Pelitaitoa ammattilaisille

Pelitaitoa ammattilaisille tarjoaa tietoa ja työvälineitä lasten ja nuorten pelaamisen käsittelyyn. Koulutuksessa käsitellään pelaamiseen liittyviä teemoja eri näkökulmista ja puhutaan mm. pelikasvatuksesta ja pelihaitoista sekä niiden ehkäisystä.

Lapset pelaavat pelikonsolilla.
Kuva: Jukka Rapo / EHYT ry

Mitä?

Koulutus tarjoaa tietoa ja työvälineitä lasten ja nuorten pelaamisen käsittelyyn. Koulutuksen teemoja ovat lasten ja nuorten pelaaminen ja pelikulttuurit, pelikasvatus sekä pelihaitat ja niiden ehkäisy.

Miksi?

Pelien ollessa yhä merkittävämpi osa lasten ja nuorten kulttuuria ja vapaa-aikaa, on tärkeää että heidän kanssaan työskentelevillä ammattilaisilla on tietoa ja ymmärrystä aiheen käsittelyyn omassa työssään.

Kenelle?

Lasten ja nuorten parissa työskenteleville ammattilaisille.

Pelitaito kouluttaa mm. kasvatus-, sosiaali-, hoito- ja nuorisoalan ammattilaisia lasten ja nuorten pelaamisesta ja pelihaitoista. Koulutuksen tarkemmat sisällöt ja kesto räätälöidään tilaajan toiveiden mukaan.

Koulutussisältöinä ovat mm.

  • lasten ja nuorten digitaalinen pelaaminen
  • pelaaminen ilmiönä ja pelikulttuuri
  • pelaamisen motiivit ja vaikutukset
  • ongelmallinen pelaaminen
  • pelikasvatus ja pelihaittojen ehkäisy

Hinta

300€ / 2-2,5h koulutus

Lisätiedot ja tiedustelut

Krista Lindberg.

Schulman Krista

Koulutussuunnittelija 050 466 4941
Katso henkilön esittely