Pelitaito-oppitunnit, henkilöstötilaisuudet ja vanhempainillat alakouluun

Pelitaito-oppitunti on pelikasvatusmenetelmä 1.-6.-luokkalaisille. Tunneilla käsitellään mm. pelaamisen vaikutuksien, hyötyjen ja haittojen, tunnistamista sekä tasapainon hahmottamista pelaamisen ja muun elämän välillä. Oppitunteihin liittyvissä vanhempainilloissa tarjotaan kasvattajille tietoutta pelimaailmasta ja annetaan käytännön vinkkejä pelaamisen hallintaan.

Lapsi pitää kädessään peliohjainta.
Kuva: Jukka Rapo / EHYT ry

Opin tunnilla paljon ja varsinkin ikärajoihin liittyviä asioita, kiitos kun kävitte meillä”

Oppilaspalaute vuodelta 2019

Kenelle?

1.-6. luokkien oppilaille, heidän opettajilleen ja huoltajilleen. Oppitunteja on saatavana suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Mitä?

Pelikasvatus on tärkeä ja ajankohtainen osa mediakasvatusta. Oppitunnit vahvistavat oppilaiden tietoja ja taitoja liittyen pelaamisen hyötyihin ja haittoihin sekä pelaamisen hallintaan. 5.-6. luokkien kanssa käsitellään myös sosiaalista mediaa. Vanhempainilloissa lisätään kasvattajien ymmärrystä pelaamisesta osana lasten ja nuorten maailmaa ja kannustetaan koteja aktiivisempaan pelikasvatukseen.   

Miksi?

Digipelaaminen on tärkeä osa kodin ja koulun mediakasvatusta. Lasten, huoltajien ja koulun rakentava vuoropuhelu pelaamisesta tukee positiivisen ja turvallisen pelikulttuurin muodostumista ja ehkäisee pelihaittoja.

Tunti olisi hyvä pitää myös vanhemmille!

Oppilaspalaute vuodelta 2020

Miten?

Pelitaito-oppitunnit 

Pelitaito-tunnit ovat yhden oppitunnin (45min) mittaisia keskusteluun pohjautuvia tunteja digitaalisesta pelaamisesta. Tuntien tavoitteena on lisätä peruskoulun oppilaiden kykyä tarkastella pelaamista niin laajempana ilmiönä kuin omassa elämässään.

Pelitaito-oppitunnit sisältävät muun muassa pelaamisen vaikutusten, hyötyjen ja haittojen tunnistamista sekä tasapainon hahmottamista pelaamisen ja muun elämän välillä. Keskustelua herätellään esimerkiksi aiheeseen liittyvillä tietokilpailukysymyksillä. 5.-6.-luokkalaisilla sosiaalisesta mediasta keskustellaan itsensä julkaisun, henkilötietosuojan sekä someen ja puhelimen käyttöön liittyvän vapauden ja vastuun näkökulmasta.

Ryhmien maksimioppilasmäärä on 30 henkeä. Oppitunteja voidaan toteuttaa päivässä korkeintaan viisi. 

Vanhempainilta

Peliteemaiset vanhempainillat (90 min) rakentuvat esityksestä ja yhteisestä keskusteluista. Näiden kautta pyritään lisäämään huoltajien tietoutta pelimaailmasta ja antamaan käytännön vinkkejä pelaamisen hallintaan. Huoltajia neuvotaan myös, miten peliharrastusta voi toteuttaa tasapainoisena osana lapsen tai nuoren arkea. Vanhempainiltojen yhteydessä jaetaan pelikasvatuksen linkkejä ja vinkkejä.

Henkilöstötilaisuus

Opettajat ja muu koulun henkilöstö voi päivittää tietojaan lasten ja nuorten pelaamisesta, pelaamisen hyödyistä ja haitoista sekä pelikasvatuksesta henkilöstötilaisuuden (60 min) avulla. Koulutus on suunnattu erityisesti kasvatusalan ammattilaisille ja sitä tarjotaan ainoastaan oppituntien yhteydessä. Henkilöstön toiveet sisältöjen suhteen otetaan huomioon mahdollisuuksien mukaan. Tilaisuuden yhteydessä jaetaan pelikasvatuksen linkkejä ja vinkkejä.

Paljon oli tuttua asiaa, mutta pelitietämys on melko heikkoa. Asia tuli hieman lähemmäksi, eikä ole enää niin ”mörkö”.

Vanhempainillan palaute vuodelta 2020

Kannusti juttelemaan lasten kanssa pelaamisesta ja lähestymään siihen liittyviä haasteita.

Vanhempainillan palaute vuodelta 2021

Hinnat

Pelitaito-tunnit 1 päivä (max 5 tuntia), henkilöstötilaisuus + huoltajienilta380 € / kouluttaja
Pelitaito-tunnit yli 3 pv, henkilöstötilaisuus + huoltajienilta300 € / kouluttaja / päivä
Vanhempainilta 1,5h  live/etä240/200 € / kouluttaja 

Tilaukset

TILAA TÄSTÄ

Lisätietoa

Krista Lindberg.

Schulman Krista

Koulutussuunnittelija 050 466 4941
Katso henkilön esittely