Pienpanimot: Alkoholilain uudistus hyödyttäisi eniten ulkomaisia yrityksiä

Pulloissa korkkeja.

Yhdeksän kymmenestä pienpanimosta uskoo, että alkoholilain uudistus helpottaisi ulkomaisten alkoholialan yritysten pääsemistä markkinoille. Lakiuudistuksessa esitetään, että kaupoissa myytävän alkoholin prosenttiraja nostetaan 5,5:een. Jotkut vastaajista kokivat, että juuri prosenttirajan nosto tuo esimerkiksi ulkomaisten panimoiden halvat oluet suomalaismarkettien hyllyille.

Suuret panimot saavat suuren hyödyn. Isot ulkomaiset panimot tulevat aggressiivisesti Suomen markkinoille.” sanoi yksi kyselyn vastaajista.

”Euroopassa on paljon suuria, yli 5 prosentin lageroluiden valmistajia, ja kun ne tulevat tarjoamaan tuotteitaan Suomeen, uskon, että jopa kotimaan isot toimijat saattavat ottaa turpaansa, kun suurilta kansainvälisiltä bulkkitaloilta tulee edullista olutta maahan.” totesi yksi vastanneista.

Lakiuudistuksessa esitetään myös, että käymistaparajoite poistuu, mikä toisi nelosoluen lisäksi lonkeron ja ns. limuviinat kauppoihin.

Pienpanimot uskovat, että lonkeroiden ja suurten panimoiden A-oluiden valikoima kasvaa ruokakaupoissa eniten lakiuudistuksen jälkeen. 59 % on sitä meiltä, että lonkeroiden ja muiden tislattujen alkoholisekoitusten tarjonta kasvaa paljon. 54 %:n mielestä suurten panimoiden A-oluiden tarjonta kauppojen hyllyllä kasvaa paljon. Vain 35 % kyselyyn vastanneista uskoo, että pienpanimo-oluet kokevat saman kohtalon.

Yksi kyselyyn vastanneista muotoili asian näin:

”Isot toimijat pystyvät ostamaan markkinointirahalla hyllytilaa kaupasta, ja se on poissa niiltä, jotka eivät pysty ostamaan hyllytilaa – käytännössä pientuottajilta. Tästä syystä muutos on pientuottajille huono asia bisneksen kannalta.”

Pienpanimoiden mukaan alkoholilain uudistuksesta hyötyvät paljon kaupan alan yritykset (49 %), suuret kotimaiset alkoholialan yritykset (62 %) ja ulkomaiset alkoholialan yritykset (54 %). Osa vastaajista pitää alkoholilain uudistusta positiivisena myös pienpanimoille: 35 % vastaajista on sitä mieltä, että pienpanimot hyötyvät paljon uudistuksesta.

”Yhteenvetona kyselyn avovastauksista voi sanoa, että pienpanimot kokevat ulosmyyntioikeuden myönteisenä. Sen sijaan prosenttirajan noston ei koeta olevan yksielitteisesti myönteinen asia, koska se koventaa kilpailua. Pienpanimoiden tilanne on kuitenkin ollut juuri se asia, joka on nostettu esiin prosenttirajasta keskusteltaessa”, sanoo Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n viestintäpäällikkö Päivi Tiittanen.

Ulosmyyntioikeus tarkoittaisi, että pienpanimot voisivat myydä myös yli 5,5 pro­sen­tin vah­vuis­ia juo­mia suoraan kuluttajille.

Kantar TNS teki kyselyn ajalla 6.-11.10.2017 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n toimeksiannosta. Aineisto kerättiin tietokoneohjatuin puhelinhaastatteluin. Haastatteluita tehtiin 37. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat pienpanimoiden toimitusjohtajat tai liiketoimintavastaavat. Pienpanimoita on Suomessa tällä hetkellä noin 80.

Kantar TNS:n kyselyn tulokset (pdf)