Viinamainos-kampanja palkittiin vuoden yhteiskuntaviestintätekona

tiedote_liitutaulu

Viinamainos-kampanja palkittiin vuoden yhteiskuntaviestintätekona

Yhteiskuntaviestinnän yhdistys YVY on palkinnut vuoden 2011 tekoina Suomen lasten ja nuorten säätiön, Alma Median ja Monster Oy:n Vastuullinen kesäduuni 2011 –kampanjan ja Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n koordinoiman Viinamainos.info – alkoholin mielikuvamainonta kiellettävä -kampanjan.

Yhteiskuntaviestinnän yhdistys arvostaa sitä, että molemmissa palkituissa kampanjoissa kannetaan huolta nuorten tulevaisuudesta. Kampanjoita pidettiin eheinä ja hyvin suunniteltuina kokonaisuuksina, jotka nostavat esille tärkeitä ja ajankohtaisia teemoja.

Suomessa on noin 40 000 vain peruskoulun käynyttä ja ilman työtä olevaa nuorta. Osa heistä ei ole ilmoittautunut edes työnhakijaksi, joten he ovat vaarassa syrjäytyä.

Monien ongelmia pahentaa päihteiden käyttö. Valtiovalta on tarttunut nuorten ongelmiin. Vireillä on monia toimia nuorten saamiseksi koulutukseen ja työhön sekä heidän tukemisekseen elämänhallinnassa.

Yhteiskuntaviestinnän yhdistys pitää tärkeänä, että ponnisteluja nuorten hyväksi tuetaan monipuolisesti myös yhteiskunnallisella viestinnällä.

Palkitut kampanjat

Vastuullinen kesäduuni 2011

Vastuullinen kesäduuni 2011 -kampanja haastoi työnantajia tarjoamaan nuorille enemmän ja parempia kesätyöpaikkoja. Kampanjaan saivat osallistua kaikki työnantajat, jotka olivat valmiita sitoutumaan kampanjassa esiteltyihin hyvän kesätyön periaatteisiin.

Kampanjaan osallistui 74 työnantajaa, jotka tarjosivat yhteensä lähes 16 000 kesätyöpaikkaa. Kilpailun tuomaristo mainitsi kampanjan erityisenä ansiona vaikuttamisen nuorten mahdollisuuksiin ja parempaan tulevaisuuteen.

Suomen lasten ja nuorten säätiö toteutti kampanjan yhteistyössä Alma Median, Monster Oy:n ja Taloudellisen Tiedotustoimiston kanssa.

Etusivu

http://www.nuori.fi/

Viinamainos.info –alkoholin mielikuvamainonta kiellettävä

Elämäntapaliitto koordinoi vuosina 2010 ja 2011 yhteistyöhanketta, jossa tavoitteena oli alkoholin mielikuvamainonnan kielto. Mielikuvamainonta vaikuttaa tutkitusti lapsiin ja nuoriin aikaistaen heidän juomistaan ja lisäten juodun alkoholin määrää. Kampanjan tarkoitus oli herättää päättäjät ja suuri yleisö huomaamaan, että mainonnan rajoittaminen on hyvä keino suojella nuorisoa päihdemyönteiseltä viestinnältä.

Vaikuttamistoiminta jakautui kahteen eri toimintalinjaan: verkostojen kautta tapahtuvaan päättäjiin vaikuttamiseen sekä yleisen tiedotusmateriaalin tuottamiseen ja levittämiseen.

Alkukeväästä tuotettiin Myötäote-lehden teemanumero alkoholimainonnasta ja siihen liittyvistä lainsäädännöllisistä tavoitteista. Lehti toimitettiin myös kansanedustajille. Tiedotusmateriaalissa hyödynnettiin ns. ämpärikampanjaa, jossa lainsäädäntötavoitteita visualisoitiin luomalla fiktiivinen tuote: Total Blocker –ämpäri, jonka kansalainen voisi laittaa alaikäisen päähän alkoholimainontaa kohdatessaan.

Hanke sai paljon näkyvyyttä ja oli osaltaan tuomassa alkoholin mielikuvamainontaa yhteiskunnalliseen keskusteluun. Kilpailun tuomaristo mainitsi kampanjan erityisansiona, että hallitusohjelmaan tuli kirjaus alkoholimainonnan rajoittamisesta.

Kampanja toteutettiin yhteistyössä Suomen Vanhempainliiton, Suomen ASH:n, Suomen Kuluttajaliiton, Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssin, Syöpäjärjestöjen, Kirkkohallituksen kanssa.

http://viinamainos.info/