Hubu – lektioner, personal- och föräldramöten

Hubu-metoden stöder hela skolgemenskapen i det förebyggande rusmedelsarbetet. Målet är att öka kunskapen om rusmedel och diskutera attityder och rusmedel med elever, lärare och föräldrar.

Hubu-lektion.
Foto: Lassi Lintunen / EHYT rf

Jag tycker att presentationen inte kunnat vara bättre. Vi fick veta om de negativa sidoeffekterna om de olika rusmedlen men utbildaren som höll presentationen överdrev inte med det. Presentationen och faktan förklarades på så bra sätt att man förstod allting. Det var en bra och lärorik timme.

Feedback av högstadieelev, år 2018

För vem?

Lektioner för elever i årskurs 7-9, föräldramöte för elevernas föräldrar och personalträff för skolans personal. Lektioner erbjuds på svenska, finska och engelska.

Vad?

Hubu® -är en metodhelhet som utmanar elever, föräldrar och skolans personal att diskutera rusmedel. Metoden grundar sig på en interaktiv elevröstning. Målet med Hubu®-metoden är att öka skolgemenskapens kunskaper om rusmedel, diskutera olika rusmedelsfenomen och attityder samt ge verktyg för att påverka ungdomarnas rusmedelsnvändning.

Varför?

Hubu®-metoden involverar hela skolgemenskapen och främjar en öppen diskussionskultur mellan ungdomarna, hemmet och skolan. Metoden ger information om hur skolans elever förhåller sig till och använder rusmedel, och ger en inblick i rusmedelstrender. Målet är att stöda ungdomarna, föräldraskapet och skolan i det rusmedelsförebyggande arbetet.

Hubu®-metoden är godkänd som God praxis av Institutet för hälsa och välfärd (THL). 

Hubu-lektionerna

Eftersom ungdomar ofta använder rusmedel i sociala sammanhang är det viktigt att diskutera rusmedel i grupp. På Hubu®-lektionerna röstar eleverna anonymt om frågor om bl.a. rusmedelsanvändning, attityder och negativa följder. Genom röstningen har alla elever möjlighet att vara delaktiga. Röstningen ger en inblick i hur gruppen ser på rusmedel och rusmedelsanvändning, och fungerar som ett underlag för att diskutera frågor om rusmedel.

Lektionerna erbjuds som 75 min. eller 90 min. (2×45 min) beroende på skolans egna timfördelning.

Personalmöte

På Hubu®-personalmötet presenterar vi röstningsresultaten och diskuterar skolans rusmedelsförebyggande arbete. Personalen får också aktuell information om rusmedel och rusmedelsanvändning. Personalmötet kan hållas i slutet av dagen efter lektionerna, eller under en annan tidpunkt som passar personalen.

Föräldrakvällar

På Hubu®-föräldrakvällen diskuteras elevernas röstningsresultat och föräldrarna får aktuell information om de egna eleverna och deras tankar kring rusmedel. Föräldrarna får också kunskap om de faktorer som skyddar mot rusmedelsanvändning och tips för hur man kan diskutera rusmedel med de egna barnen. Vi rekommenderar att föräldrakvällen och personalmötet hålls i samband med lektionerna.

Hur förbereder sig skolan inför lektionerna?

Skolans kontaktperson föreslår lämpliga datum till EHYTs utbildningsansvarige. Skolan gör en tidtabell klassvis så att grupperna arbetar med EHYT 1 x 90 min (max 3 grupper per dag och utbildare), 1 x 75 min (max 4 grupper per dag och utbildare) eller alternativt 1 x 65 min (max 4 grupper per dag och utbildare). Tidtabellen byggs upp utgående från skolans egen timindelning.

Pris

Lektionerna är prissatta per dagspris. I priset ingår lektioner för 2-3 grupper samt föräldrakvällen, personalmötet och utbildarens resekostnader.

Under en dag med 2×45 min lektioner kan lektioner ordnas för max 3 grupper/dag.
Under en dag med 1×75 min lektioner kan lektioner ordnas för max 4 grupper/dag.

1 dag (max 3-4 elevgrupper) 380 € / utbildare 
Efter 3 dagar300 € / dag / utbildare
Efter 9 dagar 230 € / dag / utbildare
Sista dagens återstående grupp90 € / utbildare

Bekanta dig även med skolbesökens annulleringsvillkor.

Beställningsblankett

Kontakt och tillägsinformation

Katarina Silvennoinen.

Silvennoinen Katarina

utbildningsplanerare 044 791 5828
Mera information om personen
Krista Lindberg.

Schulman Krista

utbildningsplanerare 050 466 4941
Mera information om personen

Diskussionerna, informationen av vår skolas svar väckte tankar. Mycket att fundera på och så blev jag stärkt i min uppfattning om vikten av att hålla i hop – ”det krävs en by”.

Feedback av förälder år 2018

Att få veta hur det verkligen är bland ungdomar idag när det gäller rusmedel. Jätte bra föreläsare, lätt att höra på och prata med!

Feedback av förälder år 2018

Gratis undervisningsmaterial för skolans rusmedelsförebyggande arbete

Under ”Material & Publikationer” hittar du material och färdiga lektionsmodeller som skolans personal kan använda på egen hand i rusmedelsfostran och det hälsofrämjande arbete i skolan.