SuomiAreenassa juodaan määrän sijasta makua

pori areena

Kysymykseen alkoholin käyttötavoista Suomi Areenan kävijät suhtautuvat tiukasti. 37 prosenttia kyselyyn vastanneista katsoo, että kohtuukäyttäjä voi nauttia alkoholia korkeintaan muutaman kerran kuukaudessa. 20 prosenttia pitää sopivana käyttönä harvemmin kuin pari kertaa kuussa tapahtuvaa juomista. Katugallupin mukaan kohtuukäyttäjälle sopiva alkoholimäärä on 1-2 annosta kerrallaan. Näin katsoo 51 prosenttia vastaajista. 35 prosenttia pitää kohtuullisena 3-4 annosta kerrallaan, yli viittä kerta-annosta 11 prosenttia vastaajista. Suomi Areenan kysely vahvistaa toukokuussa Päihdepäivät-tapahtumassa julkaistun gallupin tulosta (5/2015). Tämän kyselyn yhteydessä valtaosa vastaajista arvioi, ettei usein toistuva alkoholinkäyttö ole kohtuukäyttöä. 31 prosenttia vastaajista katsoi, että kohtuukäyttäjä voi nauttia alkoholia kerran viikossa tai muutaman kerran kuukaudessa (35%).

Humalahakuisen juomakulttuurin ihannointi murenee hiljalleen

– Kyselyn mukaan suomalaisten mielestä tavoiteltava juomatapa on vähäistä, jopa pidättäytyvää. Tämä ei ole kuitenkaan koko totuus. Vaikka juoman maku ja nauttiminen korostuvat monien suomalaisten juomatavoissa, vallitsee Suomessa edelleen vahva humalajuomisen kulttuuri. Siitä on ilmeisen vaikea puhua. Juomisesta vaietaan tai siitä puhutaan kiertoilmauksin, toteaa EHYT ry:n erikoissuunnittelija Antti Maunu.

Maunun mukaan ihmisten mielikuvissa hyvä ja kohtuullinen juominen ei läheskään aina näy heidän omissa juomatottumuksissaan.

– Juomistilanne ja se, miten asiasta puhutaan ovat selvästi erillään toisistaan. Meillä on se uusi, nautiskeleva juomisen kulttuuri, jota halutaan innokkaasti tuoda esiin. Alkoholikulttuurissa onkin kyse sekä siitä, miten alkoholia käytetään että tavasta, jolla juomisesta puhutaan. Kohtuullisten juomatapojen ei voi odottaa syntyvän itsestään. Kun asenteet juomista kohtaan muuttuvat, voidaan myös toivoa sen näkyvän muutoksena ihmisten juomatavoissa, sanoo Maunu.

Lisätiedot:
Antti Maunu
Erikoissuunnittelija, EHYT ry
p. 050 375 3780