Hubu-oppitunnit, henkilöstö- ja vanhempaintilaisuus

Hubu-menetelmällä tuetaan koko oppilaitosyhteisöä päihdekasvatuksen toteuttamisessa. Tavoitteena on lisätä tietoa päihteistä sekä keskustella päihteisiin liittyvistä ilmiöistä ja asenteista oppilaiden, opettajien sekä vanhempien kanssa.

Yläkoulun oppilaita Hubu-tunnilla
Kuva: Lassi Lintunen / EHYT ry

Hauskasti ja innostavasti suunniteltu tapa vastata kysymyksiin anonyymisti” 

Oppilaspalaute vuodelta 2019

Kenelle?

Yläkoulun oppilaat, heidän vanhempansa ja koulun henkilökunta. Oppitunteja on saatavana suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Mitä?

Hubu® -menetelmä on interaktiiviseen äänestysjärjestelmään perustuva ehkäisevän päihdetyön kokonaisuus, joka haastaa oppilaat, vanhemmat ja koulun henkilökunnan keskustelemaan päihdeasioista. Hubu® menetelmän tavoitteena on lisätä tietoa päihteistä, keskustella päihteisiin liittyvistä ilmiöistä ja asenteista sekä antaa tarvittavia työkaluja, joiden avulla voidaan vaikuttaa nuorten päihteiden käyttöön.

Miksi?

Kaikki oppilaat pääsevät osallistumaan. Saadaan ajankohtaista tietoa nuorten päihdeasenteista ja -kokeiluista sekä paikallisista ilmiöstä liittyen päihteisiin. Vahvistetaan avointa keskustelukulttuuria nuorten, koulun ja kodin välillä.

Hubu®-menetelmä on hyväksytty Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Hyviin käytäntöihin.

Miten?

Hubu® kokonaisuuteen kuuluvat kahden oppitunnin mittaiset päihdekasvatustunnit 7.-9.-luokkalaisille, henkilöstötilaisuus ja vanhempainilta. Suosittelemme tilaamaan oppitunnit, sekä henkilöstö- ja vanhempainillan pakettina, jolloin menetelmästä saadaan paras hyöty.

Hubu-oppitunnit 

Oppitunneilla nuoret vastaavat monivalintakysymyksiin interaktiivisen äänestysjärjestelmän avulla. Anonyymien vastausten kautta saadaan tietoa ryhmästä yhteisten keskustelujen ja pohdintojen tueksi. Oppitunnit toteutetaan 1 x 75 min tai 2 x 45 min pituisina, koulun tuntijaosta riippuen.

Henkilöstötilaisuus 

Henkilöstötilaisuuksissa päihdekasvatustuntien tuloksia ja nuorten näkökulmia käydään läpi henkilökunnan näkökulmasta, annetaan ajankohtaista tietoa päihteistä sekä syvennytään tarkemmin koulussa tehtävään ehkäisevään päihdetyöhön.

Vanhemmille

Vanhempaintilaisuudessa päihdekasvatustuntien tuloksia käydään läpi vanhempien näkökulmasta, keskustellaan nuorta päihteiltä suojaavista tekijöistä, annetaan ajankohtaista tietoa päihteistä sekä vinkkejä päihdekeskusteluihin nuorten kanssa.

Hinnat

Hinnat sisältävät oppitunnit, henkilöstö- ja vanhempaintilaisuudet sekä kouluttajan matkakulut. 

1 päivä (max 3-4 ryhmää) 300 € / kouluttaja 
Yli 3 päivää 
250 € / päivä / kouluttaja 
Yli 9 päivää 
230  € / päivä / kouluttaja 
Viimeinen ns. lyhyt päivä (1 ryhmä) 90 € / kouluttaja 

Lisätietoa

Sari Anjala.

Anjala Sari

Koulutussuunnittelija 050 300 7769
Katso henkilön esittely

Tilaukset

Vetäjä oli asiansa osaava ja hänen asenteensa hyvä. Keskustelu antoi eväitä siihen, miten itse voi omien lastensa kanssa asiasta puhua.”

Vanhempainillan palaute vuodelta 2019

Opettajien herättely siihen, että keskustelua voi käydä päihteistä niin, ettei kritisoi ja moralisoi oppilaita vaan kuuntelee ja yrittää ymmärtää samalla toki tuoden aikuisen näkökulmaa aiheeseen.” 

Opettajan palaute henkilöstötilaisuudesta vuodelta 2019

Opetusmateriaalit ehkäisevän päihdetyön toteuttamiseen yläkoulussa

Hubu-oppituntien lisäksi yläkouluille on tarjolla materiaalia ja vuorovaikutteisia menetelmiä koulun henkilökunnan hyödynnettäväksi. Löydät ne sivuiltamme ”Työkaluista ja materiaaleista”, valitsemalla kohdepaikaksi ”yläkoulut”.

Nuorten kanava BuenoTalk

Kouluissa tehtävän työn lisäksi, kohtaamme nuoria myös verkossa nuorten omalla kanavalla, BuenoTalk. BuenoTalkin Instagram ja YouTube -kanavat, sekä BuenoTalk.fi-sivusto, tarjoaa ajankohtaista sisältöä päihteistä ja hyvinvoinnista, nuoria puhuttelevalla tavalla. Sivulta löytyviä pelejä ja minivisoja voi hyödyntää opetuksessa ja Kysy-Fråga palstalla nuorilla on myös mahdollisuus esittää kysymyksiä anonyymisti sekä lukea muiden kysymyksiin tulleita vastauksia. Vinkkaa BuenoTalkista yläkoululaiselle!