Somaliperheet kohtaavat samat haasteet päihdekeskusteluissa kuin kantaväestökin

Suomalaisissa somaliperheissä eletään kantaväestön tavoin nykyajan kasvatushaasteiden keskellä. Niinpä päihdekeskustelut ovat osa myös maahanmuuttajaperheiden elämää. Jo 10–13-vuotiaita kiinnostavat samat päihteisiin liittyvät kysymykset, tulivat he minkä tahansa kulttuurin parista. Tulokset ilmenevät ånni-hankkeen keväällä 2016 vantaalaisissa alakouluissa tekemistä koululaiskyselyistä.

– Suomalainen yhteiskunta haastaa kaikenikäiset pohtimaan vastuullisia ja terveitä elämäntapoja. Silloin keskusteluun nousevat myös päihteet, koska jo lapset näkevät niiden käyttöä elinympäristössään. Vaikka aihe on yhteinen, lähtökohdat siihen ovat toiset niissä perheissä, joissa ei ole totuttu päihteiden käyttöön. Tarjoammekin ånni-hankkeessa eväitä myös somaliperheiden vanhemmille ja lapsille avoimen, mutta samalla vastuullisen päihdekeskustelun käymiseen, kertoo ånni-hankkeen Vantaan aluetyöntekijä Bashe Ali Mohammed Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:stä.

EHYT ry haluaa kulttuurisensitiivisessä ånni-hankkeessa tarjota aikuisväestölle laajemminkin valmiuksia päihdekasvatukseen.

-Siksi toivomme, että saamme aikaan keskustelua laajemminkin aikuisväestön ja eri kulttuurien kesken. Asiaa yhdessä jakamalla ja toisiltamme oppimalla luomme parhaat edellytykset päihdekeskusteluun myös kodeissa, Bashe Ali Mohammed summaa.

Varsinais-Suomen pilottialueelta vuosina 2014 ja 2015 aloitettu ånni-hanke on ollut esillä viimeisen vuoden aikana myös Itä-Suomessa, erityisesti Pohjois-Karjalassa. Hanke eteni keväällä Vantaalle, jossa aikuisten ja lasten välisen vastuullisen ja avoimen päihdekeskustelun mahdollisuuksia pohditaan yhdessä somaliväestön edustajien kanssa. Hanke huipentuu päätösvuoteen 2017.

ånni-hanke on seitsemän koulutyötä tekevän järjestön yhteishanke. Mukana ovat Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, Koulutus Elämään -säätiö, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Music Against Drugs ry, Raittiuden Ystävät ry, Suomen Vanhempainliitto ja YMCA Finland.

Hankekumppanit toivovat vanhempien puhuvan lapsilleen päihteistä vastuullisesti, mutta avoimesti ja neutraalisti. Keskusteluissa pitäisi puhua aineiden sijaan ilmiöistä ja sosiaalisista tilanteista, joissa lapsi näkee päihteiden käyttöä.
 

Lisätietoja: www.ånni.fi

Projektipäällikkö Anne Ahlefelt p. 050 373 3120 tai anne.ahlefelt@ehyt.fi
Vantaan aluetyöntekijä Bashe Ali Mohammed p. 050 407 7241 tai bashe.ali@ehyt.fi