Hubu®-oppitunnit, henkilöstö- ja vanhempaintilaisuus

Hubu®-menetelmällä tuetaan koko oppilaitosyhteisöä päihdekasvatuksen toteuttamisessa. Tavoitteena on lisätä tietoa päihteistä sekä keskustella päihteisiin liittyvistä ilmiöistä ja asenteista oppilaiden, opettajien sekä vanhempien kanssa.

Yläkoulun oppilaita Hubu-tunnilla
Kuva: Lassi Lintunen / EHYT ry

“Oli mukava päästä keskustelemaan yhdessä ja kuulemaan muiden ajatuksista. Hyvin jäi mieleen se että miten ne päihteet voi vaikuttaa nykyhetkessä, sekä tulevaisuudessa!” 

Oppilaspalaute vuodelta 2021

Kenelle?

Yläkoulun oppilaat, heidän vanhempansa ja koulun henkilökunta. Oppitunteja on saatavana suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Mitä?

Hubu® -menetelmä on interaktiiviseen äänestysjärjestelmään perustuva ehkäisevän päihdetyön kokonaisuus, joka haastaa oppilaat, vanhemmat ja koulun henkilökunnan keskustelemaan päihdeasioista. Hubu® menetelmän tavoitteena on lisätä tietoa päihteistä, keskustella päihteisiin liittyvistä ilmiöistä ja asenteista sekä antaa tarvittavia työkaluja, joiden avulla voidaan vaikuttaa nuorten päihteiden käyttöön.

Miksi?

Kaikki oppilaat pääsevät osallistumaan. Saadaan ajankohtaista tietoa nuorten päihdeasenteista ja -kokeiluista sekä paikallisista ilmiöstä liittyen päihteisiin. Vahvistetaan avointa keskustelukulttuuria nuorten, koulun ja kodin välillä.

Hubu®-menetelmä on hyväksytty Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Hyviin käytäntöihin.

Miten?

Hubu® kokonaisuuteen kuuluvat kahden oppitunnin mittaiset päihdekasvatustunnit 7.-9.-luokkalaisille, henkilöstötilaisuus ja vanhempainilta. Suosittelemme tilaamaan oppitunnit, sekä henkilöstö- ja vanhempainillan pakettina, jolloin menetelmästä saadaan paras hyöty.

Hubu-oppitunnit 

Oppitunneilla nuoret vastaavat monivalintakysymyksiin interaktiivisen äänestysjärjestelmän avulla. Anonyymien vastausten kautta saadaan tietoa ryhmästä yhteisten keskustelujen ja pohdintojen tueksi. Oppitunnit toteutetaan 1 x 75 min tai 2 x 45 min pituisina, koulun tuntijaosta riippuen.

Henkilöstötilaisuus 

Henkilöstötilaisuuksissa päihdekasvatustuntien tuloksia ja nuorten näkökulmia käydään läpi henkilökunnan näkökulmasta, annetaan ajankohtaista tietoa päihteistä sekä syvennytään tarkemmin koulussa tehtävään ehkäisevään päihdetyöhön.

”Hyvä kouluttaja, selkeää informaatiota. Paras anti on se, kuinka itse voin ennaltaehkäistä päihteiden käyttöä.”

Henkilöstötilaisuuden palaute vuodelta 2021

Vanhemmille

Vanhempaintilaisuudessa päihdekasvatustuntien tuloksia käydään läpi vanhempien näkökulmasta, keskustellaan nuorta päihteiltä suojaavista tekijöistä, annetaan ajankohtaista tietoa päihteistä sekä vinkkejä päihdekeskusteluihin nuorten kanssa.

• ”Paljon hyvää tietoa tiivistetyssä muodossa.”

Vanhempainillan palaute vuodelta 2021

Hinnat

Hinnat sisältävät oppitunnit, henkilöstö- ja vanhempaintilaisuudet sekä kouluttajan matkakulut. 

1 koulutuspäivä 2×45 min oppitunneilla sisältää enintään 3 ryhmää/päivä
1 koulutuspäivä 1×75 min oppitunneilla sisältää enintään 4 ryhmää/päivä.

1 päivä (max 3-4 ryhmää) 380 € / kouluttaja / päivä
Yli 3 päivää 
300 € / kouluttaja / päivä
Viimeinen ns. lyhyt päivä (1 ryhmä) 90 € / kouluttaja 

Tilaukset

Ohjeet tilaajalle

Peruutusehdot

Lisätietoja:

Sara Saarinen

Saarinen Sara

Koulutussuunnittelija 044 796 7897
Katso henkilön esittely

Hoving Maija

Koulutussuunnittelija 046 9205 853
Katso henkilön esittely

Opetusmateriaalit ehkäisevän päihdetyön toteuttamiseen yläkoulussa

Hubu-oppituntien lisäksi yläkouluille on tarjolla materiaalia ja vuorovaikutteisia menetelmiä koulun henkilökunnan hyödynnettäväksi. Löydät ne sivuiltamme ”Työkaluista ja materiaaleista”, valitsemalla kohdepaikaksi ”yläkoulut”.

Nuorten kanava BuenoTalk

Kouluissa tehtävän työn lisäksi, kohtaamme nuoria myös verkossa nuorten omalla kanavalla, BuenoTalk. BuenoTalkin Instagram ja YouTube -kanavat, sekä BuenoTalk.fi-sivusto, tarjoaa ajankohtaista sisältöä päihteistä ja hyvinvoinnista, nuoria puhuttelevalla tavalla. Sivulta löytyviä pelejä ja minivisoja voi hyödyntää opetuksessa ja Kysy-Fråga palstalla nuorilla on myös mahdollisuus esittää kysymyksiä anonyymisti sekä lukea muiden kysymyksiin tulleita vastauksia. Vinkkaa BuenoTalkista yläkoululaiselle!