Olet täällä

Osaamistasi tarvitaan, tule töihin EHYTiin!

 
Haemme nyt

Aluetyöntekijä pääkaupunkiseudulle
Asiantuntija EPT-verkoston kehittämis- ja asiantuntijatehtäviin
Verkkopedagogia työskentelemään nuorten parissa
Tvåspråkiga utbildare


 

Haemme ihmisyyden puolustajaa ja yhteisöjen rakentajaa pääkaupunkiseudulle

EHYT ry:n Elokolot ovat matalan kynnyksen päihteetöntä kohtaamispaikkatoimintaa, jonka tavoitteena on vahvistaa päihdehaitoilta suojaavia tekijöitä ja luoda mahdollisuuksia elämäntapojen muutokseen. Toiminnan peruslähtökohtana on, että jokaiselle ihmiselle kuuluu ainakin yksi paikka, johon hän on tervetullut omana itsenään ja jossa hänellä on mahdollisuus kokea yhteisöllisyyttä. Yhdessä paikallisten kumppaniensa ja jäsenjärjestöjensä kanssa EHYT ry ylläpitää pääkaupunkiseudulla Elokoloja Kalliossa ja Kontulassa. Elokolo-toiminnasta lisätietoja löytyy http://www.ehyt.fi/fi/elokolot-ja-kohtaamispaikat.

 

Haemme nyt tähän toimintaan aluetyöntekijää pääkaupunkiseudulle.

Aluetyöntekijä vastaa Kallion ja Kontulan Elokolojen toiminnan ja niissä työskentelevien työllistettyjen, työkokeilijoitten, vapaaehtoisten jne. työn ohjaamisesta. Hän verkostoituu aktiivisesti muiden pääkaupunkiseudulla toimivien kohtaamispaikkojen, EHYTin jäsen- ja muiden järjestöjen, viranomaisten jne. kanssa ja kehittää yhteistyötä ihmisten hyväksi. Taustatukenaan aluetyöntekijällä on EHYTin keskustoimiston henkilöstö, jonka kanssa aluetyöntekijä osallistuu aikuisten ehkäisevän päihdetyön kehittämiseen.

Edellytämme erittäin hyvää organisointikykyä, järjestötoiminnan tuntemusta, yhteistyökykyä erilaisten kumppanien kanssa, mahdollisuutta liikkua pääkaupunkiseudulla ja valmiutta vaikeissa elämäntilanteissa olevien ihmisten kohtaamiseen ja auttamiseen. Omalla esimerkillään ja asenteellaan työhön aluetyöntekijä varmistaa, että Elokolo on kaikille kävijöilleen avoin ja yhteisöllinen tila. Suomen kielen osaaminen on oltava vähintään hyvää.

Arvostamme myös kokemusta ehkäisevästä päihdetyöstä, kohtaamispaikkatoiminnan tuntemusta, kokemusta tapahtumien järjestämisestä ja kokemusta vapaaehtoistoiminnan ohjaamisesta.

Aluetyöntekijä valitaan toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 1.1.2018 alkaen tai sopimuksen mukaan. Työehdot ja palkka (vaativuusryhmä 5) määräytyvät sosiaalialan järjestöjä koskevan työehtosopimuksen mukaisesti. Työsopimuksessa noudatetaan 4kk koeaikaa. EHYT ry on savuton työpaikka. 

Tarjoamme sinulle viihtyisän, joustavan ja avoimen työyhteisön sekä merkityksellisen työn. Panostamme työn jatkuvaan kehittämiseen, työntekijöidemme hyvinvointiin ja osaamisen vahvistamiseen.

Odotamme hakemuksia palkkatoivomuksineen ja ansioluetteloineen 11.12. klo 23.00 mennessä [tämän linkin kautta].

 

Lisätietoja:

aikuistyön päällikkö Antti Hytti, p. 040 779 1387, antti.hytti(a)ehyt.fi

suunnittelija Timo Glad, p. 040 527 1116, timo.glad(a)ehyt.fi

 

 


Haemme asiantuntijaa Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkoston kehittämis- ja asiantuntijatehtäviin

 

Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto (EPT-verkosto) on 45 järjestön yhteenliittymä. Verkosto toimii aktiivisesti kansanterveyden ja hyvinvoinnin puolesta päihde- ja pelihaittoja ehkäisten ja vähentäen. Verkoston toimintaa kehittävät ja toteuttavat EHYT ry:n koordinaatioyksikön työntekijät yhdessä verkostokumppaneiden kanssa.

Koordinaatioyksikkö fasilitoi ja kehittää verkoston toimintaa kuin eräänlainen verkoston viestintä- ja koulutustoimisto. Tiimi suunnittelee ja toteuttaa yhdessä verkosto- ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa esimerkiksi ajan ilmiöihin ja muutoksiin pureutuvia viestintäkampanjoita, keskustelutilaisuuksia sekä pitkäjänteistä vaikuttamistyötä. Lisäksi tuotetaan ammattilaisten Päihdepäivät ja erilaisia teemaseminaareja vastaamaan verkoston jäsenten ajankohtaisiin koulutustarpeisiin.

 

Oletko juuri sinä etsimämme henkilö?

Onko yhteiskehittäminen tai verkostoyhteistyö sinulle luontevaa, ehkä jopa yksi keskeisimpiä kykyjäsi? Oletko idearikas ja sujuvasanainen viestinnän tekijä? Koordinaatioyksikön asiantuntijana työsi koostuvat monipuolisista käytännön kehittämistyötä ja viestintää yhdistävistä töistä.

Edellytämme soveltuvaa korkeakoulututkintoa, erinomaista suullista ja kirjallista ilmaisutaitoa sekä kokemusta viestinnästä eri kanavissa. Onhan sinulla kokemusta yhteiskehittämisestä ja/tai verkostotyöskentelystä. Tunnet sosiaali- ja terveysalaa ja sinulla on kokemusta erilaisten yhteistyökumppanuuksien sopimisesta. Työssä menestyminen edellyttää erinomaisia tiimi- ja yhteistyötaitoja.

Eduksi katsomme kokemuksen kansalaisjärjestötoiminnasta, alkoholi- ja/tai huumausainepolitiikan tuntemuksen, hyvän englannin ja ruotsin kielen suullisen ja kirjallisen taidon sekä kokemuksen yritysyhteistyöstä.

Arvostamme heittäytymiskykyä, hyvää asennetta ja tavoitteellista työotetta.

Tarjoamme sinulle viihtyisän, joustavan ja avoimen työyhteisön sekä merkityksellisen työn. Panostamme työn jatkuvaan kehittämiseen, työntekijöidemme hyvinvointiin ja osaamisen vahvistamiseen. EHYT ry on savuton työpaikka.

 

Odotamme hakemuksia palkkatoivomuksineen ja ansioluetteloineen 3.12. mennessä [tämän linkin kautta].

Työ alkaa sopimuksen mukaan, viimeistään 15.1.2018. Tehtävä on määräaikainen ja loppuu 28.2.2019.

Työehdot ja palkka määräytyvät sosiaalialan järjestöjä koskevan työehtosopimuksen mukaisesti. Työsopimuksissa noudatetaan 4kk koeaikaa.

 

Lisätietoja antaa yksikön päällikkö Teija Strand, teija.strand(a)ehyt.fi, p.050 571 0288. Puhelimitse tavoitettavissa seuraavasti: 23.11. klo 10-11. ja 24.11. klo 12-15.

 


HAEMME VERKKOPEDAGOGIA TYÖSKENTELEMÄÄN NUORTEN PARISSA

Onko sinulla ajatuksia siitä, miten nuoret tavoitetaan sosiaalisessa mediassa? Sujuuko yhteistyö ja sosiaalisen median sisällöntuotanto luontevasti? Haluatko päästä mukaan tiimiin, jolle ominaista on kehittää osaamistaan pysyäkseen nuorten ja someilmiöiden tahdissa? Haussa on henkilö, joka innostuu nuorten hyvinvoinnista & someilmiöistä, ja on lisäksi valmis heittäytymään monipuolisten työtehtävien pariin.

Me EHYT ry:ssä etsimme joukkoomme verkkopedagogia osaksi verkkotyön yksikköämme. Työmme on suunnitella ja toteuttaa ehkäisevää päihdetyötä pääsääntöisesti sosiaalisessa mediassa digitaalisten menetelmien avulla nuorille ja nuorille aikuisille. Teemat kattavat koko EHYT ry:n kirjon nikotiinituotteista alkoholiin, huumeisiin sekä digi- ja rahapelaamiseen.

Meille tärkeää on herättää nuorissa ajatuksia. Haluamme keskustella siitä, miten he voivat omilla valinnoillaan ja teoillaan vaikuttaa omaan hyvinvointiinsa sekä kaveripiirinsä toimintatapoihin ja päihdekulttuuriin. Sinun tehtävänäsi on tuottaa tiimin kanssa ajankohtaista ja monikanavaista sisältöä ennakkoluulottomasti viihteellisellä twistillä. 

Näin menestyt tehtävässäsi

Olet aidosti kiinnostunut nuorten arjesta ja elämään liittyvistä piirteistä. Nuorten kohtaaminen on sinulle luontevaa ja mielekästä. Osaat käsitellä nuoren arjen pulmia kuvallisen viestinnän avulla. Sinulla on ajatuksia siitä, miten nuoria tavoitetaan videoiden välityksellä. Uudistamme toimintaamme aktiivisesti, joten arvostamme innostuneisuutta ja halua oppia.

 

Työpaikan edellytykset

 • Soveltuvaa korkeakoulutasoista koulutusta, (esim. sosionomi, yhteisöpedagogi)
 • Sosiaalisen median ja kuvan/videoiden käytön osaamista
 • Erinomaisia valmiuksia verkossa tapahtuvaan vuorovaikutukseen
 • Sujuvaa suomen kielen kirjallista ja suullista ilmaisua
   

Tehtävässä menestymistä edistävät

 • Työkokemus ja osaaminen ehkäisevästä tai haittoja vähentävästä päihdetyöstä
 • Työkokemus ja osaaminen nuorten parissa tehtävästä työstä
   

Meistä

EHYT ry on valtakunnallinen asiantuntija- ja kansalaisjärjestö, joka ehkäisee toiminnallaan alkoholista, tupakasta, huumausaineista ja pelaamisesta aiheutuvia haittoja. Tarjoamme sinulle viihtyisän työyhteisön ja merkityksellisen työn. Panostamme työn jatkuvaan kehittämiseen, työntekijöidemme hyvinvointiin ja osaamisen vahvistamiseen. EHYT ry on savuton työpaikka. Keskustoimistomme sijaitsee Helsingin Vallilassa. Veikkaus rahoittaa toimintaamme.

Hakuohjeet

Tuntuivatko kohderyhmämme, tavoitteemme ja työskentelytapamme sinusta mieluisilta? Jos, toivomme sinulta myös videohakemuksen. Video tulee olla 1-3 minuuttia pitkä. Lisää katselulinkki hakulomakkeeseen. Tutustu lapsille ja nuorille suunnattuun Smokefreesuomi-kampanjaamme Instagramissa ja verkkosivulla smokefree.fi. Tee lyhyt video, jonka voisi julkaista osana kampanjaa somessa. Videoita käytetään vain tässä hakuprosessissa. 

 

Videohakemukset palkkatoivomuksineen 30.11.2017 mennessä tämän linkin kautta.

Milloin voit aloittaa?

Työ alkaa 2.1.2018 tai sopimuksen mukaan. Työsuhde on vakituinen. Tehtävä sijoittuu sosiaalialan järjestöjä koskevan työehtosopimuksen vaativuusryhmään 4.  Tehtäväkohtaisen palkanosan (2025,38€) lisäksi palkkaan sisältyy henkilökohtainen osa. Työsopimuksessa noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä mukaisesti tehtävään valitun henkilön on ennen työsuhteen solmimista esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain (505/2002) 6:n 2 momentissa tarkoitettu hyväksyttävä rikosrekisteriote.

Tiedustelut: osastopäällikkö Ilmo Jokinen, ilmo.jokinen (at)ehyt.fi tai 21.11., 23.11. ja 24.11. puhelinnumerosta 050 407 7188

 


Vi söker nya tvåspråkiga (svenska-finska) utbildare!

Föreningen Förebyggande rusmedelsarbete EHYT rf ordnar rusmedelsfostran för barn och unga, deras föräldrar samt skolpersonal omkring i Finland både på finska och svenska. Nu skulle vi behöva flera tvåspråkiga utbildare till vårt nätverk. Tycker du det skulle låta intressant att åka runt till skolor och prata om rusmedel? Då kan du vara den vi söker!

Vi söker utbildare till Hubu®-metoden och Rusfenomenet-lektionerna.

Utbildarna håller självständigt Hubu-lektioner kring rusmedel för elever i främst högstadiet.  Lektionerna är interaktiva och bygger på diskussion. Hubu-metoden inkluderar även en föräldrakväll och personalträff. Jobbet passar bra för studeranden eller andra med en flexibel tidtabell som kan jobba både dag- och kvällstid. Mängden jobb som erbjuds varierar under skolåret och jobberbjudanden kan komma på kort varsel. Utbildarna skall också vara beredda att resa runt till skolor och därmed kan arbetsdagarna ibland bli långa.

Rusfenomenet-lektionerna stöder andra stadiets målsättningar i rusmedelsfostran. Lektionerna fördjupar sig i finsk rusmedelsanvändning från ett socialt-, kulturellt- och samhällsperspektiv. De här ämnena diskuteras i studerandegrupper. Mer information på www.ehyt.fi/sv

Vi söker främst utbildare till Nyland, Åbo region / Raumo.

Av utbildarna förväntar vi oss:

 • erfarenhet av att utbilda, leda grupper och tala inför publik
 • erfarenhet av att jobba med barn och unga
 • utmärkta sociala färdigheter i växelverkan och förmåga att fungera i krävande gruppsituationer
 • möjlighet att arbeta vardagar mellan kl. 8-15 och vid behov kvällstid (föräldramöten)
 • goda it-färdigheter
 • utmärkta kunskaper i svenska
 • intresse för förebyggande (rusmedels)arbete och rusmedelsfrågor
 • tvåspråkighet; att kunna hålla utbildningar även på finska  

 

En obligatorisk utbildarutbildning ordnas 22.-23.2 vecka 8 (2018) i Helsingfors, med tillhörande ”skolpraktik”. För detta utbildningspaket betalas inte lön, men resekostnaderna och övernattning ersätts vid behov. För utbildningarna betalas arvode.

De personer som väljs till utbildare och därmed kommer att jobba med minderåriga skall uppvisa ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen (505/2002). EHYT rf är en rökfri arbetsplats.

Skicka din CV och ansökan till undertecknad senast 17.1.2018

Tilläggsinformation och frågor på svenska:

Utbildningsplanerare Katarina Rehnström, katarina.rehnstrom(a)ehyt.fi, tel. 050 408 1725.

Ta gärna kontakt även om du inte har möjlighet att delta i utbildarutbildningen men ändå är intresserad av jobbet som tvåspråkig utbildare.

 


 

Harjoittelupaikat

Harjoittelupaikoista ota yhteys sihteeri Maarit Vannelaan, p. 040 528 6246, sähköposti etunimi.sukunimi(at)ehyt.fi. Myös aluetoimistoihin tai Elokoloihin voi olla suoraan yhteydessä.