Rekommendationer för utvecklandet och förankrandet av rusmedelsprogrammet för studerande i högskolegemenskapen

Högskoleprojektet KUPLA har publicerat rekommendationer för studerandenas rusmedelsprogram. Rekommendationerna gäller utarbetande och utveckling av en gemensam plan för det förebyggande arbetet i anknytning till studerandes rusmedelsproblem.

Syftet med en rusmedelsförebyggande plan är att förebygga och minimera skador av rusmedelsanvändning. Ifall högskolan är i färd med att uppdatera eller står i beråd att utarbeta rusmedelsprogrammet för studerande, är rekommendationerna ett utmärkt hjälpmedel.

Materialet kan printas ut. Storlek A4 8 sidor.

Ladda ner material
KUPLA_rekommendationer_rusmedelprogrammet_web_s ( 595,15 KB, pdf ) Ladda ner
Ladda materialet gratis ovan.

Beskrivning

Det förebyggande rusmedelsarbetet är en viktig del av högskolans handledning och arbete för att främja välbefinnande. Alla medlemmar i högskolegemenskapen har en egen roll i det förebyggande rusmedelsarbetet: oavsett om du är studierådgivare eller studieplanerare, lektor, forskare, tutor eller studerande, kan du förebygga de negativa effekterna av rusmedelsbruk i din gemenskap.

Materialet har sammanställts av projektet KUPLA – Studerande som förnyare av rusmedelskultur (2018–2020). Mer material finns här.

Målet med EHYT rf:s och Nyyti ry:s projekt KUPLA var att stöda högskolestuderandenas välbefinnande och studieförmåga, stärka högskolegemenskapernas beredskap att förebygga rusmedelsskador samt att främja en gemensam och tillgänglig studiekultur.

KUPLA uppmuntrar till att öppet diskutera frågor som gäller rusmedel och psykiskt välbefinnande i högskolegemenskaperna.