Viron terveys- ja työministeri: Alkoholipolitiikan pitäisi perustua kansanterveyteen

Baarivalikoimaa.

Ministeri Ossinovski tapasi suomalaisia kansanterveysjärjestöjä tiistaina 9.elokuuta Helsingissä.

– Merkittävä tutkimusnäyttö osoittaa, että alkoholimainonnan ja alkoholin saatavuuden rajoittaminen sekä alkoholihinnan nostaminen ovat tehokkaimpia keinoja kulutuksen vähentämiseen. Sääntelyn purkamisella saattaa olla haitallisia vaikutuksia kansanterveyteen, ministeri Ossinovski totesi tapaamisessa.

Suomen hallitus on aikeissa purkaa sääntelyä, kun vastaavasti Virossa aiotaan toteuttaa päinvastaisia toimia. Ministeri Ossinovskin mukaan kansanterveyden pitäisi olla ensimmäisellä sijalla, kun alkoholiin liittyviä päätöksiä ja toimenpiteitä tehdään.

– Kansanterveys on yksi tärkeimmistä asioista mille tahansa maalle. Tämä ei välttämättä vaikuta liike-elämän intresseihin myönteisellä tavalla, mutta kansanterveyden on yksiselitteisesti oltava prioriteeteissa korkeammalla, toteaa ministeri Ossinovski.

– Alkoholilla on vaikutuksia myös väestön kuolleisuuteen ja vammautumisiin. Runsaan juomisen lisääntyminen on huolestuttava trendi, koska se on yhteydessä esimerkiksi liikenneonnettomuuksien ja väkivallan lisääntymiseen.

Tiukemmalla alkoholipolitiikalla voi olla pitkäaikaisia vaikutuksia yhteiskunnan sosiaalisiin normeihin: uusi sukupolvi kuluttaa alkoholia vähemmän

– Tupakkapolitiikka on hyvä esimerkki työstä, jonka tulokset ovat selvästi näkyvillä: tupakoinnin suosio ei ole enää vahvaa nuorten keskuudessa, kertoo ministeri Ossinovski.

Suomessa uudistetaan parhaillaan alkoholipoliittista lainsäädäntöä. Meillä aiotaan tuoda esimerkiksi entistä vahvempi alkoholi kauppoihin, kioskeille ja huoltoasemille sekä poistaa valmistustaparajoite kaupoissa myytävältä alkoholilta. Suomalaiset järjestöt varoittavat päätösten seurauksista.

– Suomessa ajattelemme helposti, että olemme ainoa maa, joka ponnistelee alkoholihaittojen vähentämiseksi. Tämä on kuitenkin kaukana totuudesta. WHO:n mukaan eri mailla on velvollisuus luoda, toteuttaa, seurata ja arvioida alkoholin ongelmakäytön vähentämiseen tähtäävää politiikkaa. Myös Suomen. Onnittelen Viroa sen pyrkimyksessä ottaa alkoholinkäytön terveysvaikutukset mukaan poliittiseen päätöksentekoon, sanoo Mervi Hara, Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkoston vaikuttamistyöryhmän puheenjohtaja.

Ministeri Ossinovski keskusteli Suomen ja Viron alkoholipolitiikan suunnista Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n sekä Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkoston edustajien kanssa.

Lisätietoja:

Mervi Hara, EPT-verkoston vaikuttamistyöryhmän puheenjohtaja p.050 460 2324 tai mervi.hara@suomenash.fi

Koordinaatiopäällikkö Leena Sipinen, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry p.040 557 5057 tai leena.sipinen@ehyt.fi

Meediasuhete nõunik Oskar Lepik, Sotsiaalministeerium p.+372 626 9321 / +372 5333 7341 tai
press@sm.ee / oskar.lepik@sm.ee