Spelkunskap-lektioner och föräldrakvällar för lågstadieskolor

Spelkunskap-lektionen är anpassad till årskurs 1-6. Under lektionen behandlas bl. a vilka följder spelande kan ha, identifiering av för- och nackdelar och hur man skapar balans i vardagen. Föräldrakvällarna i Spelkunskap ger fostraren kunskap och färdigheter att hantera digitalt spelande inom familjen.

Spelenhet.
Bild: Jukka Rapo/ Ehyt rf

Roligt att också ha spelande som något positivt. Spelande uppfattas ofta som något negativt.

Feedback av förälder år 2020

För vem?

För elever i åk 1.-6. samt deras föräldrar och personalträff för skolans personal. Lektioner erbjuds på svenska och finska.

Vad?

Spelkunskap-lektionerna är diskuterande 45 minuters lektioner som förstärker elevernas kunskap och färdigheter kring digitalt spelande. Under lektionerna behandlas för- och nackdelar med att spela digitala spel och olika sätt att hantera spelandet i vardagen. Under lektionerna för elever i åk 5 och 6 behandlas även trygga sätt att använda sociala medier.

På föräldramötet diskuteras hur viktigt föräldrarnas insats i spelfostran är, samt vilken roll digitalt spelande har i barns och ungdomars liv. Föräldrakvällarna kompletterar lektionsverksamheten genom att erbjuda föräldrarna information om spelande och stötta familjen till en balanserad medievardag.

Varför?

Digitalt spelande är en viktig del av hemmets och skolans mediafostran. Både eleverna och vuxna får ökad kunskap om spel och en djupare förståelse för spelandets roll i vardagen. Spelkunskap stöder en konstruktiv diskussion mellan barnet, föräldrarna och skolan. Detta främjar skapandet av en uppmuntrande och trygg spelkultur och förebygger spelrelaterade problem. 

Spelkunskap-lektionerna

Spelkunskap-lektionerna (45 min.) bygger på diskussion om digitalt spelande. Målet är att öka elevernas förmåga att reflektera kring sitt eget spelande men även förstå spel som ett större fenomen. Under lektionerna använder vi frågesport och påståenden för att väcka diskussion. Lektionerna ökar elevernas kunskaper och färdigheter om spelandets för- och nackdelar och ger möjlighet till diskussioner om åldersgränser, att identifiera risker med spelandet och balansen mellan spelandet och resten av livet. Under lektionen diskutera vi även publicering på sociala medier, skydd av personuppgifter samt ansvar och frihet gällande telefonandvändning och sociala medier.

Föräldrakvällar

Spelkunskap-föräldrakväll (90 min.) baserar sig på en informativ inledning till temat och gemensam diskussion om digitalt spelande. Föräldrakvällen strävar till att öka föräldrarnas medvetenhet om spelvärlden och ge en djupare förståelse för barns och ungas spelande samt att ge kontreta tips gällande regler och förähållningssätt. Att visa intresse för barnens spelande är av stor vikt. Vi rekommenderar att föräldrakvällen hålls i samband med Spelkunskap-lektionerna, kvällen kan även bokas enskilt.
Föräldrakvällen kan ordnas på distans.

Personalmötet

Det är viktigt att professionella som arbetar med barn och unga har tillräcklig kunskap och förståelse att behandla spelrelaterade frågor i sitt arbete. Lärarna kan uppdatera sin kunskap om digitala spel, spelande, spelfostran och spelrelaterade fenomen med ett 60 min. infotillfälle, som riktar sig till skolans personal. Personalmötet erbjuds i samband med lektioner i Spelkunskap, men kan även beställas enskilt. Personalens önskemål gällande innehållet tas i beaktande.
Personalmötet kan ordnas på distans.

Hur förbereder sig skolan inför lektionerna?

Skolans kontaktperson föreslår lämpliga datum till EHYTs utbildningsansvarige. Skolan gör en tidtabell klassvis så att varje grupp (t.ex. 5A, 5B, 5C) arbetar med EHYT 1 x 45 min. Tidtabellen byggs upp utgående från skolans egen timindelning. En paus mellan grupperna är önskvärd (max. 5 lektioner á 45 min. ryms under en skoldag). Lärarens närvaro är önskvärd under lektionerna. På så sätt får hen kännedom om spelfostran och kan ta del av elevernas funderingar och kunskaper kring temat.

I klassutrymmen behövs dator, videokanon och vit duk. Utbildningsmaterialet är laddat på en minnessticka. OBS! Utbildaren behöver tid att sätt i ordning materialet innan lektionsstarten, ta detta i beaktan inför skolbesöket. Förberedelserna är inte inräknade i lektionstiden.

Tycker det är viktigt att ta upp barnens spelande och få andras åsikter om det.

Feedback av förälder år 2020

Pris

Åk 1-6: 380 € / dag (max. 5 lektioner/dag), inkluderar personalmöte och föräldrakväll.
För en helhet på över 3 dagar är priset 300€ / dag / utbildare.
I priset ingår resekostnaderna samt material till vårdnadshavare.
Priset för enbart en föräldrakväll är 200€ som distansföreläsning och 240€ då föräldrakvällen ordnas på plats.

Beställning

Beställningsinstruktioner

Annulleringsvillkor

Kontakt och tilläggsinfo

Krista Lindberg.

Schulman Krista

utbildningsplanerare 050 466 4941
Mera information om personen

Jag lärde mej att det är viktigt att göra annat än att spela tillexempel vara ute med vänner!”

Feedback av elev år 2020

Undervisnings- och stödmaterial till skolpersonal och föräldrar

Dessutom erbjuder vi undervisnings- och stödmaterial till skolpersonal och föräldrar. Bekanta dig till exempel med följande material, materialet kan laddas avgiftsfritt:

Spelfostrarens handbok 2

Diskussionskort: Digitalt spelande & barn

Publikationen Ungdomarna på spel

Föreläsningar om digitalt spelande på EHYTs YouTube-kanal:

Dataspel engagerar barn och unga, är allt ok?