Förebyggande rusmedelsarbete på andra stadiet – utbildning för professionella 

Målsättning

Förebyggande rusmedelsarbete har en stor inverkan på unga studeranden men även på hela personalens välbefinnande i läroanstalter.

Denna utbildning ger redskaper i hur utföra förebyggande rusmedelsarbete inom läroanstalter samt hur ingripa i ungas rusmedelsanvändning och ta upp oro till tals. Utbildningen behandlar också betydelsen av ett välfungerande rusmedelsprogram. Rusmedelsprogrammet ger ramar för vuxnas och studerandens ansvar och rättigheter i läroanstalten, vilket gör det lättare att agera tillsammans.

Innehåll


• förebyggande arbete och dess betydelse i läroanstalter
• rättigheter och ansvar i att ingripa i rusmedelsanvändning vid oro
• betydelsen av ett rusmedelsprogram
• ungas rusmedelsanvändning i Finland och på det egna området
• hur tala om rusmedel med ungdomar
• stöd för diskussioner om snus, nikotinpåsar, elcigaretter och cannabis
• hur ta till tals om rusmedelsanvändning hos en ung väcker oro

Målgrupp

Ledningen på andra stadiet, lärare och övrig personal

Tid

Utbildningen räcker ca två timmar och kan genomföras på plats eller på distans. Som närutbildning på plats kan antalet deltagare vara högst 40.

Pris

Närutbildning 360 € (till priset hör utbildarens resekostnader)
Utbildning på distans 200 €

Beställning

Beställningsinstruktioner

Annulleringsvillkor

Kontakt och tilläggsinfo

Katarina Silvennoinen.

Silvennoinen Katarina

utbildningsplanerare 044 791 5828
Mera information om personen