Yritysjohtajat: alkoholihaittoja vähentämällä voitaisiin pidentää työuria merkittävästi

tiedote_liitutaulu
Ani harva yritysjohtaja tahtoo itse ostaa olutta sunnuntaisin. TNS Gallup selvitti EHYT ry:n toimeksiannosta suomalaisten yritysjohtajien käsityksiä alkoholihaittojen ja niiden ehkäisyn merkityksestä suomalaiselle yhteiskunnalle ja viime kädessä suomalaisille yrityksille. Puhelinhaastatteluihin vastasi 200 erikokoisten yritysten ylimpään johtoon kuuluvaa.

– Alkoholikeskustelussa asetetaan usein vastakkain taloudelliset ja kansanterveydelliset intressit. Keskustelussa on ainakin viime aikoina ollut korostuneesti esillä alkoholiteollisuuden näkökulma. Tahdoimme siksi selvittää, mitä suomalaiset yritysjohtajat laajasti ottaen ajattelevat alkoholihaitoista, niiden ehkäisystä ja vaikutuksista yhteiskunnalle ja viime kädessä suomalaisille yrityksille itselleen, kertoo EHYT ry:n toiminnanjohtaja Sari Aalto-Matturi.

Kyselyn perusteella alkoholinkäyttö todella näkyy suomalaisissa yrityksissä. Kuusi kymmenestä yritysjohtajasta vastaa, että omalla työpaikalla esiintyy päihteidenkäyttöön liittyviä sairauspoissaoloja. Suoranaisia päihdeongelmia esiintyy lähes puolessa vastaajien edustamista yrityksistä (47 %).

Lähes kaikki yritysjohtajat (91 %) olivat sitä mieltä, että Suomessa pitäisi panostaa nykyistä enemmän alkoholihaittojen ennaltaehkäisyyn. Syykin on ilmeinen: selvä enemmistö (71 %) katsoo, että alkoholista yhteiskunnalle aiheutuvat kustannukset tulevat viime kädessä yritysten maksettaviksi.

Merkittävimmiksi alkoholiin liittyviksi ongelmiksi yritysjohtajat nostavat terveyteen liittyvät kysymykset sekä tuottavuuteen ja työtehoon liittyvät ongelmat. Mainintoja saavat myös sosiaaliset ongelmat, perheiden hajoamiset sekä alkoholihaittojen kustannukset yhteiskunnalle.

Suomalaista alkoholipolitiikkaa yritysjohtajat eivät pidä kohtuuttoman tiukkana. Enemmistön mielestä (58 %) Suomessa ei rajoiteta alkoholin saatavuutta ja käyttöä mitenkään kohtuuttomasti. Yritysjohtajat eivät myöskään itse juuri kaipaa uusia vapauksia alkoholin saatavuuteen. Viidelle kuudesta vastaajasta (86 %) ei ole merkitystä sillä, saako ruokakaupasta olutta sunnuntaisin. Samoin valtaenemmistölle (73 %) on samantekevää, saavatko ravintolat olla auki neljään vai vain kolmeen. Kaksi kolmesta (68 %) antaisi kunnan päättää esimerkiksi jonkin puistoalueen rajaamisesta alkoholittomaksi alueeksi.

Onnistuneella alkoholipolitiikalla voi vastaajien mukaan olla erittäin myönteisiä vaikutuksia: kahdeksan kymmenestä (80 %) yritysjohtajasta uskoo, että alkoholinkulutusta ja alkoholihaittoja vähentämällä voitaisiin pidentää suomalaisten työuria merkittävästi. Samoin 80 prosenttia näkee, että alkoholipolitiikassa on syytä painottaa päihdehaittojen ehkäisemistä pikemmin kuin alkoholia valmistavien tai sitä myyvien yritysten toimintaedellytyksiä.

 – Yritysjohtajien näkemykset vahvistavat mielestämme erittäin hyvin sen, että alkoholipolitiikkaan todella kannattaa panostaa. Toimiva alkoholipolitiikka on kokonaisvaltainen yhdistelmä valistusta, kohtaavaa päihdetyötä ja kohtuullista sääntelyä, Aalto-Matturi linjaa.

Kysely julkistettiin Päihdepäivillä Helsingissä 13.5.2014. Päihdealan vuoden kärkitapahtuma, Päihdepäivät käsittelee päihdealan ajankohtaisimpia kysymyksiä (13.– 14.5.2014) Helsingin Telakalla.

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry toimii koko maassa ja koko väestön parissa terveiden elämäntapojen edistämiseksi. Työ ulottuu lapsista ja nuorista työ- ja eläkeikäisiin. Alkoholiin, tupakkaan ja huumeisiin liittyvän ehkäisevän työn ohella EHYT ry ehkäisee pelaamisesta syntyviä haittoja sekä edistää päihteetöntä liikennettä. EHYT ry kohtasi vuonna 2013 mm 70 000 nuorta oppilaitoksissa, 4500 vanhempaa ja 3000 nuorten kanssa työskentelevää, 2400 ikäihmistä, 26 000 työntekijää kumppaniyrityksissään. Kohtaamisia sosiaalisessa mediassa oli 100 000 ja oppimispelejä ja -sovelluksia ladattiin 10 000 kertaa. Järjestön ja sen verkoston kohtaamispaikoissa käytiin yli 350 000 kertaa.  

Liitteet: graafit TNS Gallupin kyselystä Yritykset ja alkoholi, 2014

Lisätiedot: Sari Aalto-Matturi, toiminnanjohtaja, EHYT ry, puh: 0400 508 234, www.ehyt.fi