Päihdepäiviltä viesti kannabiskeskusteluun: tärkeintä pohtia, miten vaikutetaan nuorten kannabiksen käytön ehkäisyyn

tiedote_liitutaulu

Päihdepäiviltä viesti kannabiskeskusteluun: tärkeintä pohtia, miten vaikutetaan nuorten kannabiksen käytön ehkäisyyn

Julkisuudessa vilkkaana käyvä kannabiskeskustelu ei saa jumittua ylätason keskusteluun, vaan yksi tärkeimmistä kysymyksistä on oltava nuorten kannabiksen käytön ehkäisy. Näin todettiin kannabisseminaarissa, joka järjestettiin Päihdepäivät-tapahtuman yhteydessä 13.–14.5. Helsingissä. Päihdealan huipputapahtuma järjestettiin nyt ensimmäistä kertaa EHYT ry:n ja Ehkäisevän päihdetyön verkoston toimesta. Kannabista käsittelevä seminaari oli yksi viidestätoista huippuseminaarista, jotka kokosivat yhteen Suomen päihdealan asiantuntijoita.

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen erikoissuunnittelija Markku Soikkeli vetosi omassa puheenvuorossaan tarpeeseen mukauttaa kannabiksesta annettavaa valistusta nykypäivän tarpeita vastaavaksi. Pelottelun sijaan Soikkeli suosisi tiedon antamista ja keskustelua. Tärkeimpänä hän alleviivasi julkisessa keskustelussa taka-alalle jäänyttä kysymystä kannabiksen roolista nuoren elämässä.

− Kannabis ei kuulu nuoruuteen. On muistettava, että kannabiksen riskit ja haitat ovat nuorelle ihmiselle aivan eri asia kuin aikuiselle, THL:n Soikkeli muistutti.

Myös Turun yliopiston psykiatrian erikoislääkäri ja päihdelääketieteen kliininen opettaja Antti Mikkonen muistutti seminaarin kuulijoita lapsiin ja nuoriin kohdistuvien toimien tärkeydestä:

− Mitä tahansa päätöksiä kannabiksen suhteen tehdäänkin, on pohdittava miten toimet vaikuttavat lasten ja nuorten kannabiksen käyttöön. Mitä nuorempana kannabiksen käyttö aloitetaan, sitä suurempi yhteys on kognitiivisen ja psykiatrisen hoidon tarpeelle. Nuoriin vaikuttaminen on nähtävä kaikista keskeisimpänä asiana, Mikkonen lausui.

Valtionsyyttäjä Leena Metsäpelto Valtakunnansyyttäjänvirastosta korosti puhuttelumenettelyn merkitystä kun nuori joutuu kosketuksiin oikeuslaitoksen kanssa. Metsäpellon mukaan lainsäätäjän viesti on, että nuoren huumeiden käytöstä kiinni jääneiden kohdalle aloitettaisiin nuoren kannalta parhaat mahdolliset toimet. Syyttäjää kannustetaan soveltamaan puhuttelumenettelyä, josta edetään nuoren kohdalla parhaaksi katsottuihin tukitoimiin.

Lisätietoja:
Kimmo Sainio, toiminnanjohtaja, Irti Huumeista ry, puh. 0400 937 128
Teija Strand, asiantuntija, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, puh. 050 571 0288