Viidesosa nuorista aikuisista käyttää lääkkeitä suoriutuakseen työelämässä

Kahvi kaatunut näppäimistön päälle.

Lääkkeitä käyttävistä puolet on viimeisen vuoden aikana käyttänyt reseptillä saatavia mietoja kipulääkkeitä (52 %). Noin kolmasosa heistä on käyttänyt masennus- ja ahdistuneisuuslääkkeitä (36 %), vahvoja kipulääkkeitä (35 %) ja unilääkkeitä (33 %). Puolet (51%) käyttää lääkkeitä vähintään kerran viikossa.

”Tulokset kertovat siitä, että yhdet töiden jälkeen ei ole enää välttämättä se ainoa tapa, jolla työpäivän rasitus nollataan”, sanoo EHYTin aikuistyön päällikkö Antti Hytti.

Tarvetta lääkkeiden käyttöön ovat kokeneet muita enemmän naiset, johtavat toimihenkilöt, johtavassa asemassa toimivat, ylemmät toimihenkilöt ja asiantuntijat.

Noin puolet kokevat työn vaatimusten lisääntyneen

Kyselyyn vastanneista lähes puolet (45%) kokee, että työ on muuttunut vaativammaksi viimeisen 12 kuukauden kuluessa.  79 % työssä käyvistä kokee työnsä psyykkisesti vähintään melko vaativaksi. Vain 2 %:lle työ ei ole psyykkisesti lainkaan vaativaa. Fyysisesti melko vaativaksi oman työnsä kokee 29 % vastaajista.

”Työnantajan pitäisi kiinnittää entistä enemmän huomiota siihen, että työ on organisoitu hyvin. Henkistä kuormitusta ei kaikilla työpaikoilla vielä tunnisteta eikä siihen osata puuttua ajoissa”, sanoo Antti Hytti.

Noin neljäsosa (24%) oli kokenut reseptilääkkeiden käytöstä aiheutuvan vähintään jonkin verran psyykkisiä haittoja. Kaikista vastaajista neljäsosa uskoo, että lääkkeiden ja huumeiden käyttö työelämässä on ilmiönä kasvussa.

Nuorista aikuisista viidesosa käyttää lääkkeitä

18–29-vuotiaista viidesosa (21 %) on käyttänyt reseptillä saatavia psyyke- tai kipulääkkeitä parantaakseen työsuoritustaan tai jaksaakseen työelämässä.

”Tämä on yleisempää kuin muissa ikäluokissa. Tulos tukee muitakin havaintoja siitä, että erityisesti nuoret aikuiset kokevat työelämän paineet usein liian koviksi,” Hytti sanoo.

”Voidaan kysyä, tunnistavatko esimiehet ja työterveyshuolto ne riskit, joita työuran alussa olevien elämäntapaan voi liittyä?” Hytti lisää.

Huumausaineita ei käytetä yleisesti työssä jaksamiseen tai suorituskyvyn parantamiseen. Vastanneista 2 % oli käyttänyt huumausaineita tähän tarkoitukseen. Nuoret aikuiset ovat muita enemmän kokeneet tarvetta huumausaineille.

”Onneksi näyttää siltä, että huumausaineiden käyttö työpaineiden vuoksi on kohtalaisen vähäistä”, EHYTin asiantuntija Kim Kannussaari sanoo.

Taloustutkimuksen kyselyyn vastasi tuhat 18–63-vuotiasta suomalaista toukokuussa 2017.

Tutustu Lääkkeet ja huumeet -kyselyn tuloksiin