Savuton kunta -hanke tiedottaa: Kunnat näyttävät esimerkkiä

tiedote_liitutaulu

Savuton kunta -hanke tiedottaa: Kunnat näyttävät esimerkkiä

61 prosenttia Suomen kunnista on tehnyt päätöksen savuttomuudesta. Savuton Kunta ja Savuton Pääkaupunkiseutu -hankkeet haastoivat kunnat mukaan savuttoman Suomen kehittämiseen toukokuussa 2012. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry on mukana Savuton kunta -projektin johtoryhmässä ja vastaa projektin HYKS-erva-alueen toiminnasta.

Savuttomuuden kehittämistä toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Kuntaliiton, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa.

Kunnista 222 on savuttomia tai savuttomuuspäätös on niissä valmisteilla (69 % kaikista kunnista). Päätöksen tehneitä on 196 kuntaa (61 %) ja 26 kuntaa valmistelee päätöstä (8 %). Savuttomuuspäätöksen tehneiden ja sitä valmistelevien kuntien alueella asuu yli 4 miljoonaa suomalaista. Uuden kuntajaon mukaisesti Suomessa on tällä hetkellä 320 kuntaa, joista 16 sijaitsee Ahvenanmaalla. Tulokset pohjautuvat Savuton Kunta -hankkeessa koottuihin tietoihin.

Maakuntien välillä eroja päätösten etenemisessä

Edelläkävijä on edelleen Pohjois-Savon maakunta, jossa kunnat tekivät päätökset savuttomasta toiminnasta jo vuonna 2010. Myös Etelä-Savo on edennyt asiassa ripeästi. Muita maakuntia, joissa savuttomuus on edennyt vauhdilla, ovat Lappi, Varsinais-Suomi, Keski- ja Etelä-Pohjanmaa sekä Päijät-Häme. Hitaimmin asiassa etenevät Kainuu ja Ahvenmaa (katso tarkemmin Kuntaliiton työstämä liite www.kunnat.net).

Vuoden 2013 haasteena on kuntien tueksi kehitetyn Savuton Kunta -toimenpideohjelman käyttöön ottaminen. Pääkaupunkiseudun kunnista Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen ovat sitoutuneet Savuton Kunta -toimenpideohjelman mukaiseen kehittämiseen. Uudenmaan alueen kunnista 62 % on tehnyt savuttomuuspäätöksen.

Päätös johtaa työntekijöiden tehokkaampaan lopettamistukeen

Savuton Kunta ja Savuton pääkaupunkiseutu -hankkeet toteuttivat vuonna 2012 kyselyn, jolla selvitettiin kunnan savuttomuutta koskevia päätöksiä ja toimenpiteitä, kunnan henkilöstöön sekä terveydenhuollon asiakkaisiin kohdistuvaa savuttomuustoimintaa. Kysely lähetettiin kaikkiin Suomen kuntiin ja siihen vastasi 52 % kunnista. Kyselyn tulosten mukaan kuntien savuttomuuspäätökset näkyvät erityisesti tupakoinnin lopettamisen tukemisessa, henkilöstön ohjeistamisessa, kunnan tilaisuuksien savuttomuutena ja savuttomien alueiden merkitsemisenä.

Haasteena

Savuton Suomi 2040 -tavoitteen saavuttaminen edellyttää kuntien savuttomuuspäätösten lisäksi Savuton Kunta -toimenpideohjelman mukaisten konkreettisten toimenpiteiden käyttöönottoa ja toiminnan toteutumisen seurantaa. Myös muut työnantajat, kuten yritykset, järjestöt ja muu julkisen sektori, ovat tulossa mukaan savuttoman Suomen kehittämiseen. Terveydenhuollossa haasteen muodostaa lopettamishalukkaille tarjottavien tukitoimien uudistaminen. Tupakoijista yli 60 prosenttia haluaa lopettaa, joka on noin 550 000 suomalaista.

Hankkeesta enemmän osoitteessa www.savutonkunta.fi.

Lisätietoja:

Minttu Mäkelä, asiantuntija, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, puh. 050 438 4227

Helena Hulkko, viestintäpäällikkö, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, puh. 050 582 2211