Diskutera rusmedel i högskolan – Guidehäfte

Användning av rusmedel upplevs ofta som vars och ens ensak – därför kan det kännas svårt att ingripa. Regelbunden och riklig användning av rusmedel försvagar dock studie- och arbetsförmågan och påverkar även andra.

När du blir orolig över en studerandes ork, tveka inte att tala om det. KUPLA-projektets guidehäfte erbjuder fyra steg för hur rusmedel kan diskuteras i högskolan samt en lista över stödtjänster till vilka studerande kan hänvisas och som du får ytterligare information om.

Storlek A4, 2 sidor.

Ladda ner material
KUPLA_diskutera_rusmedel_i_hogskolan_web_s ( 343,90 KB, pdf ) Ladda ner
Ladda materialet gratis ovan.

Beskrivning

Det förebyggande rusmedelsarbetet är en viktig del av högskolans handledning och arbete för att främja välbefinnande. Alla medlemmar i högskolegemenskapen har en egen roll i det förebyggande rusmedelsarbetet: oavsett om du är studierådgivare eller studieplanerare, lektor, forskare, tutor eller studerande, kan du förebygga de negativa effekterna av rusmedelsbruk i din gemenskap.

Materialet har sammanställts av projektet KUPLA – Studerande som förnyare av rusmedelskultur (2018–2020). Mer material finns här.

Målet med EHYT rf:s och Nyyti ry:s projekt KUPLA var att stöda högskolestuderandenas välbefinnande och studieförmåga, stärka högskolegemenskapernas beredskap att förebygga rusmedelsskador samt att främja en gemensam och tillgänglig studiekultur.

KUPLA uppmuntrar till att öppet diskutera frågor som gäller rusmedel och psykiskt välbefinnande i högskolegemenskaperna.