Suomeen tarvitaan rahapelipolitiikan linja

Koriste.

Arpa-projekti on ainoa laatuaan. Projektin kohderyhmänä ovat riskipelaajat, jotka ovat tavallisia työssäkäyviä suomalaisia. Projektipäällikkö Tapio Jaakkolan mukaan tavoitteena on ehkäistä riskipelaajien muuttumista ongelmapelaajiksi.

– Rahapelaaminen on ajanvietettä siihen saakka kun se ei aiheuta ongelmia. Ongelmia syntyy kun esimerkiksi pienellä eläkkeellä elävän seniorikansalaisen talous ei kestä rahapelistä aiheutuvia tappioita. Vastaavaa voi tapahtua myös työssäkäyvälle, joka ajautuu rahapelikierteeseen. Tämä voi näkyä paitsi velanottona, myös työssäjaksamisen ongelmina, kertoo Jaakkola.

Jaakkolan mukaan rahapeliongelmia ehkäistään työpaikoilla tehokkaammin varautumalla. Rahapelihaittojen ehkäisy olisi hyvä olla kirjattuna työpaikan päihdeohjelmaan, siinä missä alkoholi ja muut päihteet. Tässä työterveyshuollon ammattilaisten rooli on tärkeä. Ongelmiin on puututtava ajoissa. Lievien työyhteisössä näkyvien haittojen lisäksi ongelmapelaamiseen liittyy myös vakavampia ilmentymiä.

– Suomessa yleisin rahapelaamisen aiheuttama rikoksen muoto on maksupetos. Näitä äärimmäisiä esimerkkejä ehkäistään parhaiten esimerkiksi siten, että taloudesta vastaa useampi henkilö, jolloin väärinkäytösten mahdollisuus pienenee, sanoo Jaakkola.

Hallituksen asetettava raamit rahapeliongelmien ehkäisyyn

Rahapelaaminen ei ole vain yksilön ongelma, vaan koko yhteiskuntaa koskettava asia. Myös haittojen ehkäisyn ja ongelmapelaajien hoitoon ohjaamisella on oltava vakiintuneet käytännöt.

– Suomeen tarvitaan rahapelipolitiikan ohjelma, jolla asetetaan tavoitteet niin rahapeliongelmien ehkäisylle kuin myös hoidolle. Tänä keväänä hyväksytty ehkäisevän päihdetyön laki velvoittaa julkisen vallan tekemään työtä myös rahapelihaittojen ehkäisemiseksi. Nyt tarvitaan päätöksiä ja toimenpiteitä, toteaa Jaakkola.

Arpa on Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n uusi aikuisten rahapelihaittoja ehkäisevä projekti. Projekti toteutetaan vuosina 2015–2017 ja sitä rahoittaa Raha-automaattiyhdistys.

Arpa- projektin keskeisenä tavoitteena on rahapelihaittojen ehkäisy riskiryhmien parissa. Projektin tavoitteita ovat työelämään sopivien ehkäisevien mallien kehittäminen, rahapelaamisen tuominen osaksi ehkäisevän päihdetyön rakenteita sekä kansalaisviestinnän ja kansalaisjärjestötoiminnan kehittäminen.

 

Lisätiedot:

Tapio Jaakkola
EHYT ry, projektipäällikkö
p.050 463 8212

Salla Karjalainen
EHYT ry, projektiasiantuntija
p. 050 514 7658