Gruppfenomenet-utbildningen för skolpersonal

På Gruppfenomenet-utbildningen granskar vi betydelsen av en trygg och välfungerande grupp för studeranden på andra stadiet. Utbildningen och den tillhörande handboken ger färdigheter i att skapa och upprätthålla en bra gruppanda.

Ungdomar i grupp.
Bild: Jukka Rapo / EHYT rf

Betydelsen av gruppbildning blev klarare och hur det inverkar på hela gemenskapen och speciellt på på ungdomarna.

Feedback av deltagare år 2018

För vem?

En utbildning för lärare och övrig personal på andra stadiet. Utbildningen kan också beställas av andra professionella som arbetar med ungdomsgrupper.

Vad?

Under Gruppfenomenet-utbildningen lär sig deltagarna metoder för att skapa välfungerande grupper för unga. Under utbildningen behandlar vi bland annat olika stadier och fenomen i grupper, praktiska övningar och goda råd för olika gruppsituationer. Utbildningen innehåller också utmärkta redskap för att behandla teman som har med välmående att göra. I Gruppfenomenet-handboken finns konkreta anvisningar för hur man bygger upp en diskussionsstund med ungdomar om t.ex. dejting, mobbning, digitalt spelande, cannabis eller att hantera vardagen.  

Varför?

I läroanstalter på andra stadiet blir bestående studerandegrupperna allt färre och kortvariga studerandegrupperna allt fler. Även dessa kortvariga grupper kan och bör stödas. När studerande upplever att de hör till en grupp ökar deras trivsel och välmående. Satsningar på samhörigheten inom läroanstalten har visat sig minska mängden avbrutna studier. Gruppfenomenet-utbildningen stöder förverkligande av en gemensam elevvård. 

Hur?

Gruppfenomenet-utbildningen tar två timmar och rymmer 40 deltagare/utbildning. Utbildningen kan beställas på svenska och finska.

Pris

360€ / 2 h utbildning. I priset ingår Gruppfenomenet-handboken till alla deltagare samt utbildarens resekostnader. 

Beställning

Beställningsinstruktioner

Annulleringsvillkor

Kontakt och tilläggsinfo

Katarina Silvennoinen.

Silvennoinen Katarina

utbildningsplanerare 044 791 5828
Mera information om personen

Saker diskuterades på ett intressant sätt. Sättet att behandla temat fick oss att fundera på vår aktuella situation, vad som fungerar och vad behöver utvecklas och därmed skapade en grund för det nya.

Feedback av deltagare år 2018