Olet täällä

Osaamistasi tarvitaan, tule töihin EHYTiin!


 

Haemme leirityön koordinaattoria Tampereelle määräaikaiseen työsuhteeseen 1.12. 2017 – 30.10.2018 väliselle ajalle.

Työ on osa-aikainen ja keskimääräisesti n. 75 % kokopäivätoimisesta työstä.

Leirityön koordinaattori työskentelee Suomen Lions-liiton Punainen sulka -keräyksen avustuksella toteutettavassa leiri- ja kerhotoiminnan hankkeessa.                   

Monen nuoren elämäntilanteessa on tekijöitä, jotka altistavat heitä myöhemmille päihdehaitoille. Esimerkiksi vanhempien päihde- ja/tai mielenterveysongelmat sekä sosioekonomiset ongelmat ovat altistavia tekijöitä. Tilanteisiin on kuitenkin mahdollista vaikuttaa. Leiri- ja kerhotoimintamme keskittyy ehkäisevän työn tekemiseen näiden nuorten parissa. Leirit järjestetään eri puolilla Suomea kesällä 2018 ja kerhotoiminta aloitetaan leirien jälkeen.

Edellytämme kokemusta leirien järjestämisestä, soveltuvaa koulutusta (nuorisotyö, järjestötyö, sosiaaliala), halua työskennellä kohderyhmän parissa ihmislähtöisesti, hyviä verkosto- ja tiimityötaitoja, kehittävää työotetta, itsenäistä työotetta, esiintymis-/koulutusvalmiutta sekä mahdollisuutta matkustaa.

Arvostamme työkokemusta ja osaamista päihde- ja/tai mielenterveystyöstä tai ehkäisevästä päihdetyöstä sekä kokemusta ja osaamista uusien työmallien kehittämisestä ja arvioinnista.

Tarjoamme sinulle viihtyisän, joustavan ja avoimen työyhteisön sekä merkityksellisen työn. Panostamme työn jatkuvaan kehittämiseen, työntekijöidemme hyvinvointiin ja osaamisen vahvistamiseen.

 

Odotamme hakemuksia palkkatoivomuksineen 1.11. mennessä tämän linkin kautta.                                                            

 

Lisätiedot: Osastopäällikkö Ilmo Jokinen, ilmo.jokinen(a)ehyt.fi, 050 407 7188

Tehtävä sijoittuu sosiaalialan järjestöjä koskevan työehtosopimuksen vaativuusryhmään 4. Työsopimuksessa noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. Tehtäviin valittujen on esitettävä ennen työsuhteen solmimista nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.

 


 

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry toimii koko maassa ja koko väestön parissa terveiden elämäntapojen edistämiseksi. Alkoholiin, tupakkaan ja huumeisiin liittyvän ehkäisevän työn ohella EHYT ry ehkäisee pelaamisesta syntyviä haittoja. Sosiaali- ja terveysministeriö tukee järjestön toimintaa Veikkauksen tuotoilla.

YAD Youth Against Drugs ry on sitoutumaton, valtakunnallinen nuorten vapaaehtoistoimintaan perustuva järjestö, jonka tavoitteena on ehkäistä huumausaineiden käyttöä sekä vähentää niistä ja muista päihteistä aiheutuvia haittoja. Toimistomme sijaitsevat Tampereella ja Jyväskylässä. Sosiaali- ja terveysministeriö tukee järjestön toimintaa Veikkauksen tuotoilla.

Haemme projektityöntekijöitä Helsinkiin, Jyväskylään, Tampereelle ja Ouluun määräaikaisiin työsuhteisiin 8.1.2018 – 31.12.2020 väliselle ajalle.

EHYT ry:n työyhteisössä tulee työskentelemään yksi projektityöntekijä yhdessä projektipäällikön kanssa Helsingissä sekä yksi projektityöntekijä Oulussa. YAD ry:n työyhteisössä tulee työskentelemään kaksi projektityöntekijää Tampereella ja yksi Jyväskylässä.

Projektityöntekijät työskentelevät ESR-rahoitteisessa Kannabisinterventio nuorille kannabiksen käyttäjille -hankkeessa. (www.ehyt.fi/kannabishanke) Hanke on Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n ja YAD ry:n yhteishanke.

Hankkeen tavoitteena on vähentää nuorten kannabiksen käyttöä, kannabiksesta syntyvää stigmaa sekä lisätä kohderyhmien tietoutta kannabiksen käyttöön liittyvistä asioista.

Hankkeen aikana luodun interventiomallin avulla etsitään keinoja yhdistää kasvokkain tapahtuva interventio oma-apu -pohjaisiin interventioihin.

Edellytämme soveltuvaa korkeakoulutasoista koulutusta (terveydenhuoltoala, sosiaaliala, järjestö- ja nuorisotyö, yhteiskunta- ja kasvatustieteiden ala), halua työskennellä kohderyhmän parissa ihmislähtöisesti, hyviä verkosto- ja tiimityötaitoja, kehittävää työotetta, hyvää tekstin tuottamisen taitoa, itsenäistä työotetta, esiintymis-/koulutusvalmiutta sekä mahdollisuutta matkustaa.

Arvostamme soveltuvaa työkokemusta ja osaamista päihde- ja/tai mielenterveystyöstä tai ehkäisevästä tai haittoja vähentävästä päihdetyöstä sekä kokemusta ja osaamista uusien työmallien kehittämisestä ja arvioinnista.

Tarjoamme sinulle viihtyisän, joustavan ja avoimen työyhteisön sekä merkityksellisen työn. Panostamme työn jatkuvaan kehittämiseen, työntekijöidemme hyvinvointiin ja osaamisen vahvistamiseen.

Odotamme hakemuksia palkkatoivomuksineen 1.11. mennessä tämän linkin kautta.

Lisätiedot: Projektipäällikkö Kim Kannussaari, kim.kannussaari(a)ehyt.fi, 050 5977 555

Tehtävä sijoittuu sosiaalialan järjestöjä koskevan työehtosopimuksen vaativuusryhmään 5. Työsopimuksessa noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. Tehtäviin valittujen on esitettävä ennen työsuhteen solmimista nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.


Harjoittelupaikat

Harjoittelupaikoista ota yhteys sihteeri Maarit Vannelaan, p. 040 528 6246, sähköposti etunimi.sukunimi(at)ehyt.fi. Myös aluetoimistoihin tai Elokoloihin voi olla suoraan yhteydessä.