Uudistettu Ryhmäilmiö oppilaitosten ehkäisevän päihdetyön välineeksi

Ryhmailmiö-hankkeen porukkakuva.

Kun nuorelta kysyy, mikä on koulussa tai harrastuksissa on kivointa, vastaus on usein, että kaverit.

– Kavereiden näkeminen ei kuitenkaan ole vain kivaa, vaan sillä on vaikutusta koko harrastuksissa viihtymiseen, opintojen sujumiseen, elämän myrskyistä selviämiseen ja jopa fyysiseen terveyteen. Lisäksi tiedetään, että toiseksi yleisin ammatillisten opintojen keskeyttämisen syy on se, ettei opiskeluryhmässä viihdytä, toteaa EHYT ry:n erityissuunnittelija Antti Maunu.

Maunun mukaan ystävyyssuhteiden ilmapiirin muodostumista ei tarvitse jättää sattuman varaan.  Mukavia ja toimivia opiskeluryhmiä voidaan luoda ja ylläpitää läpi koko opiskeluajan. Tuloksina saadaan parempaa kouluviihtyvyyttä, lisääntynyttä työ- ja opiskelurauhaa ja parempaa kiinnittymistä opintoihin. Voidaan sanoa, että pidemmällä aikavälillä lisääntynyt sosiaalinen luottamus lisää työkykyä, pidentää työuria ja parantaa koko kansakunnan huoltosuhdetta, hän jatkaa.

Alkuperäinen Ryhmäilmiö-käsikirja kehitettiin ammattioppilaitosten ryhmänohjaustuntien rakenteeksi. Viime aikoina on kuitenkin herätty yksinäisyyden tuhoisiin vaikutuksiin monen ikäisten ihmisten keskuudessa. Uusi käsikirja soveltuukin myös muiden ryhmien ohjaukseen, oli kyseessä sitten lasten harrastusryhmät tai vaikka aikuisten työyhteisöt.  Uudistuksen taustalla ovat Ryhmäilmiön ensimmäisen version arviointihaastatteluissa kuullut toiveet.

– Konkreettiselle toimintamallille on ollut kysyntää. Vuoden 2014 alusta olemme kouluttaneet jo 4500 ammattioppilaitosten opettajaa ja muuta nuorisoalan ammattilaista, kertoo EHYT ry:n AMIS-työn projektipäällikkö Merit Lindén.

Niin sanottu jatkuva ryhmäyttäminen toteuttaa myös viime syksynä voimaan astuneen uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain henkeä. Siinä painotetaan yhteisöllisyyttä ja ehkäisevää työtä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Lindénin mukaan paljon hyvää työtä tehdään jo, mutta lisää tarvitaan, jotta hyvinvointityön riittävät resurssit turvattaisiin ja parhaat toimintatavat leviäisivät ja juurtuisivat paremmin.

Ryhmässä toimimisen taidot ovat myös mitä suurimmissa määrin nykypäivän ja tulevaisuuden työelämän taitoja.

– Onnistuneista vuorovaikutuskokemuksista hyötyvät kaikki, niin lapset ja nuoret itse, kuin opettajat, oppilaitokset, työelämä ja ihan koko yhteiskunta. Koskaan ei pidä olla liian myöhäistä päästä mukaan hyvään ryhmään, jatkaa Lindén.

 

Ryhmäilmiön uudistetun painoksen julkaisutilaisuus Kulttuuritehdas Korjaamolla Helsingissä tiistaina 8.9.2015 kello 12 – 15. Käsikirjan sähköinen versio ja koulutusten tilaukset osoitteesta: www.ryhmailmio.fi. Lisätiedot: Merit Lindén, EHYT ry:n AMIS-työn projektipäällikkö, merit.linden(a)ehyt.fi, p. 050 366 5112