”Uskalletaan puhua asioista enemmän” – EHYT ry herättää keskustelemaan päihdeaiheista ja tarjoaa toimintamalleja koulujen päihdekasvatukseen

tiedote_liitutaulu
Koulun päihdekasvatuksen tulee olla osa jokaisen arkea – niin henkilökunnan, oppilaiden kuin huoltajienkin panos on tärkeä. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n Hubu®-koulutyön kyselyssä päihdeaiheisen keskustelun lisääminen nousi esille keskeisenä haasteena ja ratkaisuna kouluyhteisön hyvinvointiin. Educa-messuilla 24.- 25.1.2014 EHYT ry rohkaisee lasten ja nuorten kanssa työskenteleviä ammattilaisia pitämään esillä päihdeteemoja sekä tarjoaa tukea ja välineitä päihdekasvatuksen tueksi. Päihdekasvatus kouluissa luo edellytykset hyvinvoivalle kouluyhteisölle sekä edistää oppimista, turvallisuutta ja hyvinvointia.

EHYT ry tunnetaan kouluissa muun muassa Smokefree-luokkakilpailusta ja Hubu®-menetelmästä. Hubu®-tunnilla opetusryhmältä kerätään päihteisiin liittyvää tietoa ja kokemuksia yhteisen keskustelun pohjaksi. Oppituntien aiheista, tuloksista ja keskusteluista järjestetään koulun henkilökunnalle koulutus ja huoltajille vanhempaintilaisuus. Hubu®-menetelmän tilanneiden koulujen henkilöstölle tehdyssä asiakastyytyväisyyskyselyssä* lähes 90 prosenttia vastanneista piti juuri henkilöstökoulutusta tärkeänä. Avoimista vastauksista ilmeni, että kaikkien opettajien on tärkeää sitoutua koulun päihdekasvatukseen jo alakoulusta lähtien. Vastaajat pitivät tärkeänä myös omien tietojensa päivittämistä. Eräs vastaaja korosti, että tarvitaan ”ajantasaista tietoa omien oppilaiden mielipiteistä ja päihteidenkäytöstä sekä palautetta omasta toiminnasta”. – Ne auttavat puuttumaan ja ymmärtämään ennaltaehkäisevien toimien tärkeyttä.

– On päästävä irti siitä ajatuksesta, että päihdekasvatus tulisi suunnata vain nuorille. Aikuiset nuoren ympärillä ovat avainroolissa, EHYT ry:n Hubu®-koulutyön vanhempi kouluttaja Anne Ahlefelt toteaa. Kyselyn mukaan koulujen henkilökunta pitääkin erityisen tärkeänä, että vanhemmat osallistuvat aktiivisesti Hubu®-vanhempainiltoihin. Tärkeäksi koettiin vanhempien tietoisuuden lisääminen ja erityisesti nuoren päihteidenkäytön puheeksi ottaminen rakentavalla tavalla. – Uskalletaan puhua asioista enemmän, eräs vastaaja totesi.

Ahlefelt pitää merkittävänä saavutuksena sitä, että Hubu®-menetelmä on onnistunut lisäämään keskustelua päihteistä nuorten parissa. Nuoret pohtivat päihteisiin liittyviä kysymyksiä enemmän keskenään ja uskaltavat ottaa askarruttavat päihdekysymykset esille myös koulun henkilökunnan kanssa. – Nuoret kysyvät päihdeasioista entistä rohkeammin ja niistä keskustellaan myös kotona. Kun sekä nuoret että vanhemmat osallistuvat samalla menetelmällä tehtävään työhön, yhteinen puheenaihe saadaan luontevasti ja menetelmä vahvistaa kotona käytävää keskustelua, Ahlefelt arvelee.

EHYT ry:n koulutyö esittelee Educa-messuilla Helsingissä ammattikasvattajia päihdekysymyksissä haastavan Päihdekasvatuksen paletti -materiaalin. Päihdekasvatuksen palettia jaetaan jatkossa Hubu®-henkilöstökoulutuksissa, mutta se on ladattavissa myös osoitteessa www.ehyt.fi. Paletti haastaa kouluja laatimaan selkeitä sääntöjä päihteisiin liittyvissä kysymyksissä ja toimintamalleja, jotka voivat sisältää esimerkiksi vuosisuunnitelmia, linjauksia puuttumiseen sekä keinoja päihdeteeman käsittelyyn ja huoltajien tukemiseen.

EHYT ry täydentää, vahvistaa ja kehittää toimillaan koulujen ehkäisevää päihdetyötä. EHYT ry:n asiantuntijat ovat käytettävissä ympäri Suomen ja lähimmän aluekoordinaattori tai -työntekijä löytyy osoitteessa www.ehyt.fi. EHYT ry:n kouluissa tehtävä ehkäisevä päihdetyö sisältää omina erityisalueinaan lukiot ja ammattioppilaitokset, rippikoulun, päihteetöntä liikennettä edistävän työn sekä pelaamiseen ja tupakkaan ja nuuskaan liittyvät aiheet. Messuilla ovat myös EHYT ry:n Pelitaito-projekti ja AMIS – Arjen ammattilaiset -hanke, jotka muistuttavat, että välineitä ja materiaaleja on myös digipelaamiseen liittyvissä aiheissa sekä ammattiin opiskelevien hyvinvoinnin parantamiseksi. Lasten ja nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille suunnatun Tsemppaajat-uutiskirjeen voi tilata osoitteessa www.ehyt.fi.

 * Kysely lähetettiin 88 Hubu®-menetelmän tilanneelle kasvatustyön ammattilaiselle ja siihen vastasi 42.

 Lisätietoja:

Tuomas Rouvila, päällikkö, Koulutyö, EHYT ry, puh. 050 576 6486