Uusi verkkosivusto auttaa minimoimaan huumeidenkäytön riskit

Maisema.

Sivusto tehtiin, koska erityisesti nuoret käyttäjät eivät tiedä uusien psykoaktiivisten huumeiden (muuntohuumeet) vaikutuksista ja riskeistä. Tietämättömyys kasvattaa terveyteen ja hyvinvointiin kohdistuvien haittojen riskiä. Muuntohuumeet on Mind Your Trip -sivustolla jaoteltu kuuteen eri ryhmään, joista kustakin löytyy tietoa. Sivulla on tietoa myös muista huumeista.

Sivustolla voi testata, kuinka riskialtista oma huumeidenkäyttö on. Päiväkirja tarjoaa työkalun oman käytön tarkkailemiseen ja voi jo itsessään auttaa vähentämään huumeidenkäyttöä. Verkkointerventio-osiossa päihdetyön ammattilaiset ohjaavat nuoria aikuisia riskien välttämiseen, käytön vähentämiseen tai lopettamiseen.

“Interventiossa ollaan yhteydessä omaan ohjaajaan, joka motivoi ja keskustelee asioista, jotka ovat juuri tälle henkilölle tärkeitä”, kertoo Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n projektityöntekijä Marja Bergman.

“Vaikka interventiomalli ja Mind your trip -sovellus ovat tarkoitettu uusia psykoaktiivisia aineita käyttäville, niistä saa apua myös muut muita huumeita tai päihteitä käyttävät.”

Psykoaktiiviset huumeet erittäin yleisiä Euroopassa

Uudet psykoaktiiviset aineet (NPS) ovat erittäin yleisiä muaalla Euroopassa, mutta eivät niinkään Suomessa. Käyttö on kuitenkin kasvussa. Esimerkiksi sosiaali- ja terveysministeriö (STM) tiedotti kesällä, että 30.heinäkuuta lähtien Suomessa aletaan valvoa psykoaktiivisia aineita eli muuntohuumeita koskevan asetuksen perusteella yhteensä 54 uutta muuntohuumetta.

Muuntohuumeita hankitaan usein internetistä. Yleisimmät uusista muuntohuumeista ovat synteettisiä katinoneja. Viranomaisia huolestuttaa, että markkinoilla olevien synteettisten opioidien määrä kasvaa.

Mind your trip -sivuston takana on EU-projekti Click for Support (2014-2015, 2017-2018). Projektissa kerättiin tietoa eri maiden hyvistä käytännöistä hoitaa ja ehkäistä psykoaktiivisten huumeiden käyttöä. Lisäksi kartoitettiin kohderyhmän mielipiteitä kansallisilla kyselytutkimuksilla ja haastatteluilla, joista tehtiin suuntaviivat nuorten huumeongelmien ehkäisyyn. Näiden suuntaviivojen pohjalta luotiin Mind Your Trip.

Suomessa palvelun tarjoaa Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry. Suomessa interventioon osallistumisen ikäraja on 18 vuotta. Mukana ovat myös Itävalta, Belgia, Kypros, Saksa, Kreikka, Italia, Latvia, Luxemburg, Alankomaat, Portugal, Slovakia ja Slovenia.

Lisätiedot:
Projektityöntekijä Marja Bergman
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry
p. 050 512 9805
marja.bergman@ehyt.fi

https://fi.mindyourtrip.eu/fi/