Tupakkalaissa huomioitava erityisesti nuoret

Nuoria.

EHYT ry pitää tärkeänä, että hallituksen esityksessä reagoidaan uusien nikotiinituotteiden tuloon markkinoille. Tupakkalainsäädännön on huomioitava erityisesti tulevat sukupolvet. Nuorten tupakoinnin ehkäisyn kannalta on tärkeää, että jos sähkösavukkeet tuodaan tupakkalainsäädännön piiriin, niitä tulevat koskemaan samat rajoitukset kuin tupakkatuotteita.

– Viimeisimmät tutkimukset osoittavat, että nimenomaan nikotiinipitoisten sähkösavukkeiden käyttö lisääntyy nuorten keskuudessa, toteaa EHYT ry:n toiminnanjohtaja Kristiina Hannula. Tähän huolestuttavaan kehitykseen tulee reagoida ajoissa, jotta näistä tuotteista ei muodostuisi nuorille uutta väylää nikotiiniriippuvuuteen.

Keskeisenä puutteena hallituksen esityksessä EHYT ry pitää sitä, ettei tupakoimiseen yksityisautoissa lasten läsnä ollessa oteta kantaa. Monet EU-maat ovat tässä asiassa edistyksellisempiä. Esimerkiksi Englanti, Skotlanti ja Ranska ovat jo kieltäneet tupakoinnin yksityisautoissa alaikäisten läsnä ollessa.

– Tupakkalain lähtökohtana tulisi olla väestön, ja erityisesti lasten terveyden suojelu. Kyse on lapsen oikeudesta elää mahdollisimman terveenä, korostaa Kristiina Hannula. Altistuminen tupakansavulle lisää riskiä sairastua toistuviin hengitystie- ja korvatulehduksiin sekä astmaan.

Jotta tupakkalain tavoite tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön loppumisesta voidaan saavuttaa, tarvitaan uusia, muualla hyväksi havaittuja keinoja. Monessa maassa ollaan ottamassa käyttöön esimerkiksi tuotemerkittömät tupakkapakkaukset. Australiassa tällaiset pakkaukset ovat olleet jo käytössä useamman vuoden, ja tulokset ovat rohkaisevia.

– Nyt tarvitaan rohkeutta tehdä päätöksiä, jotka edistävät terveyttä ja tuovat hyvinvointia koko yhteiskuntaan.

Lisätietoja
Kristiina Hannula
toiminnanjohtaja
p. 040 701 5207