Feedback av högstadieelev, år 2018

För vem?

Lektioner för elever i årskurs 7-9, föräldramöte för elevernas föräldrar och personalträff för skolans personal. Lektioner erbjuds på svenska, finska och engelska.

Vad?

Hubu® -är en metodhelhet som utmanar elever, föräldrar och skolans personal att diskutera rusmedel. Metoden grundar sig på en interaktiv elevröstning. Målet med Hubu®-metoden är att öka skolgemenskapens kunskaper om rusmedel, diskutera olika rusmedelsfenomen och attityder samt ge verktyg för att påverka ungdomarnas rusmedelsnvändning.

Varför?

Hubu®-metoden involverar hela skolgemenskapen och främjar en öppen diskussionskultur mellan ungdomarna, hemmet och skolan. Metoden ger information om hur skolans elever förhåller sig till och använder rusmedel, och ger en inblick i rusmedelstrender. Målet är att stöda ungdomarna, föräldraskapet och skolan i det rusmedelsförebyggande arbetet.

Hubu®-metoden är godkänd som God praxis av Institutet för hälsa och välfärd (THL). 

Pris

Lektionerna är prissatta per dagspris. I priset ingår lektioner för 3-4 grupper samt föräldrakvällen, personalmötet och utbildarens resekostnader.

Under en dag med 2×45 min lektioner kan lektioner ordnas för max 3 grupper/dag.
Under en dag med 1×75 min lektioner kan lektioner ordnas för max 4 grupper/dag.

1 dag (max 3-4 elevgrupper) 380 € / utbildare 
Efter 3 dagar300 € / dag / utbildare
Efter 9 dagar 230 € / dag / utbildare
Sista dagens återstående grupp90 € / utbildare

Beställning

Beställningsinstruktioner

Annulleringsvillkor

Kontakt och tillägsinformation

Katarina Silvennoinen.

Silvennoinen Katarina

utbildningsplanerare 044 791 5828
Mera information om personen

Diskussionerna, informationen av vår skolas svar väckte tankar. Mycket att fundera på och så blev jag stärkt i min uppfattning om vikten av att hålla i hop – ”det krävs en by”.

Feedback av förälder år 2018

Att få veta hur det verkligen är bland ungdomar idag när det gäller rusmedel. Jätte bra föreläsare, lätt att höra på och prata med!

Feedback av förälder år 2018

Gratis undervisningsmaterial för skolans rusmedelsförebyggande arbete

Under ”Material & Publikationer” hittar du material och färdiga lektionsmodeller som skolans personal kan använda på egen hand i rusmedelsfostran och det hälsofrämjande arbete i skolan.