Idéer för högskolornas aktivitetspunkter

Materialet är tänkt som stöd till dig som deltar i evenemang/mässor/ välmåendeveckor för högskolestuderande, där det finns möjlighet att sätta upp en aktivitetspunkt med information om förebyggande rusmedelsarbete.

Syftet med aktivitetspunkterna i materialet är att ge studerandena olika verktyg för att reflektera över sina egna attityder till rusmedel, samt främja sitt eget välbefinnande. Bekanta dig med e-materialet och printa ut material till aktivitetspunkterna.

Uppdaterad 19.5.2022.

Ladda ner material
KUPLA_ideer_for_hogskolornas_aktivitetspunkter ( 1,51 MB, pdf ) Ladda ner

Beskrivning

Det förebyggande rusmedelsarbetet är en viktig del av högskolans handledning och arbete för att främja välbefinnande. Alla medlemmar i högskolegemenskapen har en egen roll i det förebyggande rusmedelsarbetet: oavsett om du är studierådgivare eller studieplanerare, lektor, forskare, tutor eller studerande, kan du förebygga de negativa effekterna av rusmedelsbruk i din gemenskap.

Materialet har sammanställts av projektet KUPLA – Studerande som förnyare av rusmedelskultur (2018–2020). Mer material finns här.

Målet med EHYT rf:s och Nyyti ry:s projekt KUPLA var att stöda högskolestuderandenas välbefinnande och studieförmåga, stärka högskolegemenskapernas beredskap att förebygga rusmedelsskador samt att främja en gemensam och tillgänglig studiekultur.

KUPLA uppmuntrar till att öppet diskutera frågor som gäller rusmedel och psykiskt välbefinnande i högskolegemenskaperna.