Rahapelien ikärajavalvontaa on parannettava – 90 % nuorista sai pelata rahapeliautomaatteja ilman valvontaa

Kolikko menee aukkoon piirroskuvassa.

”Ostokokeiden tulokset ovat olleet rahapeliautomaattien osalta heikkoja jo pitkään. Yritykset parantaa ikärajojen valvontaa eivät ole toistaiseksi tuottaneet tulosta. Nykyisellään keinot eivät siis ole oikeita tai riittäviä”, sanoo Inka Silvennoinen Ehkäisevä Päihdetyö EHYT ry:stä.

Kaikkia Suomessa pelattavia rahapelejä koskee yhdenmukainen 18 vuoden ikäraja. Ikärajan tarkoituksena on suojata alaikäisiä rahapelaamisen haitoilta.

”Tutkimuksissa on todettu, että varhain aloitettu rahapelaaminen altistaa rahapeliongelmille. Rahapeliautomaattien tiedetään olevan erityisen korkean riskin pelejä, ja juuri niitä nuoret pääsevät pelaamaan ilman lainsäädännön velvoittamaa valvontaa. Riskiä lisää automaattien runsas sijoittelu nuorten arkisiin ympäristöihin, kuten kioskeihin, kauppoihin ja urheiluhalleihin”, kertoo Minna Kesänen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.

Ikärajavalvonnan tulokset käyvät ilmi syksyllä 2016 toteutetuissa Pakkatoimintamallin mukaisissa ostokokeissa, jotka toteutettiin pääkaupunkiseudulla. Ostokokeissa nuorelta näyttävät täysi-ikäiset koeostajat testaavat ikärajojen valvontaa yrittämällä ostaa tupakka-, alkoholi- ja pelituotteita ilman henkilöllisyystodistusta. Yhtenä kohteena oli peliautomaateilla tapahtuva rahapelaaminen. Vastaavasti raha-arpoja ja vedonlyöntipelejä kieltäydyttiin myymästä 36 prosentissa ostoyrityksistä. Tupakan osalta vastaava luku oli noin 70 prosenttia ja alkoholin ostokokeissa luku vaihteli kaupungeittain 48-72 prosentin välillä.

Rahapelihaittojen viestintäverkosto haastaa Veikkauksen parantamaan ikärajavalvontaa

Suomalaisen rahapelimonopolin keskeinen oikeutus on pelihaittojen ehkäisy. Jotta monopoli voidaan säilyttää, sen toiminnan tulee aktiivisesti vähentää ja ehkäistä pelihaittoja. Alaikäisten pelaamisen estäminen on keino, jota myös peliyhteisöt ovat omassa vastuullisuusviestinnässään korostaneet. Myös uusi Veikkaus on nostanut alaikäisten pelaamisen estämisen niiden toimenpiteiden kärkeen, joilla se kertoo ehkäisevänsä peliongelmia.

Vuoden 2017 alussa kolmen rahapeliyhteisön yhdistyttyä uudeksi Veikkaukseksi on aika asettaa uudet tavoitteet. Rahapelihaittojen viestintäverkosto haastaa uuden Veikkauksen parantamaan ikärajavalvonnan tuloksia. Ehdotamme, että Veikkaus tehostaa ikärajavalvontaan liittyviä toimenpiteitänsä siten, että ensi vuonna toteutettavissa ostokokeissa ikä varmistetaan vähintään joka toiselta nuorelta. Se antaisi nykyistä selkeämmän viestin siitä, että alaikäisten rahapelaamisen riskit otetaan uudessa Veikkauksessa tosissaan.
 

Yhteyshenkilöt
Minna Kesänen/ Erikoissuunnittelija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 040 501 1042
Inka Silvennoinen/ Erityisasiantuntija, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, 050 366 5279

 

Rahapelihaittojen viestintäverkostoon kuuluvat Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, Sovatek-säätiö, Kuopion kriisikeskus, Kehittämiskeskus Tyynelä, Sosped säätiö, Peluuri, A-klinikkasäätiö, Sininauhaliitto, Peliklinikka ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Verkosto toimii parantaakseen rahapelaamiseen ja rahapelihaittoihin liittyvää julkista keskustelua.

Ostokokeet perustuvat valtakunnalliseen Pakka-toimintamalliin, joka on THL:n kehittämä yhteisöllinen toimintamalli alkoholi-, tupakka- ja rahapelihaittojen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi paikallisella tasolla. Ostokokeiden tuloksia ja ikärajavalvonnan kehittämistä mietitään tarjontatyöryhmissä, joihin osallistuvat kaupunkien, poliisin, aluehallintoviraston sekä vähittäiskaupan ja ravintoloiden edustajat. Rahapelien ostokokeita tehtiin pääkaupunkiseudulla yhteensä 105. Tässä tiedotteessa rahapelejä koskevat tulokset kerrotaan koko pääkaupunkiseudun osalta yhdistettynä ja rahapeliautomaatit eriteltynä.