Ska vi snacka? -lektioner och föräldrakvällar

Ska vi snacka? modellen riktar sig till elever i åk 5-6, samt till deras föräldrar. Lektionerna baserar sig på berättelser och diskussion, som gynnar lågstadieelevernas åldersidentitet. Metoden stöder rusmedelsfostran bland lågstadieelever på barnens villkor, med ett kultursensitivt grepp.

Oppilaita luokkahuoneessa.
Kuva: Lassi Lintunen / EHYT ry

Är det värre att i stora mängder ta snus eller röka tobak? Varför vill vuxna dricka alkohol?”

Fråga av elev i åk 5

För vem?

För elever i årskurs 5-6 samt en föräldrakväll för elevernas föräldrar. Lektionerna erbjuds på svenska, finska och englelska.

Vad?

En metod för rusmedelsfostran som baserar sig på diskussion och berättelser utgående från barnens funderingar och frågor om alkohol och tobak. Ska vi snacka?-modellen har producerats inom samarbetsprojektet ånni under åren 2014-2017. Läs mer om ånni-projektet på finska här.

Till Ska vi snacka?-modellen hör 2 x 45 min. lektioner för eleverna och en föräldrakväll. Vi rekommenderar att föräldrakvällen hålls i samband med lektionerna, för att få den bästa nyttan av helheten.

Varför?

Ska vi snacka-lektionerna ger svar på barns funderingar om nikotinprodukter och alkohol. På lektionerna skriver elever berättelser. Berättelserna skapar ett tryggt utrymme där barnen kan behandla rusmedelsandvändning som de sett i sin omgivning eller på sociala medier. Föräldrarna får en bättre förståelse för hur deras barn ser och upplever rusmedel.

Ska vi snacka?-lektionerna

Under lektionerna diskuteras sociala situationer där barn kan komma i kontakt med alkohol- och tobaksanvändning. Som utgångspunkt för diskussionerna används bilder från barnens vardag: olika situationer i hemmet, på skolgården, busshållplatsen, nätet och andra situationer där alkohol- och tobaksanvändning kan förekomma. Eleverna skriver berättelser utgående från bilderna, som sedan diskuteras i små grupper. Meningen är att barnen inte behöver berätta om sina egna erfarenheter, utan att de kan berätta om sina tankar utgående från bilderna. Bilderna ger barnen möjlighet att diskutera sociala situationer, känslor och problemlösning. Genom en gemensam diskussion får barnen även möjlighet att jämföra sina egna attityder och värderingar med attityderna hos jämnåriga och vuxna.

Föräldrakvällen

Under föräldrakvällen har föräldrarna möjlighet att tillsammans diskutera rusmedel och få verktyg för att tala om rusmedel med barnen. Målet är att utbyta synpunkter, ge råd och tillsammans fundera på hur man kunde bygga upp en fungerande vardag, där barn kan finna sätt att få nya erfarenheter utan att känna ett behov att söka spänning med hjälp av experimentering av rusmedel. Barnens berättelser används som stöd för diskussionen. Genom berättelserna får föräldrarna en förståelse för hur sociala situationer påverkar hur barns uppfattningar om alkohol och tobak, och hur man som vuxen kan stöda barnet.

Jag skulle vilja fråga vuxna varför de gör det och vad är det för bra med dem, hur blir man bättre med att dricka det?

Fråga av elev i åk 6

Varför är det svårt att sluta?

Fråga av elev i åk 6

Pris

I priset ingår lektioner för 2-3 grupper, föräldrakvällen och utbildarens resekostnader.

1 dag (max 2-3 elevgrupper) & föräldrakväll300 € / utbildare
Mer än 3 dagar240 € / dag / utbildare
Sista dagens återstående grupp90 € / utbildare

Beställning

Beställningsinstruktioner

Annulleringsvillkor

Kontakt och tilläggsinformation

Katarina Silvennoinen.

Silvennoinen Katarina

utbildningsplanerare 044 791 5828
Mera information om personen

Gratis Ska vi snacka?-handbok och lektionsmaterial

Skolans personal kan även på egen hand använda Ska vi snacka?-modellen och hålla lektioner och föräldramöte i skolan. Modellen stöder rusmedelsfostran i lågstadiet.

Hemuppgift för rusmedelsfostran i lågstadiet

Hemuppgiften stöder föräldrarna i rusmedelsfostran hemma. Uppgiften kan skickas hem med lågstadieeleverna, eller delas ut åt föräldrarna på skolans föräldrakväll.