Miksi ehkäisevä päihdetyö on tärkeää kunnille?

Miksi ehkäisevällä pelihaitta- ja päihdetyöllä on suuri merkitys kuntalaisten hyvinvoinnille ja kunnan taloudelle? Ehkäisevään päihdetyöhön paljon satsanneen Kouvolan päihde- ja mielenterveystyön kooordinaattori Laura Sillanpää vastaa.

Video: Antti Kirves / EHYT ry