Spelkunskap – lektioner och föräldrakvällar för högstadieskolor

Spelfostran är en viktig del av mediefostran för barn och unga. På Spelkunskap-lektionerna, föräldrakvällarna och personalmötena diskuterar vi för- och nackdelar med spelande och ger tips på hur man kan hantera spelande och bygga upp en fungerande vardag.

Ett barn spelar
Bild: Jukka Rapo/ Ehyt rf

Lärarna tyckte om upplägget. Inställningen var positiv och diskuterande. Utbildaren fick eleverna att tänka till och reflektera över vilka spel de spelar.

Feedback från skolan 2019

För vem?

För elever i årskurs 7-9 samt deras föräldrar och personalmöte för skolans personal. Lektionerna erbjuds på svenska och finska.

Vad?

Spelkunskap-lektionerna är 45 min eller 75 min långa lektioner i spelfostran. Lektionerna stärker elevernas kunskaper och färdigheter kring digitalt spelande. Under lektionerna behandlar vi för- och nackdelar med att spela digitala spel och olika sätt att hantera spelandet i vardagen. Med eleverna på årskurs 7-9 behandlar vi också trygga sätt att använda sociala medier och vad det egna ansvaret innebär på nätet.

På föräldramötet diskuteras hur viktigt föräldrarnas insats i spelfostran är, samt vilken roll digitalt spelande har i ungdomars liv. Föräldrakvällarna kompletterar lektionsverksamheten genom att erbjuda föräldrarna information om spelande och stötta familjen till en balanserad medievardag.

Varför?

Digitalt spelande blir allt tydligare ett nöje för alla åldrar. Utöver barn spelar även många unga vuxna aktivt. För barn och ungdomar erbjuder spel en naturlig miljö för att söka nya utmaningar, testa egna gränser, experimentera med olika roller och skaffa nya slags sociala erfarenheter. Digitalt spelande är därmed en viktig del av hemmets och skolans mediafostran. En konstruktiv dialog om spelande mellan barn, föräldrar och skola skapar grunderna för en trygg spelkultur och förebygger spelrelaterade problem.

Spelkunskap-lektionerna

Spelkunskap-lektionen (45 min. eller 75min.) bygger på diskussion om digitalt spelande. Målet är att öka elevernas förmåga att reflektera kring sitt eget spelande men även förstå digitala spel som ett större fenomen. Lektionerna ökar elevernas kunskap och färdigheter om spelandets för- och nackdelar. På lektionerna diskuterar vi åldersgränser, att identifiera risker med spelandet och funderar på balansen mellan spelandet och annat i vardagen. Under lektionerna använder vi frågesport och påståenden för att väcka diskussion. Vi för även diskussioner om att publicera på sociala medier, hur man skyddar personuppgifter samt det ansvar och den frihet man har gällande telefonandvändning och sociala medier.

Spelkunskap-föräldrakvällar

Spelkunskap-föräldrakvällen (90 min.) består av en introduktion om digitalt spelande och gruppdiskussioner. På föräldrakvällen strävar vi till att öka föräldrarnas medvetenhet om spelvärlden och ge konkreta råd om hur man kan kontrollera spelandet. Vi ger också råd om hur spelande kan göras till en balanserad del av barnets eller den ungas vardag. Föräldrarna får också ett materialpaket om spelfostran.
Föräldrakvällen kan ordnas på distans.

Personalmötet

Det är viktigt att professionella som arbetar med barn och unga har tillräcklig kunskap och förståelse att behandla spelrelaterade frågor i sitt arbete. Lärarna kan uppdatera sin kunskap om digitala spel, spelande, spelfostran och spelrelaterade fenomen med ett 60 min. infotillfälle, som riktar sig till skolans personal. Personalmötet erbjuds i samband med lektioner i Spelkunskap, men kan även beställas enskilt. Personalens önskemål gällande innehållet tas i beaktande.
Personalmötet kan ordnas på distans.

Jag kommer ihåg åldersgränserna. Att spel är tillåtet så länge som man också gör annat.

Feedback av högstadieelev år 2019

Jättebra att ta upp för och nackdelar med spelande. Jag tycker detta är mycket relevant info, och hoppas att den skulle nå flera, det är så viktigt för att alla barn spelar.

Feedback från förälder år 2021

Pris

Åk 7-9: 380 € / dag och utbildare (max 5st. 45 min. lektioner eller 4st. 75min. lektioner /dag), priset inkluderar personalmöte och föräldrakväll.
För en helhet på över 3 dagar är priset 300€ / dag / utbildare.
I priset ingår resekostnaderna samt material till vårdnadshavare.
Priset för enbart en föräldrakväll är 200€ som distansföreläsning och 240€ då föräldrakvällen ordnas på plats.

Beställning

Beställningsinstruktioner

Annulleringsvillkor

Kontakt och tilläggsinformation

Krista Lindberg.

Schulman Krista

utbildningsplanerare 050 466 4941
Mera information om personen

Undervisnings- och stödmaterial till skolpersonal och föräldrar

Dessutom erbjuder vi undervisnings- och stödmaterial till skolpersonal och föräldrar. Bekanta dig till exempel med följande material, materialet kan laddas avgiftsfritt:

Spelfostrarens handbok 2

Diskussionskort: Digitalt spelande & barn

Publikationen Ungdomarna på spel

Digitalt spelande är en hemsk hobby

Föreläsningar om digitalt spelande på EHYTs YouTube-kanal:

Dataspel engagerar barn och unga, är allt ok?

Spelfostran bland unga – nuorten tukeminen pelikasvatuksen keinoin