Päihteidenkäytön ja pelaamisen puheeksiotto tehokas tapa haittojen ehkäisyssä

Tekstissä lukee kysy se kannattaa.

”Monien fyysisten, psyykkisten ja sosiaalisten ongelmien taustalta löytyy usein myös päihteiden käyttöä. Siksi tämän asian esille nostaminen ja käsitteleminen yhdessä asiakkaan kanssa on tärkeää. Mikäli riskikäyttö tunnistettaisiin ja saataisiin katkaistua riittävän ajoissa, se olisi sekä inhimillisesti että taloudellisesti kannattavaa”, A-klinikkasäätiön johtava ylilääkäri Kaarlo Simojoki sanoo.

Ehkäisevää päihdetyötä tekevien järjestöjen mukaan puheeksiotosta tulisi tehdä sosiaali- ja terveydenhuollossa tapa ja osa rutiinia. Tällöin kaikilla asiakkailla olisi yhtäläinen mahdollisuus tulla kuulluksi ja mahdollinen kysymiseen liittyvä jännite ja leimautumisen pelko vähenisivät. Omaa päihteidenkäyttöä tai pelaamista koskevan keskustelun aloittaminen on haastavaa kenelle tahansa. Tästä syystä ehkäisevää päihdetyötä tekevät järjestöt korostavat, että asiakastilanteissa vastuu päihteidenkäytön tai pelaamisen puheeksiotosta tulisikin aina olla ammattilaisilla. 

Yhdenmukaisten puheeksioton toimintakäytäntöjen kehittäminen edellyttää sekä työntekijöiden että johdon sitoutumista. On tärkeää, että työntekijät kysyvät asiakkailta haastavistakin aiheista, ja johto mahdollistaa henkilöstön jatkuvan osaamisen kehittämisen niin puheeksiotossa kun tukipalveluiden etsimisessä.

Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto järjestää Ehkäisevän päihdetyön viikolla 7.-13. marraskuuta kampanjan, jolla halutaan kannustaa ja tukea ammattilaisia ottamaan päihteet ja pelaaminen puheeksi asiakkaidensa kanssa. Kampanjaa varten ja ammattilaisten työn tueksi on koottu puheeksiottoa käsitteleviä työkaluja sekä muuta materiaalia osoitteeseen www.kysyminenkannattaa.fi

 

Lisätietoja puheeksiotosta:

Kaarlo Simojoki , johtava ylilääkäri, A-klinikkasäätiö kaarlo.simojoki@a-klinikka.fi p. 040 573 1083 

 

Lisätietoja kampanjasta:

Kati Laitila, päihdetyön suunnittelija, Suomen Punainen Risti kati.laitila@punainenristi.fi p. 020 701 2129

Leena Sipinen, Koordinaatiopäällikkö, Ehyt ry leena.sipinen@ehyt.fi p. 040 557 5057 www.kysyminenkannattaa.fi www.facebook.fi/eptviikko

#eptviikko