Venäjänkielisten parissa koko suku antaa ehkäisevää päihdekasvatusta

Kouluikäiset.

Näkemykset selvisivät keväällä 2015 ånni-hankkeen tekemissä kyselyissä, joissa olivat mukana Itä-Suomen, Noljakan ja Rantakylän koulut Joensuusta sekä Kiteen Arppen koulu, Rääkkylän koulu ja Lappeenrannan Itä-Suomen koulu. Vastaajina olivat koulujen 5.–6.-luokkalaiset ja heidän vanhempansa.

ånni-hankkeen Pohjois-Karjalan aluetyöntekijä Ekaterina Väänänen vahvistaa tuloksen, mutta näkee kuitenkin myös koululla olevan tärkeä rooli lasten ja nuorten parissa tehtävässä ehkäisevässä päihdetyössä.

– Oman perheen ja suvun rooli on kiistämätön, koska kaikki kasvattavat lasta yhdessä, varsinkin venäjänkielisten parissa. Vastaavasti koulujen tehtävään kuuluu oppilaiden hyvinvoinnin ja terveyden turvaaminen ja ehkäisevä päihdetyö on osa sitä. Päihteiden käytön ehkäisy kuuluu koulujen opetussuunnitelmaan ja se on osa terveellisen ja turvallisen oppimisympäristön takaamista jokaiselle lapselle ja nuorelle, Väänänen kertoo.

Kenellä on vastuu päihdekeskustelun aloittamisesta – vanhemmalla vai lapsella?

ånni-hankkeen Pohjois-Karjalan tulokset osoittavat myös vanhempien kokevan, että heillä on mahdollisuus vaikuttaa vastuullisesti lastensa aikuisiän alkoholin käyttötapojen tai vastaavasti päihteettömyyden muotoutumiseen.

Vanhempien mukaan lasten tulevaan päihdekäyttäytymiseen voi vaikuttaa ensisijaisesti keskustelemalla rehellisesti haitoista ja vaaroista, ohjaamalla ja neuvomalla sekä vanhempien omalla kannustavalla esimerkillä ja päihteettömyydellä. Myös terveellisesti elävällä kaveripiirillä koetaan olevan merkittävä tehtävä lasten päihteettömyyteen kasvamisessa.

– Vanhemmille on tärkeää, että heillä on lastensa kanssa avoimet välit, hyvä keskusteluyhteys ja keskinäinen luottamus. Perheen tapakulttuurilla on tässä tärkeä merkitys. Monet vanhemmat suojelevat lapsiaan tarjoamalla heille aikaa avoimeen keskusteluluun ja järjestämällä lapsille kannustavaa tekemistä esimerkiksi liikuntaharrastuksia, aluetyöntekijä Ekaterina Väänänen kertoo.

– Loppujen lopuksi ei ole merkitystä aloittaako vanhempi vai lapsi keskustelun päihteistä, kunhan vanhempi ottaa siitä vastuun ja puhuu asiasta avoimesti lasta kuunnellen. Vanhemman tehtävä on aina kantaa huolta lapsesta eikä päinvastoin, Väänänen summaa.

EHYT ry, Koulutus Elämään -säätiö, Music Against Drugs ry, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Raittiuden Ystävät ry, Suomen NMKY-liitto ja Suomen Vanhempainliitto järjestävät ånni-hankkeen vuosina 2014–2017. Hanke toteutetaan Raha-automaattiyhdistyksen tuella.

Hankekumppanit toivovat vanhempien puhuvan lapsilleen päihteistä vastuullisesti, mutta avoimesti ja neutraalisesti. Keskusteluissa tulisi olla vähemmän puhetta aineista ja enemmän ilmiöistä ja sosiaalisista tilanteista, joissa lapsi näkee päihteiden käyttöä.

Hankkeessa kehitetyt oppitunti- ja vanhempainiltamallit sekä muut materiaalit levitetään laajasti vanhempien ja kasvatusyhteisöjen käyttöön eri kanavien, muun muassa Innokylän ja hankkeen Youtube-kanavan kautta.

Lisätietoja:

Ekaterina Väänänen
aluetyöntekijä, ånni-hankkeen toimista Pohjois-Karjalassa
p. 050 576 0233, ekaterina.vaananen(a)ehyt.fi

Anne Ahlefelt
projektipäällikkö, ånni-hankkeesta yleisesti
p. 050 373 3120, anne.ahlefelt(a)ehyt.fi
www.ehyt.fi/fi/koordinaatio/anni-hanke