PTT:n avaus nelosoluen tuomisesta ruokakauppoihin on vastuuton

tiedote_liitutaulu

PTT:n avaus nelosoluen tuomisesta ruokakauppoihin on vastuuton

Alkoholin kokonaiskulutukseen vaikuttavat mekanismit tunnetaan nykyään hyvin. Kokonaiskulutukseen vaikuttaa ennen kaikkea alkoholin hinta ja saatavuus. Keskioluen tulo ruokakauppoihin merkitsi aikanaan dramaattista kasvua alkoholin kokonaiskulutukseen. Vastaavasti terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on arvioinut, että keskioluen palauttaminen Alkoon vähentäisi kokonaiskulutusta jopa 9 prosentilla.

Järjestöt ovat avanneet keskustelun keskioluen siirtämisestä Alkoon. Yhteisen tavoitepaperin on allekirjoittanut 21 valtakunnallista kansalaisjärjestöä. Alkoholiteollisuuden ja päivittäistavarakaupan rahoittama PTT:n keskustelunavaus nelosoluen tuomisesta ruokakaupan hyllylle lienee pikemminkin vastaisku järjestöjen avaukselle kuin vakavalla mielellä tehty ehdotus.

Vajaassa 50 vuodessa suomalaisten alkoholinkulutus on nelinkertaistunut. Edellisen kerran alkoholilaki on uudistettu  1960- ja 1990-luvulla. Molemmilla kerroilla kokonaiskulutus lähti rajuun nousuun ja alkoholikuolemat kaksinkertaistuivat.  On huolehdittava, että käynnistymässä olevassa uudistuksessa ei käy samoin: tämänkertaisen prosessin lähtökohtana on oltava kokonaiskulutuksen vähentäminen.  Nelosoluen tai viinien tuominen ruokakauppaan olisi tälle täysin vastakkainen toimenpide ja täydessä ristiriidassa hallitusohjelmassa uudistukselle asetettujen tavoitteiden kanssa.  Myöskään kansalaiset eivät kyselytutkimusten mukaan tällaisia uudistuksia toivo.

Suomessa juodaan noin 10 litraa 100 prosenttista alkoholia jokaista suomalaista kohti. Alkoholista aiheutuvat välilliset ja välittömät kustannukset yhteiskunnalle lasketaan miljardeissa.  Alkoholi on työikäisten tärkein kuolinsyy ja monin tavoin työuria lyhentävä taustatekijä. Alkoholiteollisuuden tai vähittäiskaupan tuloksen parantaminen tai edes näiden alojen työllistämisnäkökulmat ovatkin täysin vääriä ja vastuuttomia lähtökohtia alkoholilakiin tehtäville uudistuksille. Alkoholipolitiikka ei ole elinkeinopolitiikkaa vaan hyvinvointi- ja terveyspolitiikkaa.

Lisätietoja:

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, toiminnanjohtaja Sari Aalto-Matturi, puh. 0400 508 234