Valiokunta ei kannata prosenttirajan nostoa

Eduskunta.

Pieneltä kuulostavat muutokset hallituksen esityksessä, kuten päivittäistavarakaupoissa myytävän alkoholin prosenttirajan nosto 4,7 prosentista 5,5 prosenttiin, merkitsevät väestötasolla entistä suurempaa kulutusta sekä alkoholihaittojen kasvua. Tästä kaikki tutkimustietoon nojaavat asiantuntijat ja tutkijat ovat olleet käytännössä yksimielisiä.
 
Yhteiskunnalle ja muille kuin alkoholinkäyttäjälle itselleen koituvat haitat tekevät alkoholipolitiikasta mitä suuremmissa määrin yhteisöllisen asian. Koko yhteiskunta kantaa alkoholihaitat ja myös maksavat ne. Tällöin kaikilla meillä, myös päättäjillä on oikeus mutta myös eettinen velvollisuus vähentää alkoholista aiheutuvia haittoja.
 
– Alkoholikeskustelun ydinongelma liittyy siihen, että valitettavan moni haluaa tarkastella kysymystä vain ja ainoastaan omasta kokemuspiiristään ja näkökulmastaan. Harvasta asiasta on niin vahvaa tutkimusnäyttöä kuin alkoholipolitiikasta: alkoholin saatavuuden lisääminen kasvattaa kulusta, joka kasvattaa alkoholihaittoja, sanoo Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n toiminnanjohtaja Juha Mikkonen.

Etämyynnin salliminen lisäisi haittoja

Valiokunta nosti mietinnössään esiin myös alkoholin etämyyntiin liittyvän kysymyksen. Etämyyntiin liittyy verotus- ja valvontaongelmia, mutta se myös lisäisi saatavuutta, sillä se mahdollistaa ulkomaalaisten verkkokauppiaiden kotiinkuljetuksen. Etämyynnin salliminen aiheuttaisi myös sen, että alkoholin saatavuutta ei voisi enää säännellä monopolin avulla ja Alkon rinnalle syntyisi toinen myyntikanava.

– Alkoholimonopoli on kuitenkin tehokas tapa rajoittaa saatavuutta ja sitä myöten vähentää alkoholihaittoja, Mikkonen muistuttaa.
 
Perustuslaki- ja lakivaliokunnat totesivat lausunnossaan, että hallituksen esityksen etämyynnin kieltävä kirjaus on epäselvä ja sitä tulisi muuttaa. Sosiaali- ja terveysministeriön on pikaisesti selvennettävä etämyyntiä koskevat säännökset, sanoo Mikkonen.

– Etämyynnin sijaan etäoston kirjaaminen sallituksi lakiin riittäisi, mutta sitä koskeva verojen maksaminen pitäisi tehdä kuluttajille selkeäksi ja sujuvaksi, Mikkonen lisää.

Alkoholilain kokonaisuudistus on lähipäivinä siirtymissä eduskunnalle äänestettäväksi.
 
– Eduskuntaan valituilta kahdeltasadalta kansanedustajalta on syytä toivoa viisautta ja vastuullisuutta, kun uudesta alkoholilaista tullaan pian päättämään, sanoo Mikkonen.