Hur ska man uttrycka sin oro? Diskussionskort

Tips på hur man tar upp oro till tals. Diskussionskortet sammanfattar vad du kan göra och säga i en situation där du känner oro över en studiekompis eller en närståendes persons situation.

Printa materialet gratis. Storlek A4 (PDF).

Ladda ner material
Hur ska man uttrycka sin oro diskussionskort_s ( 169,14 KB, pdf ) Ladda ner
Ladda materialet gratis ovan.

Beskrivning

Det förebyggande rusmedelsarbetet är en viktig del av högskolans handledning och arbete för att främja välbefinnande. Alla medlemmar i högskolegemenskapen har en egen roll i det förebyggande rusmedelsarbetet: oavsett om du är studierådgivare eller studieplanerare, lektor, forskare, tutor eller studerande, kan du förebygga de negativa effekterna av rusmedelsbruk i din gemenskap.

Materialet har sammanställts av projektet KUPLA – Studerande som förnyare av rusmedelskultur (2018–2020). Mer material finns här.

Målet med EHYT rf:s och Nyyti ry:s projekt KUPLA var att stöda högskolestuderandenas välbefinnande och studieförmåga, stärka högskolegemenskapernas beredskap att förebygga rusmedelsskador samt att främja en gemensam och tillgänglig studiekultur.

KUPLA uppmuntrar till att öppet diskutera frågor som gäller rusmedel och psykiskt välbefinnande i högskolegemenskaperna.