Valtakunnalliset järjestöt ja kirkot uudistivat Alkoholiohjelman kumppanuussopimuksensa

tiedote_liitutaulu
Valtakunnalliset järjestöt ja kirkolliset toimijat päivittivät vastuullisen päihdepolitiikkansa meneillään olevalla Ehkäisevän päihdetyön viikolla. Tilaisuudessa peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardson ja lähes 30 eri tahojen edustajaa allekirjoittavat Alkoholiohjelman päivitetyt kumppanuussopimukset sosiaali- ja terveysministeriössä keskiviikkona 7. marraskuuta.

”Alkoholiohjelma perustuu vuonna 2003 tehtyyn valtioneuvoston periaatepäätökseen, jossa sitoudutaan alkoholihaittojen vähentämiseen. Vain yhteisellä, pitkäjänteisellä sitoutumisella voidaan edistää ja toteuttaa vastuullista päihdepolitiikkaa”, painottaa kehittämispäällikkö Tuomas Tenkanen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.

”Alkoholin kokonaiskulutuksen laskulla on tietenkin suuri kansanterveydellinen merkitys, mutta niiden avulla saavutetaan myös merkittäviä taloudellisia hyötyjä. Alkoholiohjelmassa edistämme yhteistyössä terveyttä ja hyvinvointia lisäävää päihdepolitiikkaa ja päätöksentekoa yleisestikin. Jokainen meistä rakentaa suomalaista päihdekulttuuria päivittäisillä valinnoillaan”, toteaa Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n johtaja Kristiina Hannula.

Suomalaisen päihdepolitiikan ydinarvo on jokaisen kansalaisen oikeus terveyteen ja turvalliseen ympäristöön. Alkoholiohjelmassa valtio, kunnat, järjestöt, kirkolliset toimijat sekä elinkeinoelämä toimivat päihdehaittojen ja riskikäytön ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi.

Vuoden alussa toimintansa aloittanut Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry vastaa jatkossa Alkoholiohjelman valtakunnallisista järjestö- ja kirkkokumppanuussopimuksista. EHYT ry koordinoi myös ehkäisevää päihdetyötä tekevien järjestöjen yhteistoimintaa. Alkoholiohjelman pääkoordinaatiosta vastaa sosiaali- ja terveysministeriön (STM) alaisuudessa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Lisätietoja:

Kristiina Hannula
johtaja
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry
Puh. 040 701 5207
kristiina.hannula(at)ehyt.fi

Tuomas Tenkanen
kehittämispäällikkö
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Puh. 029 524 7425
tuomas.tenkanen(at)thl.fi 

Ehkäisevän päihdetyön viikolla aletaan onnelliseksi www.ehyt.fi/ept-viikko