Uurnat haastavat ratkaisuihin ammattiin opiskelevien työurien hyväksi

tiedote_liitutaulu

Uurnat haastavat ratkaisuihin ammattiin opiskelevien työurien hyväksi

EHYT ry:n Amikset-kampanja lähetti tänään puisten uurnien myötä haasteen joukolle päättäjiä ja yhteiskunnallisia vaikuttajia. Uurnilla halutaan herättää heidät konkreettisiin ratkaisuihin ammattiin opiskelevien hyvinvointilähtökohtien parantamiseksi.

-Uurna symboloi  12,5 vuoden eroa miesten ylimpien ja alimpien tuloryhmien elinajanodotteessa, kertoo Amikset-kampanjan takana oleva EHYT ry:n projektipäällikkö Merit Lindén. – Peräänkuulutamme näkyviä päätöksiä ja toimenpiteitä ammattiin opiskelevien hyvinvoinnin parantamiseksi. Koulutus on yksi tehokkaimmista keinoista pidentää elinajanodotetta ja sen vuoksi opiskeluajan hyvinvoinnin tukeminen on tärkeää. Oikeilla päätöksillä voidaan taata kymmenille tuhansille vuosittain ammattiin valmistuville aiempaa paremmat eväät työelämään.

Amikset-kampanja tavoittelee Suomen tulevaisuuteen satoja tuhansia lisätyövuosia. Kampanjavideo on nähtävissä osoitteessa amikset.fi.

Suomessa ero ylimmän ja alimman tuloviidenneksen elinajanodotteessa on miehillä 12,5 vuotta ja naisilla 6,8 vuotta. Elinajanodotteen lyhentymisen suurin syy on alkoholin käyttö.

-Katsomme ammattioppilaitoksia ratkaisuna, emme ongelmana, korostaa Lindén.  -Vaikka suurin osa näistä opiskelijoista voi hyvin, sosiokulttuurisista syistä johtuen ammattioppilaitoksissa on myös iso määrä haastavassa elämäntilanteessa olevia nuoria. Oppilaitokset tarjoavat valmiin foorumin ja mahdollisuuden edullisin keinoin vaikuttaa kymmeniin tuhansiin elämiin – arkeen, lähiyhteisöihin, koulukeskeytyksiin, työrauhaan, työuriin ja sairaspäiviin. Vaikutukset ovat niin inhimilliset kuin kansantaloudelliset.

Vuonna 2013 ammatillisessa koulutuksessa opiskelee 265 900 opiskelijaa. Oppilaitosmuotoisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa olevien osuus heistä on 137 900 opiskelijaa. Heistä syksyllä aloittaneita on 51 900. Muita ammatillisen opiskelun muotoja ovat näyttö-, ammatti- ja erikoistutkinnot sekä oppisopimuskoulutus. Lukiokoulutuksessa tänä vuonna opiskelevien määrä on 108 000 opiskelijaa. Heistä opintonsa aloitti syksyllä 36 000 opiskelijaa

Amikset-kampanja on osa Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n AMIS – Arjen Ammattilaiset -hanketta, joka on Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama viisivuotinen (2011- 2015) kehittämishanke.  AMIS-tiimi tekee työtä sen eteen, että ammattiin opiskelevien hyvinvointiin kiinnitettäisiin paremmin huomiota ja ryhdyttäisiin toimenpiteisiin epäkohtien korjaamiseksi. Hyvinvointiin ja yhteisöön panostaminen tuottaa pitkäkestoisia positiivisia vaikutuksia arkeen, työelämään ja pidempiin työuriin kymmenille tuhansille ammattilaisille. Hanke on osa Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n nuorten hyvinvointia edistävää toimintaa. 

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry toimii koko maassa ja koko väestön parissa terveiden elämäntapojen edistämiseksi. Työ ulottuu lapsista ja nuorista työ- ja eläkeikäisiin. Alkoholiin, tupakkaan ja huumeisiin liittyvän ehkäisevän työn ohella EHYT ry ehkäisee pelaamisesta syntyviä haittoja sekä edistää päihteetöntä liikennettä.

Lisätietoja:

Merit Lindén, projektipäällikkö, AMIS-hanke, EHYT ry, puh: 050 366 5112, merit.linden(at)ehyt.fi

www.ammattilainen.fi ja www.ehyt.fi

Facebook: www.facebook.fi/amikset, Twitter: #amikset #12,5 #uurna

Kampanja- ja mediakuvat ovat ladattavissa kampanjasaitilla amikset.fi