Pelitaito-oppitunnit ja vanhempainillat alakouluun

Pelitaito-oppitunti on pelikasvatusmenetelmä 1.-6.-luokkalaisille. Tunneilla käsitellään mm. pelaamisen vaikutuksien, hyötyjen ja haittojen, tunnistamista sekä tasapainon hahmottamista pelaamisen ja muun elämän välillä. Oppitunteihin liittyvissä vanhempainilloissa tarjotaan vanhemmille tietoutta pelimaailmasta ja annetaan käytännön vinkkejä pelaamisen hallintaan.

Lapsi pitää kädessään peliohjainta.
Kuva: Jukka Rapo / EHYT ry

Opin tunnilla paljon ja varsinkin ikärajoihin liittyviä asioita, kiitos kun kävitte meillä”

Oppilaspalaute vuodelta 2019

Kenelle?

1.-6. luokkien oppilaille ja heidän vanhemmilleen. Oppitunteja on saatavana suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Mitä?

Pelikasvatus on tärkeä ja ajankohtainen osa mediakasvatusta. Oppitunnit vahvistavat oppilaiden tietoja ja taitoja liittyen pelaamisen hyötyihin ja haittoihin sekä pelaamisen hallintaan. 5.-6. luokkien kanssa käsitellään myös sosiaalista mediaa. Vanhempainilloissa lisätään vanhempien ymmärrystä pelaamisesta osana lasten ja nuorten maailmaa ja kannustetaan koteja aktiivisempaan pelikasvatukseen.   

Miksi?

Digipelaaminen on tärkeä osa kodin ja koulun mediakasvatusta. Lasten, vanhempien ja koulun rakentava vuoropuhelu pelaamisesta tukee positiivisen ja turvallisen pelikulttuurin muodostumista ja ehkäisee pelihaittoja.

Tunti olisi hyvä pitää myös vanhemmille!

Oppilaspalaute vuodelta 2020

Miten?

Pelitaito-oppitunnit 

Pelitaito-tunnit ovat yhden oppitunnin (45min) mittaisia keskusteluun pohjautuvia tunteja digitaalisesta pelaamisesta. Tuntien tavoitteena on lisätä peruskoulun oppilaiden kykyä tarkastella pelaamista niin laajempana ilmiönä kuin omassa elämässään.

Pelitaito-oppitunnit sisältävät muun muassa pelaamisen vaikutusten, hyötyjen ja haittojen tunnistamista sekä tasapainon hahmottamista pelaamisen ja muun elämän välillä. Keskustelua herätellään esimerkiksi aiheeseen liittyvillä tietokilpailukysymyksillä. 5.-6.-luokkalaisilla sosiaalisesta mediasta keskustellaan itsensä julkaisun, henkilötietosuojan sekä someen ja puhelimen käyttöön liittyvän vapauden ja vastuun näkökulmasta.

Ryhmien maksimioppilasmäärä on 30 henkeä. Oppitunteja voidaan toteuttaa päivässä korkeintaan viisi. 

Vanhempainillat 

Peliteemaiset vanhempainillat (90min) rakentuvat alustuksesta ja ryhmäkeskusteluista. Näiden kautta pyritään lisäämään vanhempien tietoutta pelimaailmasta ja antamaan käytännön vinkkejä pelaamisen hallintaan. Vanhempia neuvotaan myös, miten peliharrastusta voi toteuttaa tasapainoisena osana lapsen tai nuoren arkea. Vanhempainiltojen yhteydessä jaetaan pelikasvatuksen materiaalipaketti.

Suosittelemme tilaamaan Pelitaito-oppitunnit ja vanhempainillat pakettina, jolloin menetelmästä saadaan paras hyöty.

Henkilöstötilaisuus

Opettajat ja muu koulun henkilöstö voi päivittää tietojaan lasten ja nuorten pelaamisesta, pelaamisen hyödyistä ja haitoista sekä pelikasvatuksesta infotilaisuuden (60 min) avulla. Koulutus on suunnattu erityisesti kasvatusalan ammattilaisille ja sitä tarjotaan ainoastaan oppituntien yhteydessä. Henkilöstön toiveet sisältöjen suhteen otetaan huomioon mahdollisuuksien mukaan. Tilaisuuden yhteydessä jaetaan pelikasvatuksen materiaalipaketti.

Paljon oli tuttua asiaa, mutta pelitietämys on melko heikkoa. Asia tuli hieman lähemmäksi, eikä ole enää niin ”mörkö”.

Vanhempainillan palaute vuodelta 2020

Kannusti juttelemaan lasten kanssa pelaamisesta ja lähestymään siihen liittyviä haasteita.

Vanhempainillan palaute vuodelta 2021

Hinnat

Pelitaito-tunnit 1 päivä (max 5 tuntia) & vanhempainilta 
(Huom! 1.1.2023 lähtien) Pelitaito-tunnit, opettajien info? + vanhempain ilta 1 pvä
360 € / kouluttaja 
380 €/ kouluttaja
Pelitaito-tunnit 1 päivä (max 5 tuntia)    
240 € / kouluttaja 
Pelitaito-tunnit yli 3 pv 
(Huom! 1.1.2023 lähtien) Pelitaito-tunnit, opettajien info? + vanhempain ilta yli 3pvän kokonaisuus
200 € / kouluttaja 
300 €/ kouluttaja
Vanhempainilta 1,5h  live/etä240/200 € / kouluttaja 
Henkilöstötilaisuus 1h (myydään Pelitaito-tuntien yhteydessä, myös etänä) 120 € / kouluttaja 

Tilaukset

sähköpostilla osoitteesta koulutukset@ehyt.fi

Lisätietoa

Aino Harvola.

Harvola Aino

Pelikasvatuksen asiantuntija 050 345 9449
Katso henkilön esittely