Rusfenomenet-lektioner

På Rusfenomenet-lektionerna bekantar vi oss med den finska rusmedelskulturen och dess historiska utveckling. Under lektionerna diskuterar vi också varför människor använder rusmedel och vilka följder rusmedelsanvändning kan ha.

Iloinen nuori nainen kuuntelee kuulokkeita puistossa kesällä
Kuva: Jukka Rapo /EHYT ry

Jag trodde före lektionen att det kommer att vara likadan diskussion om rusmedel som tidigare. Jag blev positivt överraskad av att lektionen var underhållande men samtidigt funderade man på egen och näras användning av rusmedel.

Feedback av studerande år 2018

För vem?

Rusmedelsförebyggande lektioner för studerande på andra stadiet. Lektioner erbjuds på svenska, finska och engelska.

Vad?

Samtal, tankeställare och nya perspektiv skapar grunden till en målmedveten rusmedelsfostran. På Rusfenomenet-lektionerna granskar vi rusmedelsanvändning ur sociala, kulturella och samhälleliga perspektiv. Under lektionens första del går vi igenom  förändringar i finländarnas rusmedelsanvändning från 1900-talet ända fram tills idag. Under den andra delen av lektionen funderar studerande med hjälp av en tankekarta på sina egna uppfattningar om rusmedel. Lektionen avslutas med en diskussion om varför man använder rusmedel och vilka följder det kan ha.

Varför?

Eftersom man ofta använder rusmedel i sociala sammanhang i grupp, är det också viktigt att att diskutera rusmedel i grupp. Genom en konstruktiv och mångsidig diskussion får unga bättre färdigheter att göra mera genomtänkta val i fråga om rusmedel. Rusfenomenet-lektionen stöder målsättningarna för rusmedelsfostran på andra stadiet. En gemensam diskussion ger studerande möjlighet att jämföra sina egna attityder och värderingar med attityderna hos jämnåriga och vuxna.

Hur planerar läroanstalten lektionerna?

För att underlätta interaktionen förverkligas Rusfenomenet-lektionen i grupper (10-30 studeranden) där deltagarna sedan tidigare är möjligast bekanta med varandra. Lektionen är 75 eller 90 minuter beroende på läroanstaltens timfördelning. I klassutrymmet behövs en dator, projektor och vit duk, samt en tavla att skriva på.

Pris

I priset ingår 3-4 lektioner/ dag och utbildarens resekostnader.

1 dag (max 3-4 grupper)300 € / utbildare
Efter 3 dagar240 € / dag / utbildare  (inklusive dag 1-3)
Sista dagens återstående grupp90 € / utbildare

Beställning

Beställningsinstruktioner

Annulleringsvillkor

Kontakt och tilläggsinformation

Katarina Silvennoinen.

Silvennoinen Katarina

utbildningsplanerare 044 791 5828
Mera information om personen

Gruppuppgiften var bra och fick oss att verkligen fundera.

Många insåg hur olika effekterna av rusmedelsanvädningen är, också på sådant som man inte genast kommer och tänka på.

Feedback av studerande år 2018