Spelkunskap – lektioner och föräldrakvällar för högstadieskolor

Spelfostran är en viktig del av mediefostran för barn och unga. På Spelkunskap-lektionerna, föräldrakvällarna och personalmötena diskuterar vi för- och nackdelar med spelande och ger tips på hur man kan hantera spelande och bygga upp en fungerande vardag.

Pojken spelar.
Bild: Jukka Rapo/ Ehyt rf

Lärarna tyckte om upplägget. Inställningen var positiv och diskuterande. Utbildaren fick eleverna att tänka till och reflektera över vilka spel de spelar.

Feedback från skolan 2019

För vem?

För elever i årskurs 7-9 samt deras föräldrar och personalmöte för skolans personal. Lektionerna erbjuds på svenska och finska.

Vad?

Spelkunskap-lektionerna är 45 min långa lektioner i digital spelfostran. Lektionerna stärker elevernas kunskaper och färdigheter kring digitalt spelande. Under lektionerna behandlar vi för- och nackdelar med att spela digitala spel och olika sätt att hantera spelandet i vardagen. Med eleverna på årskurs 7-9 behandlar vi också trygga sätt att använda sociala medier och vad ens eget ansvar är på nätet.

De komplementerande föräldrakvällarnas målsättning är att öka vuxnas förståelse för vad digitalt spelande betyder för barn och unga genom att uppmuntra till en mera aktiv spelfostran i hemmen. Föräldrakvällarna ger information om spelande och spelvärlden, som stöd för familjens interna spelfostran. Vi rekommenderar att föräldrakvällen hålls i samband med lektionerna, för att få den bästa nyttan av helheten.

Varför?

Digitalt spelande blir allt tydligare ett nöje för alla åldrar. Utöver barn spelar även många unga vuxna aktivt. För barn och ungdomar erbjuder spel en naturlig miljö för att söka nya utmaningar, testa egna gränser, experimentera med olika roller och skaffa nya slags sociala erfarenheter. Digitalt spelande är därmed en viktig del av hemmets och skolans mediafostran. En konstruktiv dialog om spelande mellan barn, föräldrar och skola skapar grunderna för en trygg spelkultur och förebygger spelrelaterade problem.

Spelkunskap-lektionerna

Spelkunskap-lektionen (45 min.) bygger på diskussion om digitalt spelande. Målet är att öka elevernas förmåga att reflektera kring sitt eget spelande men även förstå digitala spel som ett större fenomen. Lektionerna ökar elevernas kunskap och färdigheter om spelandets för- och nackdelar. På lektionerna diskuterar vi åldersgränser, att identifiera risker med spelandet och funderar på balansen mellan spelandet och annat i vardagen. Under lektionerna använder vi frågesport och påståenden för att väcka diskussion. Under lektionen diskuterar vi också om att publicera på sociala medier, hur man skyddar personuppgifter samt det ansvar och frihet man har gällande telefonandvändning och sociala medier.

Spelkunskap-föräldrakvällar

Spelkunskap-föräldrakvällen (90 min.) består av en introduktion om digitalt spelande och gruppdiskussioner. På föräldrakvällen strävar vi till att öka föräldrarnas medvetenhet om spelvärlden och ge konkreta råd om hur man kan kontrollera spelandet. Vi ger också råd om hur spelande kan göras till en balanserad del av barnets eller den ungas vardag. Föräldrarna får också ett materialpaket om spelfostran.

Personalmötet

Det är viktigt att professionella som arbetar med barn och unga har tillräcklig kunskap och förståelse att behandla spelrelaterade frågor i sitt arbete. Lärarna kan uppdatera sin kunskap om digitala spel, spelande, spelfostran och spelrelaterade fenomen med ett 60 min. infotillfälle, som riktar sig till skolans personal. Personalmötet erbjuds endast i samband med lektioner i Spelkunskap. Personalens önskemål gällande innehållet tas i beaktande.

Hur förbereder sig skolan inför lektionerna?

Skolans kontaktperson föreslår lämpliga datum för EHYT. Då datumen är fastslagna skickar skolan en lektionstidtabell. Grupperna arbetar klassvis med oss, 45 minuter per grupp. En paus mellan grupperna är önskvärd (max. 5 lektioner á 45 min. ryms under en skoldag). Lärarens närvaro är önskvärd under lektionerna. På så sätt får hen information om spelfostran och kan ta del av elevernas funderingar och kunskaper kring temat. När vi besöker skolan utgår vi från skolans egen timfördelning. För att föräldrakvällen ska vara möjligtvis lyckad önskar vi att skolan introducerar kvällens tema för föräldrarna redan i inbjudan. Vi rekommenderar att föräldrakvällen hålls i samband med Spelkunskap-lektionerna.

I klassutrymmen behövs dator, videoprojektor och vit duk. Utbildningsmaterialet är laddat på en minnessticka. OBS! Utbildaren behöver tid att ställa i ordning materialet innan lektionsstarten, ta detta i beaktan inför skolbesöket. Tiden är inte inräknad i lektionstiden.

Jag kommer ihåg åldersgränserna. Att spel är tillåtet så länge som man också gör annat.

Feedback av högstadieelev år 2019

Pris

Avgiftsfritt. Spelkunskap finansieras av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne. Utbildningarna erbjuds avgiftsfritt till svenskspråkiga grundskolor under år 2020. I priset ingår lektioner, föräldrakväll samt utbildarens resekostnader.

Spelkunskap-projektet

Det treåriga Spelkunskap-projektet finansieras av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne. Finansieringen möjliggör att grundskolan kan erbjudas en avgiftsfri Spelkunskap-helhet. Projektet startade i maj 2019 och utbildningen är tillsvidare avgiftsfri för den svenskspråkiga grundskolan samt professionella fostrare. Verksamheten genomförs samt koordineras av utbildningsplaneraren Annukka Såltin i samarbete med den finskspråkiga Pelitaito-verksamheten. Läs mera här!

Beställningsblankett

Kontakt och tilläggsinformation

Annukka Såltin.

Såltin Annukka

Utbildningsplanerare 050 435 4248
Mera information om personen

Undervisnings- och stödmaterial till skolpersonal och föräldrar

Dessutom erbjuder vi undervisnings- och stödmaterial till skolpersonal och föräldrar. Bekanta dig till exempel med följande material:

Diskussionskort: Digitalt spelande & barn

Publikationen Ungdomarna på spel

Obs. Spelfostrarens handbok 2 publiceras på svenska 11/2020!