Selkeä vaatimus ammattiin opiskelevilta: Lisää paukkuja ryhmähengen parantamiseen

Koriste.
Tulokset selviävät EHYT ry:n Amisvaalit-kyselyssä, jossa kerättiin ammattiin opiskelevien näkemyksiä heidän hyvinvointiinsa vaikuttavista kysymyksistä. Kysely keräsi noin 2200 vastausta amikset.fi-kampanjasivuston ja kampanjan facebook-sovelluksen kautta.

Lisää arvostusta ja tukea terveellisiin elämäntapoihin

75 prosenttia kyselyyn vastanneista haluaa ammattiin valmistuvien nimien näkyvän valtakunnallisissa lehdissä, siinä missä ylioppilaidenkin. Joka kevät ammatillisesta koulutuksesta valmistuu rutkasti enemmän opiskelijoita kuin lukiosta, mutta he näkyvät valmistujaisuutisoinnissa vain satunnaisesti.

Oppilaiden ryhmähenkeen toivoi panostuksia peräti 88 prosenttia vastaajista. Yhteishenkeen pitäisi panostaa koko opintojen ajan, ei vain opintojen alussa. AMIS-työn projektipäällikkö Merit Lindénin mukaan tulos on linjassa sen kanssa, mitä opiskelijat ja opettajat kertovat tapahtumissa ja koulutuksissa.

– Ystävyyssuhteilla on suuri merkitys nuorten hyvinvoinnille. Jatkuva yhteishenkeen panostaminen on tärkeää, koska opiskeluryhmät muuttuvat opintojen aikana. Osa opiskelijoista vaihtaa opintoalaa kesken vuoden ja työssäoppimisjaksot hajottavat opiskeljaryhmiä, toteaa Lindén ja jatkaa:

– Stereotyyppisesti tupakkapaikat ovat usein koulujen sosiaalisimpia paikkoja. Tämä ei kuitenkaan tue opiskelijoiden omia toiveita. Peräti 79 prosenttia Amisvaaleihin vastanneista katsoo, että oppilaitosten tulisi tukea opiskelijoita tupakkatuotteiden käytön vähentämisessä tai lopettamisessa nykyistä enemmän. Nuoret selvästi toivovat oppilaitoksen tukevan heitä terveellisten elämäntapojen ja sosiaalisten taitojen oppimisessa. Päätöksentekijöillä on vastuu vastata tähän toiveeseen.

Amisvaalien lopulliset tulokset:

75 % on sitä mieltä, että ammattiin valmistuvien nimet tulisi julkaista valtakunnallisissa lehdissä kuten ylioppilaiden.

68 % on sitä mieltä, että opiskelijatoimintaan tulisi voida osallistua kesken koulupäivän, myös oppituntien aikana.

88 % kertoi, että ryhmähenkeä tulisi nostattaa koko opintojen ajan, ei vain alussa.

89 % mielestä lähiopetus (opettaja on paikalla ohjaamassa) on tärkeää laadukkaalle koulutukselle.

79 % vastaajista on sitä mieltä, että oppilaitosten tulisi tukea opiskelijoita enemmän tupakkatuotteiden käytön vähentämisessä tai lopettamisessa.

 
Lisätietoa:
Merit Lindén
AMIS-työ, projektipäällikkö,
p. 050 3665112
merit.linden(a)ehyt.fi