Olet täällä

Osaamistasi tarvitaan, tule töihin EHYTiin!


 

Etsimme Etelä-Suomen alueelle ehkäisevän päihdetyön

ALUEKOORDINAATTORIA

 

Tehtävä on vanhempainvapaan aikainen sijaisuus 15.8.2017-31.7.2018.

Aluekoordinaattori työskentelee EHYT ry:n aluetoiminnan yksikössä. Tehtävään kuuluu ehkäisevän päihdetyön monipuoliset asiantuntijatehtävät, kouluttaminen, verkostotyö, jäsenjärjestöjen ja vapaaehtoistoiminnan tuki, viestintä- ja vaikuttamistyö sekä yhteistyö ehkäisevää päihdetyötä tekevien toimijoiden kanssa.

Etelä-Suomen aluekoordinaattorin työalue on viisi maakuntaa: Uusimaa, Kanta-Häme, Päijät-Häme, Kymenlaakso ja Etelä-Karjala.

Tehtävään valittavalta edellytetään

  • kokemusta ehkäisevästä tai haittoja vähentävästä päihdetyöstä
  • kouluttajakokemusta
  • hyvää suullista ja kirjallista ilmaisua
  • viestintäkokemusta ja hyviä sosiaalisen median taitoja

Eduksi katsotaan lisäksi

  • kansalaisjärjestötoiminnan kokemus
  • hyvät verkostot toiminta-alueella
  • itsenäinen työote ja hyvät tiimityötaidot
  • työskentely eri ikäryhmien parissa
  • ajokortti ja mahdollisuus oman auton käyttöön

 

Aluekoordinaattorin toimipaikka on Lahti.

Tehtävä sijoittuu sosiaalialan järjestöjä koskevan työehtosopimuksen vaativuusryhmään 5.

Tehtävän palkkaus muodostuu tehtävä- ja henkilökohtaisesta palkanosasta. Työsopimuksissa noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa. Valitun henkilön on ennen työsuhteen solmimista esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain (770/1993) 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.

Tarjoamme sinulle merkityksellisen työn ja työyhteisön tuen. EHYT ry on savuton työpaikka.

Täytä hakemus 12.6.2017 klo 16.00 mennessä tästä.

Tiedustelut 9.6.2017 klo 10 – 13, aluetoiminnan päällikkö Tuula Sundman, tuula.sundman(at)ehyt.fi tai 0400 454 782.


 

Hae päihdekasvatuksen kouluttajaksi EHYT ry:lle!
EHYT rf söker tvåspråkiga utbildare (finska-svenska) i rusmedelsfostran!

Oletko kiinnostunut keskustelemaan lasten ja nuorten kanssa päihteistä ja kouluttamaan myös kasvattajia teemaan liittyen? Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n kouluttajaverkoston kouluttajat toteuttavat oppilaitoksissa päihde- ja pelikasvatustunteja 5.–9. luokkalaisille ja toisen asteen opiskelijoille sekä heidän vanhemmilleen ja opettajilleen. Työ on luonteeltaan keikkatyötä ja alkaa elokuussa.

Haemme nyt kouluttajia pitämään Ryhmäilmiö-koulutuksia, Päihdeilmiö-oppitunteja ja Hubu-kokonaisuutta. Ryhmäilmiö-koulutuksessa ehkäisevää päihdetyötä lähestytään ryhmäytymisen ja yhteisöllisyyden näkökulmasta. Koulutuksen kohderyhmänä ovat mm. opettajat ja muut nuorten ryhmien kanssa toimivat. Toisen asteen opiskelijoille suunnatulla Päihdeilmiö-oppitunnilla tarkastellaan suomalaista päihteiden käyttöä sosiaalisesta ja kulttuurisesta näkökulmasta ja keskustellaan näistä aiheista ryhmänä. Yläkoulujen Hubu-kokonaisuuteen sisältyvät keskusteluun pohjautuvat päihdekasvatustunnit oppilaille, henkilöstön koulutus sekä vanhempainilta.

Haemme suomenkielisiä kouluttajia seuraavilta alueilta: Tampere, Jyväskylä, Mikkeli, Seinäjoki, Rovaniemi, Oulu ja Kuopio. Lisäksi haemme Turun seudulle kaksikielisiä (suomi-ruotsi) kouluttajia.

Kouluttajalta edellytämme

•    kokemusta nuorten kanssa työskentelystä
•    kokemusta kouluttamisesta, opettamisesta ja/tai ohjaamisesta
•    kiinnostusta keskustella nuorten kanssa päihteistä ja niihin liittyvistä ilmiöistä
•    erinomaisia vuorovaikutustaitoja ja valmiutta toimia haastavissakin ryhmätilanteissa
•    valmiutta matkustamiseen (myös pidemmät matkat), autonkäyttömahdollisuus katsotaan eduksi
•    mahdollisuutta tehdä keikkoja arkisin klo 8-15 välillä ja tarvittaessa arki-iltoina (vanhempainillat)
•    hyviä tietoteknisiä valmiuksia

Eduksi lasketaan ehkäisevään (päihde)työhön liittyvä koulutus ja työkokemus. EHYT ry:n kouluttajana toimiessaan kouluttajan edellytetään sitoutuvan EHYT ry:n arvoihin. Kouluttajan työ soveltuu parhaiten esimerkiksi opiskelijalle tai osa-aika-/vuorotyössä käyvälle. Kouluttajille maksetaan koulutuksista palkkio.

Lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämistä koskevan lain mukaisesti kouluttajaksi valitun henkilön on ennen työsuhteen solmimista esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain (505/2002) 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu hyväksyttävä rikosrekisteriote.

Kouluttajana toimiminen edellyttää osallistumista kaksipäiväiseen kouluttajakoulutukseen 24.–25.8.2017 Helsingissä. Korvaamme matkakulut koulutuspaikalle. Järjestämme myös majoituksen tarpeen mukaan. Kouluttajakoulutuksen jälkeen kouluttajille järjestetään lisäkoulutusta vuosittain.    

Hakemukset ansioluetteloineen tulee lähettää sähköpostitse 14.6.2017 mennessä (yhteystiedot ohessa). Muistathan hakemuksessasi kertoa, mille alueelle haet kouluttajaksi.

Lisätiedot ja tiedustelut
Koulutussuunnittelija Sarianna Palmroos, sarianna.palmroos(a)ehyt.fi, p. 050 524 9909,
Koulutussuunnittelija Anu Rautama, anu.rautama(a)ehyt.fi, p. 050 325 9273

EHYT ry on savuton työpaikka.

 


Harjoittelupaikat

Harjoittelupaikoista ota yhteys sihteeri Maarit Vannelaan, p. 040 528 6246, sähköposti etunimi.sukunimi(at)ehyt.fi. Myös aluetoimistoihin tai Elokoloihin voi olla suoraan yhteydessä.