Voiko päihteiden käyttäjä olla hyvä äiti?

tiedote_liitutaulu
EHYT ry:n naistenpäivän tilaisuus

Päihteitä käyttävään naiseen suhtaudutaan edelleen hyvin eri tavalla kuin päihteitä käyttävään mieheen.  Mielikuvat pullantuoksuisista, huolehtivaisista äideistä ovat niin vahvoja, että ongelmatapauksissa naisen voi olla vaikea myöntää itselleenkään avuntarvettaan.  Leimautumisen pelko ja ongelman salaaminen hidastavat avun piiriin pääsemistä.  Sosiaali- ja terveyspalveluissa esimerkiksi neuvolassa, päivähoidossa tai perusterveydenhuollossa kohdatut ammattilaisten mahdolliset ennakkoluulot ja asenteet päihdeäitejä kohtaan vaikeuttavat asioiden esiin tuomista.

Naistenpäivänä 8.3.2012 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n hallinnoima Mobiiliapu-hanke järjestää yhteistyössä muiden pääkaupunkiseudun sosiaalialan toimijoiden kanssa tapahtuman päihteidenkäyttäjänaisille sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. Tapahtuman tavoitteena on pohtia naiseuden monia muotoja ja kerätä ammattilaiset yhteen ja tuoda kokemusasiantuntijoiden ääntä kuuluviin. Oman mausteensa tapahtumaan tuo Kansallisteatterin näyttelijä Mi Grönlund esityksellään Ivory woman – Akka ja Venus.  ”Esitys on tragikoominen kollaasi naisesta, joka hapuillen katsoo itseään eri kulmista. Teemoja ovat naiseus, omanarvontunne, viha, rakkaus, äitiys, menestys, haavoittuminen ja epäonnistuminen” kertoo Grönlund. Esitys peilaa hänen mukaansa niin naiseutta, näyttelijäntyötä kuin oman paikan ja identiteetin etsintää. Mi Grönlund on mukana Kansallisteatterin Kiertuenäyttämön toiminnassa, joka palvelee erilaisia sosiaalityön ja terveydenhuollon yksiköitä Suomessa. Työtapa tarjoaa hänelle näyttelijänä luovan mahdollisuuden työskennellä lähempänä erilaisia ihmisiä ja osallistua taiteen kautta yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Tapahtumassa on mahdollisuus osallistua myös erilaisiin työpajoihin. Työpajojen aiheina ovat seksuaaliterveys, lääkeaineet, päihteet, ensiapu, pistäminen ja käyttäminen. Työpajoissa kohtaavat ammattilaiset, Helsingin Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijat ja kokemusasiantuntijat. Opiskelijat ovat tulevaisuuden ammattilaisia ja siksi heidän läsnäolonsa tapahtumassa on tärkeää.

Tapahtuma järjestetään osoitteessa Elimäenkatu 25-27 Helsingin Vallilassa klo 12-16.30. Tilaisuuteen osallistuvilta on pyydetty ilmoittautuminen etukäteen, mutta halukkaille osallistujille on vielä tilaa.

Lisätietoja: hankepäällikkö Iina Järvi puh: 050 5996 555