En kunnig tutor – Tutorns verktygslåda (arbetsbok)

Arbetsboken är avsedd som verktyg för tutorer vid högskolor. Boken ger tips om att fungera som tutor och uppgifter för att reflektera kring sin roll och sina resurser. Uppgiftsboken kan utnyttjas för planering och genomförande av tutorverksamheten, och är ett bra verktyg för rapportering.

Storlek A4 (PDF) 48 sidor. Materialet kan printas ut. Innehållsförteckning hittas nedan.

Ladda ner material
En_kunnig_tutor_Tutorns_verktygslåda_2020_web_s ( 5,65 MB, pdf ) Ladda ner
Ladda ner materialet gratis ovan.

Beskrivning

Innehållsförteckning
Förord
1. Tutorskap – motiv och möjligheter
Tutorskapet ger färdigheter för arbetslivet
Tutorn påverkar studentkulturen

2. Tutorns egna resurser
Studieförmåga är summan av många faktorer
Psykisk hälsa stöder studieförmågan
Tidshantering som en studiefärdighet

3. Planering som en del av tutorverksamheten
Reflektioner längs vägen
Planeringsuppgifter inom tutorverksamheten

4. Tutorn som grupphandledare
Tutorn som kamrathandledare för en grupp vuxna
Grupphandledning är en färdighet som kan övas upp
Gruppens gemensamma spelregler

5. Idéer och tips för verksamheten
Trygga lära känna varandra-övningar

6. Hitta hjälp och stöd i olika situationer
Rusmedlens roll i studiegemenskapen och
tutorverksamheten
Hur diskutera oroväckande beteende
Har du tänkt på detta?
Gyllene regler för ett etiskt och högklassigt tutorskap

Källor
Anteckningar

Det förebyggande rusmedelsarbetet är en viktig del av högskolans handledning och arbete för att främja välbefinnande. Alla medlemmar i högskolegemenskapen har en egen roll i det förebyggande rusmedelsarbetet: oavsett om du är studierådgivare eller studieplanerare, lektor, forskare, tutor eller studerande, kan du förebygga de negativa effekterna av rusmedelsbruk i din gemenskap.

Materialet har sammanställts av projektet KUPLA – Studerande som förnyare av rusmedelskultur (2018–2020). Mer material finns här.

Målet med EHYT rf:s och Nyyti ry:s projekt KUPLA var att stöda högskolestuderandenas välbefinnande och studieförmåga, stärka högskolegemenskapernas beredskap att förebygga rusmedelsskador samt att främja en gemensam och tillgänglig studiekultur.

KUPLA uppmuntrar till att öppet diskutera frågor som gäller rusmedel och psykiskt välbefinnande i högskolegemenskaperna.